PFS

PORTFOLIO SPACE –
UUS KUNSTIRUUM ARSis

Alates aprillist on ARSi veebilehel avatud uus kunstiruum PortFolio Space, mis on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot. Tutvustatakse nii ARSis kui mujal tegutsevaid kunstnikke nii Eestist kui välismaalt.

PortFolio Space’i avab ARSis tegutseva kunstniku Marge Monko näitus.
PortFolio Space’i kureerib kunstnik Camille Laurelli, samuti ARSist.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

www.arsimaja.ee/pf-space

PORTFOLIO SPACE – NEW ART SPACE IN ARS

Since April a new art space – Portfolio Space – opens in ARS. It is specially dedicated to showing artists’ portfolios. Every month, an artist presents his/her portfolio. Artists active in ARS are shown as well as those from outside ARS. Both Estonian and foreign artists will be displayed.

The opening exhibition of Portfolio Space is from Marge Monko of ARS.
Portfolio Space is curated by Camille Laurelli, also an artist from ARS.

The portfolio is the key for understanding, to get into the artist territory, and into her/his practice. It must be a retrospective dialogue between the works, an exhaustive compilation of artworks reflecting a singular manner, style or behaviour. Basically a document to understand everything about someone.

www.arsimaja.ee/pf-space-eng

Camille Laurelli
camille.laurelli@gmail.com