Knitted Experiments

VARVARA & MAR
“KOOTUD EKSPERIMENDID”

10.-28.10.2017 Draakoni galerii
kunstnike duo Varvara & Mar miniretrospektiivnäitus “Kootud eksperimendid / Eksperimenteerimas kudumisega”.

17. oktoobril kell 17.00-19.00 toimub galeriis vestlusõhtu ja kohtumine kunstnikega.

Näitusel esitlevad kunstnikud kudumistehnikas teostatud teoseid. Ajavahemikus 2012-2014 on Varvara & Mar loonud hulga kunstiteoseid, mis räägivad kudumisest ja kudumise kaudu: “SPAMpoetry”, “Connected”, “Knitic”, “Kombi”, “NeuroKnitting” ja “Circular Knitic”. Kunstnikud alustasid kudumise kui tootmistehnika õppimisega ja jätkasid selle meediumi kasutamisega käsitööaktivismi raames ning arendasid isegi välja avatud lähtekoodiga kudumistööriistad. Seega rõhutab käesolev näitus kunstnike õppimisprotsessi, liikudes ühelt poolt lihtsatest vormidest järk-järgult mahulisemate ja keerulisemate vormide teostamiseni ning teisalt parendades iganenud 1970. aastatest kudumismasinat kuni kunstnike endi kudumismasina väljaarendamiseni.

Varvara & Mar on 2009. aastal loodud kunstnike duo, kuhu kuuluvad Varvara Guljajeva ja Mar Canet. Nad on osalenud arvukatel rahvusvahelistel näitustel ja festivalidel. 2014. aastal teostati Google ja Barbican Centre tellimustöö näitusele “Digitaalne revolutsioon”. Eelmisel aastal jõudis nende idee Sydney Green Square’i raamatukogu ja väljaku kujundamiseks lõppvooru. Kunstnike duo paigutab end kunsti ja tehnoloogia valda – nad tegelevad uute kunstivormide, innovatsiooni ja ka kudumise digitaliseerimisega. Tehnoloogiat kasutades ja proovile pannes soovivad nad avastada kunstis ja disainis uusi algeid. Seega on kunstnike loomingulises väljenduses eeltööl suur osa.

http://var-mar.info/

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

www.facebook.com/events

————-

The mini-retrospective exhibition Knitted Experiments / Experimenting while Knitting by artistsꞌ duo Varvara & Mar will be open in Draakon gallery since Tuesday, October 10, 2017.
Artist talk and meeting with the artists will be held in gallery at 5-7pm on October 17.

Between 2012 and 2014 Varvara & Mar have produced a number of art pieces that talk about and through knitting: SPAMpoetry, Connected, Knitic, Kombi, NeuroKnitting, and Circular Knitic. The artists have started with learning knitting as a production technique and proceeded with using this medium as craftivism and even developing their own open source knitting tools. Hence, the exhibition underlines the learning process of the artists: from on hand, starting from the simple shapes and gradually moving to the volumetric forms, and from another, hacking an existing obsolete knitting machine from the 1970s to developing their own knitting machine.

Varvara & Mar is an artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. They have exhibited their art pieces in a number of international shows and festivals. In 2014 duo has been commission by Google and Barbican Centre for creating a new art piece for Digital Revolution exhibition. And last year their public art proposal for Green Square Library and Plaza in Sydney was nominated for the final stage. In addition to that, they have been on nonstop residency tour for three years. The artist duo locates itself in the field of art and technology and is concerned about the new forms of art, innovation, and also the application of knitting in the field of digital fabrication. They use and challenge technology in order to explore novel concepts in art and design. Hence, research is an integral part of their creative practice.

http://var-mar.info/

Exhibition will be open until October 28, 2017.
Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
Exhibitions in Draakon gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia and Estonian Ministry of Culture.