laivi_nup_800x432px_2

NUP2018: LAIVI “MYSTIFYING MUNDANE” + ÜLE HELI: BLYPKEN (LIVE)

NU Performance Festival 2018:
LAIVI (Tallinn)
“Mystifying mundane”
+ Üle Heli: Blypken (live)
27.10.2018 kell 21:00
ARSi PROJEKTIRUUMIS

Laivi performatiivsele moeetendusele järgneb festival Üle Heli kontsert: BLYPKEN (Iași-Bukarest) / Laivi’s performative fashion installations is followed by a concert of BLYPKEN, a sound artist of the festival Üle Heli.
– – –

LAIVI “MYSTIFYING MUNDANE”
Performatiivne moeinstallatsioon (3.) / Performative fashion installation (3rd)

Performatiivsete moeetenduste seeria esitab ja lubab analüüsida moe kui kõikehaarava fenomeni erinevaid tahke. Näitusesarja jätkuvaks lähtepunktiks on moe immateriaalse tahu, ruumi täitva atmosfääri kujundamine, kasutades moekunsti ainelisi vahendeid: rõivaid ja materjale. Materiaalsus on esteetiline ja pindmine ning vorm ja tekstuur on allutatud pidevale muutuseihale. Moe immateriaalne olemus ilmneb väljaspool objekte. Lavastatud situatsioon on uurimus valitud objektide mõjust ümbritsevale õhkkonnale.

Laivi on omandanud bakalureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia moeosakonnas ja magistrikraadi moedisaini erialal Aalto Ülikoolis Helsingis. Ta on täiendanud end Londonis, Kopenhaagenis ja Barcelonas. Ta on osalenud mitmetel kaasaegse kunsti grupinäitustel ning viimasel kahel aastal eksponeerinud 4 isiknäitust (sh. „Unista Edasi/Liiga Hea” Tartu Kunstimuuseumis ja „Maine igatsus: leida ja kaotada” kahasse Mihkel Maripuuga Hobusepea galeriis). „Mystifying Mundane” jätkab performatiivsete moeinstallatsioonide seeriat, mille kaks esimest installatsiooni, „Long Live Trashed Bodies” (16.03.18) ja „When I Was a Girl & Life Was Yet Ahead” (20.10.17), toimusid ARSi Projektiruumis Tallinnas.

– – –

The series of performative fashion shows presents and analyses various aspects of fashion as an all-encompassing phenomenon. The starting point of the series of exhibitions continues to the design of the immaterial aspect of fashion, the atmosphere filling the room, using the material tools of fashion: clothes and materials. Materiality is aesthetic and external, and form and texture are subjugated to the constant desire for change. The immaterial nature of fashion manifests itself outside objects. The staged situation is a study on the effect that the selected objects have on their surrounding atmosphere.

Laivi gained her BA at the Department of Fashion at the Estonian Academy of Arts and her MA in fashion design at the Aalto University in Helsinki. She has supplemented her studies in London, Copenhagen and Barcelona. She has participated in several group exhibitions of contemporary art and has held four solo exhibitions in the last two years (including Poor Girl/Too Cool at the Tartu Art Museum and Killer Image: Shifting Modes of Desire with Mihkel Maripuu at the Hobusepea Gallery). She continues the series of performative fashion installations, with two first installations, Long Live Trashed Bodies (16.03.18) and When I Was a Girl & Life Was Yet Ahead (20.10.17) were held at the ARS Art Factory in Tallinn.

Autor / Author: Laivi Suurväli
Näituse kujundus koostöös / Exhibition design in collaboration with: Laivi Suurväli, Mihkel Maripuu (heli ja video / sound and video), Lauri Suurväli (video)
Valgus / Lights: Rommi Ruttas

Täname / Special thanks: ARSi Kunstilinnak, Eesti Kunstnike Liit, Naddie Plohoodeta

www.facebook.com/events

saal.ee/et/festival