vooras

„VÕÕRAD” NIGULISTE KIRIKUS

31.08-30.09.2018  Niguliste Muuseum

Eesti Lavastuskunstnike Liit käivitas 2017. aastal näitusesarja „1:10”, mille teine näitus toimub Tallinna vanalinnas, Niguliste Muuseumis. Näitusesarja eesmärk on tutvustada kõnealust eriala – stsenograafiat – laiemale kogejaskonnale ja kaasata kunstnikke mitmest põlvkonnast. Osalejad teostavad oma ideid kujutava kunsti maastikul, kasutades siiski teatrikunstnikule omast tööspetsiifikat – lähtudes etteantud ruumist, mis ei ole tavapärane galeriiruum ega teatrilava. Endisest kirikust saab 800-aastane galerii.

Näituse „Võõrad” algimpulss on algsest erineva funktsiooniga näituseruum, mis oma minevikku jõuliselt meelde tuletab. Sakraalne arhitektuur ja keskaegsed kunstiteosed loovad perspektiivi, mille alguspunkt ulatub 13. sajandisse. Praegu tegutsevate teatrikunstnike mõtted tekitavad kommunikatsiooni kiriku, püsiekspositsiooni ja kaasaegsete teoste vahel. Läbi keskkonna saab jõuda alglugudeni, kujundeid dekonstrueerida ning luua uusi metafoore – seda kõike tuntud seoste, üldistuste ja tõlgenduste värskendamiseks. Näituse pealkiri viitab kohtumise potentsiaali tekkehetkele, mille alguspunkt on võõrus.

Näitusel osalevad Eesti Lavastuskunstnike Liidu liikmed:

Mari-Liis Küla
Vladimir Anšon
Lilja Blumenfeld
Liisi Eelmaa
Pille Jänes
>Marge Martin
Rosita Raud
Inga Vares
Emer Värk

Näituse kuraatorid on Arthur Arula ja Maret Tamme
Produtsent Ere Naat-Tammepuu

Täname: Niguliste muuseum, Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit, Grano, Oskar Pruus, Maria Lee Liivak, Lauri Kaldoja, Kaja Arula, Triinu Ojalo, Tiit Tedrekull

www.facebook.com/events

———-

“Aliens” at the Niguliste Museum

The Association of Estonian Scenographers launched a series of exhibitions called “1:10” in 2017, the second exhibition is to take place at the Niguliste Museum in the Old Town of Tallinn. The aim of the exhibition series is to introduce the scenographer’s profession to a wider audience and engage artists of different generations. The participants express their ideas through the means of visual art, whereas employing the specific working methods of a scenographer – as a starting point using the room which is not a typical gallery or a stage. The former church will be turned into a 800-year-old gallery.

The idea of “Aliens” originates from the exhibition room whose function has changed over time and that is strongly reminiscent of its past. Sacred architecture and medieval works of art create a perspective that dates back to the 13th century. The intentions of the contemporary scenographers engender communication between the church, permanent exhibition and modern works. The environment can help to come closer to the original narratives, deconstruct images and create new metaphors – in order to gain a fresh look at the commonly known associations, generalisations and interpretations. The name of the exhibition refers to the potential of a meeting between strangers.

The members of the Association of Estonian Scenographers to participate in the exhibition are: Mari-Liis Küla, Vladimir Anshon, Lilja Blumenfeld, Liisi Eelmaa, Pille Jänes, Marge Martin, Rosita Raud, Inga Vares and Emer Värk.

The curators are Maret Tamme and Arthur Arula.
The producer is Ere Naat-Tammepuu.

The exhibition is open from 31st of August until the end of September during the opening hours of the Niguliste Museum.

Special thanks to Niguliste muuseum, Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit, Grano, Oskar Pruus, Maria Lee Liivak, Lauri Kaldoja, Kaja Arula, Triinu Ojalo, Tiit Tedrekull

www.facebook.com/events