Metsikud Bitid

MAAJAAM: METSIKUD BITID / WILD BITS

21.-22.07.2018  Maajaam

Ajal, mil meie meeled on harali üle ilma, hajuvad ka meie kehad uutes tehnoloogilistes reaalsustes. Keskkonnad ja käitumisviisid, mis alles olid normaalsuseks, on pidevas teisenemises ja vastastikmõjus turulepaisatavate tehnoloogiatega. Iga järgnev põlvkond ärkab pärismaalastena uude tehnoloogilisesse omailma, mis on nihkes varasematele põlvkondadele harjumuspärasest. Need digitaalsed pärismaalased seiklevad metsikute bittide voogudes ja uuristavad uusi kihistusi olemasolevasse. Meediakunsti projektiruumi MAAJAAM talumaadel, erinevate aegruumide piirialadel, toimuv näitus “Metsikud bitid” võtab ette, kutsub mõtlema ja valgustab läbi tehnoloogilise maailma erinevaid tahke, nende mõju meie käitumisele, tajudele ning mõtlemisele.

Osalevad kunstnikud:
Varvara & Mar
Antti Laitinen (FI)
Theun Karelse (NL)
Steve Maher (FI/IR)
Hannah Harkes
Brian House (US)
Taavi Suisalu
Timo Toots
Paula Vītola (LV)
Aivar Tõnso

Rahvusvahelise üleskutse kaudu leitud kunstnikud viibivad MAAJAAMa kümnepäevases residentuuris, mille vilju saab publik maitsta 21. juulil, mil on näituse ametlik avamine, kuid ka 22. juulil, mil MAAJAAM on terve päeva külastajatele avatud.

NB! 21. juulil toimuvale avamisele on võimalik tulla nii omal jõul kui ka tellitud bussidega, mis viivad lisaks MAAJAAAMas toimuvale näitusele “Metsikud bitid” ka Moostes toimuvale näitusele „Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel”. Bussid sõidavad marsruudil Tallinn-Tartu-Mooste-Maajaam-Tartu-Tallinn ning Riia-Maajaam-Mooste-Riia. Rohkem infot busside kohta – https://www.facebook.com/events/219502928873998/

Laupäeval 21. juulil alates kella 12st on kohal ka KarriTehas. Palume kaasa võtta sularaha.

“MAAJAAM: Metsikud bitid” on osa EV100 kunstiprogrammist. Projekti toetab Eesti Kultuurkapital ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Veski Mati.

www.facebook.com/events
www.facebook.com/maajaamaajaamaajaam
maajaam.ee

At a time when our senses are becoming ever more networked, so do our bodies scatter amid new technologies. Our patterns of behaviour and the environments we inhabit interact with technologies envisioned by global markets. Subsequent generations awaken as natives to new technological normalities being disjunct to realities of their predecessors. Digital natives wander in fields of wild bits to explore and expand what was already there. The exhibition “Wild Bits” takes place on the frontier of these overlapping normalities, inviting to contemplate, question and explore aspects of technological society, its influence on our behaviour, perception and thinking.

Artists:
Varvara & Mar
Antti Laitinen (FI)
Theun Karelse (NL)
Steve Maher (FI/IR)
Hannah Harkes
Brian House (US)
Taavi Suisalu
Timo Toots
Paula Vītola (LV)
Aivar Tõnso

Artists brought to MAAJAAM through an international open call will spend ten days at the residency of MAAJAAM and present their works to the public on the 21st and 22nd of July. 21st of July is the official opening of the exhibition, but the exhibition is also open during the whole day of July 22nd.

NB! You can reserve a seat in the bus that takes you to the MAAJAAM exhibition opening, but also to the opening of an exhibition “Wild” in Mooste. You start your journey from Tallinn or Riga: the routes are Tallinn-Tartu-Mooste-Maajaam-Tartu-Tallinn or Riga-Maajaam-Mooste-Riga. More info about buses – www.facebook.com/events

On 21th of July from 12:00 there will be KarriTehas, who is offering food. Please take some cash with you.

“MAAJAAM: Wild Bits” is part of Estonia 100 art programme. The project is supported by Estonian Cultural Endowment and Nordic Council of Ministers, Veski Mati.

www.facebook.com/events
www.facebook.com/maajaamaajaamaajaam
maajaam.ee