Varvara & Mar Kameeleon

VARVARA & MAR “KAMEELEON”

30.11-27.12.2018 Tallinna Linnagalerii
Avamine 29. novembril kell 18

30. novembrist on Tallinna Linnagaleriis avatud kunstnikepaari Varvara & Mar’i näitus „Kameeleon“, mis vaatleb interaktiivsete installatsioonide keeles üleilmastunud kosmopoliitses maailmas valitsevat keerukat identiteedikriisi. Kes on meie ühiskonda juhtivad supervõimud? Mis tähendus on tänapäeval rahvuslipul ning kuidas sobitub natsionalism üleilmastunud ühiskonda?

Nüüdsel liikuval ajal on aina suurem hulk inimesi jäänud ilma senisest kohapõhisest kuuluvustundest. Nii on ka vähemusperedest pärit Varvaral & Mar’il raskusi enda identifitseerimisega ühe kindla rahvuse või riigi kaudu. Näitusel eksponeeritud installatsioonid peegeldavad seega peale laiemate tendentside ka kunstnike enda keerukaid identiteediküsimusi.

Kes on meie ühiskonda juhtivad supervõimud? Mis tähendus on tänapäeval rahvuslipul ning kuidas sobitub natsionalism üleilmastunud ühiskonda? Neile küsimustele vastamiseks kasutavad Varvara & Mar laia valikut materjale. Me näeme näitusel valgust, kineetikat, interaktiivsust, readymade’i ja tekstiili. „Kameeleoni“ keskne kujund on lipp. See on viide meedias ja avalikus ruumis lehvivatele lippudele, millega toetatakse või eitatakse riike, rahvusi või huvigruppe või mis on hoopis rakendatud mõne kauba või teenuse teenistusse.

Pau Waelder kirjutab näitusevihikus avaldatud essees: „Rahvusvahelistes lennujaamades, kus inimesed liiguvad ühest riigist teise, ei juhatata sihtkohti riigilippude abil. Valitseb idee piirideta liikumisest linnade vahel, mis on kui sõlmed üleilmses võrgustikus. Rahvuslikku identiteeti kohtame üksnes suveniiripoes, kus lipp on sadu erinevad tooteid integreeriv disainimärk.“

Näitust on varem eksponeeritud 2016. aastal Rambleta kunstikeskuses Valencias ja 2017. aastal Abello muuseumis Mollet del Vallesis Barcelonas. Esialgu valminud Rambleta kunstikeskuse kunstiproduktsiooni ja -uurimistöö stipendiumiga. Näituse laiendamist toetas Abello muuseum 2017. aastal.

Kunstnikepaar Varvara Guljajeva ja Mar Canet on tegutsenud alates 2009. aastast. Inspireerituna digiajastu sotsiaalsetest muutustest leiab nende loomingust kunsti, disaini ja tehnoloogilisi eksperimente. Oluline on ka koostöö paljude osapooltega ning dialoog kunstnike ja publiku vahel. 2015. aastast korraldavad nad oma ARSi maja ateljees avatud töötubasid ja loenguid. Varvara & Mar’i töid on eksponeeritud New Yorgis, Liverpoolis, Barcelonas, Londonis, Ateenas, Linzis ja mujal.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Veinisõber, Akzo Nobel, Rambleta kunstikeskus, Abello muuseum<

Tallinna Linnagalerii (Harju 13) on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs tasuta.

www.facebook.com/events

www.kunstihoone.ee

The exhibition “Chameleon” by the artist duo Varvara & Mar will be open at Tallinn City Gallery from 29 November. Using the language of interactive installations, the exhibition explores the complex identity crisis in the globalised cosmopolitan world. Who are the superpowers of our society? What meaning does a national flag have today and how does nationalism fit into the globalised society?

The exhibition will open on Thursday, 29 November at 6 pm and will remain open until 27 January.

An increasing number of people these days are left without a place-based sense of belonging. As artists from minority backgrounds, Varvara & Mar too have difficulties identifying themselves through a single nationality or country. Besides broader tendencies, the installations presented at the exhibition also reflect the complex identity issues the artists themselves experience.

Who are the superpowers of our society? What meaning does a national flag have today and how does nationalism fit into the globalised society? Varvara & Mar use a wide range of materials to answer these questions. The exhibition includes light, kinetics, interactivity readymade and textiles. The central image of “Chameleon” is a flag, making reference to the flags waving in the media and the public space, which are used to either support or negate countries, nations or interest groups, or which are applied to the service of some good or service.

Pau Waelder writes in his essay published in the exhibition booklet: “In international airports, places of movement from one country to another, there are no flags that point to different destinations: the idea that prevails is that of a movement without borders, between cities that are nodes open to a global network. National identity is usually found in the souvenir shop, where the flag is a mark that integrates the design of hundreds of different products.”

The exhibition has previously been displayed at the Rambleta art centre, Valencia in 2016 and the Abello Museum in Mollet del Vallès in 2017. Originally produced with an art production and research grant from Rambleta in 2016. Expanded with the support of Abello Museum in 2017.

Varvara & Mar is an artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Inspired by the social changes in the digital era, their work features art, design and technological experiments. The artists also assign importance to cooperation with numerous participants and a dialogue between artists and the audience. Since 2015, they have organised public workshops and lectures in their studio in the ARS building in Tallinn. Varvara & Mar have displayed their works in New York, Liverpool, Barcelona, London, Athens, Linz and elsewhere.

We would like to thank: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture, Veinisõber, Akzo Nobel, Rambleta art centre, Abello Museum

Tallinn City Gallery (Harju 13) is open from Wednesday to Sunday, 12 noon to 7 pm. Free entrance.

www.facebook.com/events

www.kunstihoone.ee