Mihkel Maripuu Ex Nihilo

MIHKEL MARIPUU “EX NIHILO”

4.04-20.05.2019 Hobusepea galeriis Mihkel Maripuu isiknäitus “Ex Nihilo”.
Avamine 3.04

Mihkel Maripuu on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab meediumiülene praktika. Manipuleerides heli ja pildi, mõtte ja materjaliga, kandes vaimseid väärtusi maisesse vormi. Ta on õppinud Tartu Ülikooli, filosoofia teaduskonna, Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi, maalikunsti õppetoolis (BA) ja lõpetanud Eesti Kusntiakadeemia, vabade kunstide teaduskonna, maalikunsti osakonna (MA).

Näitus “Ex Nihilo” käsitleb tehnoloogia adapteerumist argiteadvusega (ka vastupidi), mõjutades seeläbi kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Esitatakse väljakutse aktuaalselt ootuspärastele ja kehtivatele printsiipidele, tõstes esile olulisi küsimusi tehnoloogia ja inimese vahelistest suhetest, arengu potentsiaalidest, originaalsusest ja anonüümsusest ning sellega kaasnevast eksistentsiaalsest olemusest. Juhtides tähelepanu digitaalselt genereeritud piltidele, pidurdades nende harjumuspäraselt kaootilist kulgemist tajuväljas, et analüüsida nende tähendust ja mõju kaasaegsel kunstiväljal.

Näitus on jätk varasematele projektidele, kus uurimusalusteks teemadeks on olnud post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materjalism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist.

Kunstniku veebileht: www.mihkelmaripuu.com

Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital, Lipuvabrik OÜ ja Pühaste Pruulikoda.

www.facebook.com/events

_________________________

On the 3rd of May, Mihkel Maripuu will open his solo exhibition titled “Ex Nihilo”.
The exhibition will be opened until the 20th of May.

Mihkel Maripuu is an artist whose practice is characterized by a multidisciplinary approach. Manipulating with sound and image, thought and material, carrying spiritual values into the mundane. He has studied at Tartu University’s Department of Philosophy, Painting Department (BA) and graduated Estonian Academy of Art’s Painting Department (MA).

Exhibition “Ex Nihilo” is a continuation of previous researches and artistic practices. Concerning the adaption of technology to everyday consciousness (also vice versa), thus managing the formation of modern visual language. Challenging timely and valid principles, highlighting important issues between technology and human relationships, development potentials, originality vs anonymity and existential nature. Leading attention to digitally generated images, slowing down their habitually chaotic progression in the field of perception, to analyze their meaning and influence in the contemporary art field.

The exhibition is a continuation of earlier projects, where research-related topics have been the nature of post-Internet in contemporary art, neo-materialism and other subcultural manifestations, and the peculiarities of the digital age that have influenced the development of modern visual language.

Artist’s website: www.mihkelmaripuu.com

The project is supported by Cultural Endowment of Estonia, Lipuvabrik OÜ and Pühaste Brewery.

www.facebook.com/events