SofiaHallik

SOFIA HALLIK “TANGIBILITY MATTERS”

ARSi Projektiruum
15.11.2018 kell 12-18
16.11.2018 kell 12-20, näituse lõpetamine kl 18.00

Ehtesari, mis on tehtud näituse jaoks doktoritöö raames, kujutab endast käsitöö ja digitaalse tootmise hübriidi. Luues ehet tunneb autor vajadust seda puudutada ja kompida, kuid 3D-printeriga tehtud objekt on tühi vorm, mis tuleb millegagi täita. Tehnoloogiamaailmas tunneb autor puudust füüsilisest kontaktist kunstiteosega, kuna CAD-programmiga töötamine ja 3D-printimine muudavad käeagakatsutavuse olemust. Just seetõttu autor kustutab prinditud objektilt digitaalsuse kihi käsitöö ja ehtekunsti traditsiooniliste võtetega. Nii tekib 3D-prinditud objektile emotsioon.

Näitusel välja pandud tööd on sündinud kahest vastuolulisest algest: digitaalne tootmine ja käsitöö. Need kehastavad inimese ja masina vastastikust lähedust. Teisisõnu, sel ajal, kui inimesed üha enam pöörduvad digitaalse maailma poole, muutub tehnoloogia inimlikumaks.

Sofia Hallik (s.1991) on ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia doktorant. Oma doktoritöös “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (juhendajad prof. Kadri Mälk ja dr Jaak Tomberg) keskendub noor kunstnik innovatiivsetele materjalidele ja tehnoloogiatele. Enim huvitab teda, kuidas digitaalne tehnoloogia mõjutab ehtekunsti.

Suured tänud: Kadri Mälk, Jaak Tomberg, Oskar Narusberk, Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti osakond, 3D Koda OÜ.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

www.facebook.com/events

Exhibition “Tangibility Matters” Sofia Hallik
ARS Project Room

Exhibition dates:
15.11.2018 12-18
16.11.2018 12-20
Sofia Hallik’s “Tangibility Matters” exhibition finissage takes place on Friday, November 16th, in the ARS Project Room at 18.00.

Works on display are made as a part of a PhD thesis, and consist of wearable objects that are hybrids of hand-work and digital production. While working on a piece of jewellery, the author is in need of touch and tactility, whereas an object that is made using 3D printing appears as an empty form that demands substance. In a fully technical world, the author does not come into physical contact with the work of art, since using CAD or 3D printing is a work process that excludes tangibility. That is exactly why, in these series of works, the artist erases, in a way, the digital tarnish from the surface of the printed object by implementing hand-work and traditional jewellery techniques. With this method, a 3D printed object gains emotional expressivity.

The works presented in the exhibition originate from two contradictory principles of making jewellery – digital production and hand-work – and therefore embody the mutual closeness of the human and the machine. In other words, while people approach the digital world, technology becomes more and more humane.

Sofia Hallik (1991) is a jewellery artist, designer and PhD student at the Estonian Academy of Arts. In her doctoral thesis “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (supervisors prof. Kadri Mälk and Dr. Jaak Tomberg) Sofia focuses on innovative materials and digital technologies. What interests her the most is the way digital technology influences jewellery.

Special thanks to: Kadri Mälk, Jaak Tomberg, Oskar Narusberk, EAA Jewellery and Blacksmithing department, 3D Koda OÜ.
The exhibition was made possible with the support of the Cultural Endowment of Estonia.

www.facebook.com/events

Выставка Софии Халлик “Tangibility Matters”
Проектная комната ARS

Выставка открыта:
15.11.2018 12-18
16.11.2018 12-20
В пятницу, 16-го ноября в проектной комнате ARS, в 18:00 состоится закрытие выставки Софии Халлик “Tangibility Matters”.

Серия украшений, сделанная для выставки в рамках докторской работы, представляет из себя гибрид ручной работы и дигитального производства. Работая над созданием украшения, автор чувствует потребность в прикосновении и тактильности, но объект напечатанный на 3D принтере представляется пустой формой, которую нужно чем-то заполнить. В мире технологий автору не хватает физического контакта с произведением искусства, так как процесс работы в CAD и процесс 3D печати исключают осязаемость. Именно поэтому в данной серии автор как бы стирает налет дигитальности с напечатанного объекта путем ручной работы и традиционных ювелирных приемов. Таким образом у сделанного путем 3D печати объекта появляется эмоциональная выразительность.

Представленные на выставке работы происходят из двух противоречивых начал, дигитального производства и ручной работы, и являются олицетворением взаимной близости между человеком и машиной. Другими словами, в то время как люди все больше обращаются к дигитальному миру, технология становится более человечной.

София Халлик (1991) является докторантом Эстонской академии художеств, дизайнером и художником украшений. В своей докторской работе “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (руководители проф. Кадри Мяльк и д-р Яак Томберг) София сосредоточена на инновативных материалах и дигиатльных технологиях. Больше всего ее интересует как именно дигитальное производство влияет на украшение.

Отдельное спасибо: проф. Кадри Мяльк, д-р Яак Томберг, Оскар Нарусберк, отделение ювелирного искусства и кузнечного дела Эстонской академии художеств, 3D Koda OÜ.
Выставка организована благодаря поддержки эстонского фонда «Культурный капитал».

www.facebook.com/events