EKKM-28-09-1

OMAVAHEL. OSKUSTEST /
ONE-ON-ONE. ON SKILLS

29.09.–4.11.2018  EKKM, ülemistel korrustel

Avamine 28. septembril kell 18:00.
Inglisekeelne kuraatorituur toimub 29. septembril kell 17:30.

Kunstnikud: Mona Aghababaee, Katja Beckman, Leesi Erm, Nadia Hebson, Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Leo Rohlin, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe, Mall Tomberg, Helle Videvik
Kuraatorid: Laura Põld, Kati Saarits
Graafiline disain: Aadam Kaarma & Sandra Kosorotova

EKKMis saab esmakordselt näha eesti tarbekunsti klassikute teoseid dialoogis noorema põlvkonna autorite materjalitundliku ning protsessipõhise loominguga. Näitus „omavahel. oskustest” toob ühte ruumi traditsioonidele toetuva tarbekunsti ning nüüdiskunstis üha enam domineerivad materjalipõhised praktikad.

Väljapaneku südamiku moodustavad kaasaegse kunsti konteksti asetatud nelja eesti tarbekunsti klassiku Leesi Ermi, Leo Rohlini, Mall Tombergi ning Helle Videviku meisterlikud teosed. Ajas muutunud, püsivaid või taasilmuvaid oskuspõhiseid loomemeetodeid aitavad avada Mona Aghababaee (Iraan), Katja Beckman (Rootsi), Nadia Hebson (Ühendkuningriik), Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe. Näitus on mõtisklus sellistel teemadel nagu eneseküllase vormi võimalikkus kaasaegse kunsti näitusel, meisterlikkus materjalipõhiste tehnoloogiate valdamises ning aeganõudvates käsitöötehnikates töötavate autorite enesepositsioneerimise erinevused lähiminevikus vs. kaasaegsel kunstiväljal. Näitus toob esile küsimused nagu kuidas hinnata seda osa käelistes tehnikates tegutseva kunstniku tööst, mida nimetatakse tacit knowledge’iks ehk loomulikuks või kombatavaks teadmiseks? Kuidas anda edasi teadmisi oskusest? Millest koosneb oskus?

Näitusega kaasneb kataloog, mille esitlus toimub 4. novembril.

Toetajad ja koostööpartnerid: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstnike Liit, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Akzo Nobel Baltics AS, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Briti Nõukogu Eesti esindus.
Tänud: Andres Allik, Ingrid Allik, Henri Eek, Katrin Enni, Made Evalo, Dénes Farkas, Katrin Hallas, Karel Koplimets, Hans-Otto Ojaste, Maria Port, Siim Preiman, Taavi Rei, Julia Rush, Kadri Villand, Raivo Väliste, John Winslow.

www.ekkm.ee

www.facebook.com/events

———

ONE-ON-ONE. ON SKILLS

29.09.–04.11.2018
The exhibition takes place on the upper floors of EKKM.

Opening: September 28 at 6pm.
A guided tour with Kati Saarits and Laura Põld will take place on September 29 at 5.30pm (in English).

Artists: Mona Aghababaee, Katja Beckman, Leesi Erm, Nadia Hebson, Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Leo Rohlin, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe, Mall Tomberg, Helle Videvik
Curators: Laura Põld, Kati Saarits
Graphic design: Aadam Kaarma & Sandra Kosorotova

For the first time the Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM) will host an exhibition presenting works by classic Estonian applied artists in dialogue with material-sensitive and process-based works by a younger generation of artists. one-on-one. on skills brings together tradition-rooted applied art and the increasingly material-centred contemporary art practices. The core of the exhibition is comprised of accomplished works from four classic Estonian applied art figures – Leo Rohlin, Leesi Erm, Helle Videvik and Mall Tomberg. Mona Aghababaee (Iran), Katja Beckman (Sweden), Nadia Hebson (UK), Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Kaisa Sööt and Koit Randmäe help explore the skill-based creative methods that have changed, persisted or reappeared in time.

The exhibition reflects on topics such as the possibility of self-contained form in a contemporary art exhibition, craftsmanship in material-based technologies, and the differences in the self positioning of artists working in time-consuming handicraft techniques in the immediate past and contemporary art field. The exhibition brings up questions like how can we best evaluate the part of the work of artists working in manual media that is articulated as tacit knowledge – natural or intuited knowledge? How best can we convey knowledge about skill? What is skill made up of?

The exhibition is accompanied by a catalogue, which will be presented on November 4.

Supporters and cooperation partners: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Academy of Arts, Center for Contemporary Arts, Estonia, Estonian Artists’ Association, Akzo Nobel Baltics AS, Estonian Museum of Applied Art and Design, British Council Estonia.

Thanks: Andres Allik, Ingrid Allik, Henri Eek, Katrin Enni, Made Evalo, Dénes Farkas, Katrin Hallas, Karel Koplimets, Hans-Otto Ojaste, Maria Port, Siim Preiman, Taavi Rei, Julia Rush, Kadri Villand, Raivo Väliste, John Winslow.

www.ekkm.ee

www.facebook.com/events