May Contain

MAY CONTAIN: FIXED ROUTINE

18.01.2018
Rundum artist-run space, ARSi maja, ruum 304
kell 18:30

May Contain: Fixed Routine (“Seatud rutiin” / “Hастроенная рутина”)
Ben Crawshaw (UK) and Szymon Kula (PL)

I use text in paintings
What kind of conversation?
Between two strangers
Do you know them?

America it’s interesting but its not my dream
I see
I’m not sure where my dream place is…but, I
Don’t like glasgow

And what do they say about a foreigner?
I sense that, a lot of people are surprised when they meet a foreigner I think. They are not used to it…sometimes they are suspicious

Ben Crawshaw (UK) ja Szymon Kula (PL) alustasid loomingulise koostööga ühiste õpingute käigus Glasgow Kunstiülikoolis (2016/17), kus nad töötasid peamiselt abstraktse maali ja installatsiooni meediumitega. Resideerudes hetkel Narva kunstiresidentuuris ning valmistudes oma peagi avatavaks näituseks “Seatud rutiin” (27.01), peavad nad uute kohtade avastamist ja reisimist oluliseks osaks kreatiivse protsessi käivitamisel.

Rundum artist-run space’is astuvad nad üles kohaspetsiifilise installatsiooniga, mis on loodud inspireeritult Narva kunstiresidentuuris elamise ja töötamise kogemusest. Enne seal avatavat näitust, mis moodustub kahekuuse residentuuri jooksul tehtud töödest, keskendub käesolev sündmus loomingulise protsessi marginaalsetele elementidele. Kogunud kokku maalitud kujutised, hiljuti nähtud filmi ja telesaadete klipid, sõnumite teel aset leidnud vestlused, on kunstnikud seadnud eesmärgiks luua suunataju kadumisest ja teatud meeltesegadusest kantud atmosfäär, mis on omane uude kohta jõudes. Tunnetuslikku kaost tasakaalustavad igapäevaselt korduvad tegevused, mis tänu oma jätkuvusele on muutunud üheks põhiliseks inspiratsiooniallikaks (nõude pesemine, poes käimine jm). Uus keskkond paneb tahes-tahtmata rohkem märkama igapäevaseid olmetegevusi, mis tuttavas kohas ei omaks mingit tähendust ning jääksid märkamatuks. Kuid süübides just nendesse, peaaegu et banaalsetesse tegevustesse kunsti kaudu, loob see võimaluse kontrastidest tulvil ruumielamuse tekkeks.

“May contain: …” on ürituste ja kogunemiste sari, mida saadab vabas vormis vestlusring ning söök ja jook. Alates septembrist 2016 paikneb Rundum ARSi hoone (Pärnu mnt 154) ruumis 304, mis on Rundumi stuudio ning ühtlasi ka koht avalikeks vestlusteks, lugemisgruppideks ja screeninguteks. Igal korral kutsub Rundum ühe meile huvi pakkuva inimese vestlema enda praktikast ja isiklikest mõjutustest, kunstiväljast, ühiskonnast, igapäevaelust ja muust. Igat sündmust saadab külalise loodud žest, mis võib olla midagi söömiseks, joomiseks või vaatamiseks.

Ben Crawshaw kunstnikupraktika ühendab endas maali, graafika ja installatsiooni. Tema töödes esineb energiat, mis väljendub läbi joone, värvi ja ruumi pannes nii teadlikult proovile erinevate kunstimeediumite potentsiaali ning muutes sealjuures levinud ikonograafiaid ja protsesse. Ta ühendab oma teostes popkultuuri esteetika väljendamaks intensiivsust ja vahetuid kogemusi elulistes situatsioonides vihjates seeläbi intuitiivselt situatsionismist ja abstraktsest ekpressionismist tuntud pildikeelele.

Szymon Kula kunstnikupraktika tegeleb kaasaegse maali erinevate võimalustega ning keskendub laialt levinud ikonograafia äärealadele. Süübides mälestustesse, mis on tugevalt seotud tema isiklike kogemustega, omistab ta sealjuures alternatiivseid ajaloolisi narratiive ja identiteete. Ta paneb proovile tavapärased lähenemised lõuendist kui kahemõõtmelisest pinnast, käsitledes seda installatiivse objektina, kuid ka video ja performance’i elemendina. Kula loominguline tegevus on kantud uute narratiivide loomisest, mis on seotud ümbritseva keskkonnaga, rõhudes samal ajal illusoorsusele ja kunstiteose füüsilisele olemusele.

Rundumi tegevust toetab Eesti Kultuurkapital.

www.facebook.com/events
www.rundumspace.com
www.facebook.com/rundumspace

///

Ben Crawshaw (UK) and Szymon Kula (PL) began to collaborate during their studies at Glasgow School of Art (2016/17) where they worked primarily with the mediums of abstract painting and installation.  Both regard location and travel as a stimulus for creative output and are currently based at Narva Art Residency, Estonia where they are preparing for their forthcoming exhibition “Fixed Routine” (27.01).

The presentation dedicated to the Rundum artist-run space takes form of a site specific installation. It has been created in reference to the experience of living and working at the residency. Prior to the final exhibition which will contain works produced during the period of two months and will take place in Narva, this event focuses on the marginal elements of the creative process. Through collaging imagery painted on the walls, sequences from film and tv series recently watched, messenger conversations and sound we aim to express the atmosphere of disorientation and distraction which is present when arriving in a new place. The notion of chaos is balanced with the repetitive actions which we perform on a daily basis that has become a major source of inspiration. Functioning in a new surrounding makes us more aware of the habits and patterns of behavior we would normally ignore in the familiar environment. By looking at these banal, usually overlooked aspects of daily leisure through the prism of art we are interested in the contrasts and the poetic quality of such juxtaposition.

“May Contain: …” is a series of events, casual gatherings which combine food, drinks and conversation taking place in and around Rundum’s kitchen – since the beginning of September 2016 Rundum is located at the ARS building (Pärnu mnt 154), room 304, a studio space for Rundum as well as a gathering place for talks, readings and screenings. Every time Rundum invites a person of interest to have an informal chat about his/her practice and interests, the art scene, social issues, everyday life etc. All events are accompanied by a gesture made by the invited guest, whether it is something to eat, drink or see, while the discussion takes place around the table.

Ben Crawshaw‘s artistic practice incorporates painting, printmaking and installation. His works project energy which is expressed through line, colour and space, deliberately testing the potential of different artistic media by transforming conventional iconography and processes. Instinctively referencing sources such as Situationism and Abstract Expressionism, he combines these influences with a pop cultural aesthetic as a means of capturing the intensity of momentary experiences in real life settings.

Szymon Kula’s artistic practice explores the potential of painting and focuses on iconographic peripheries. Investigating memories deeply rooted in a private experience he appropriates alternative histories and identities into his personal mythology. Usually working in series and multiples he challenges the orthodox strategies of display presenting canvases alongside object, sound, video or performance.Constructing narratives that often correspond to the site specific environment Kula emphasises the tension between the illusionism and the actual physicality of the artwork.

Rundum is supported by the The Cultural Endowment of Estonia.