Liisa Jugapuu K6NE

LIISA JUGAPUU “KÕNE”

16.-21.05.2017 ARSi Projektiruumis
kell 17.00-20.30
Avamine 16. mai kell 18:00

“Las ma ütlen sulle, kuidas mina seda näen. Sa annad endast seda, mida mina ei taha vastu võtta, ja samal ajal ei anna ma sulle vastu ka seda, mida sina tahaksid vastu võtta… see olengi mina… ja see on kõne minule. Teadlikult. See on vestlus iseendaga endast.”

Filosoof Martin Buber toob välja kolm dialoogi vormi: tõeline dialoog – kahekõnelus, mis võib väljenduda nii sõnades kui ka vaikimises; tehniline dialoog, mis tuleneb üksteisest objektiivse arusaamise vajadusest; dialoogiks maskeeritud monoloog, mille eesmärgiks on edevuse rahuldamine ja enesekindluse suurendamine.

Antud näitus on Liisa Jugapuu (s 1990) magistritöö lõpunäitus. Kunstnik vaatles oma lõputöös abstraktse mõistmise ja kogemise võimalusi kaasaegses maalis. Näitusel eksponeeritud tööde läbi on kunstnik vaadelnud oma enda isiklikku protsessi, mida ta nimetab visuaalseks monoloogiks, aga ka kõneks iseendale.

Seoses abstraktse, mittekujutava lähenemisviisiga, töötab Jugapuu , läbi selle, kuna leiab, et see on kõige ausam hetkelise, praeguse olukorra ülekanne. Loomingulises protsessis peab ta oluliseks just seda hetke iseeneses, mis on oma olemuselt pidevalt muutuv ja liikuv. Oma loominguprotsessi jaotab Jugapuu kolmeks etapiks, esimese osa sellest moodustab alateadvus, teise osa tunne ja kolmanda osa tunde teadlik defineerimine ehk teadvus.

Samuti lisab ta, et oma teostega ei saa ta vaatajale lubada mingit absoluutset kindlust või tõde. Siinkohal ei pea ta oma praeguses lloomingulises protsessis oluliseks õigete või valede vastuste otsimist, kus eesmärk ei ole vastata küsimustele nagu, mida mingi maal kujutab või ei kujuta, vaid kus eesmärk on pigem esitada küsimusi, nagu mis ajendas seda maali maalima.

https://liisajugapuu.wordpress.com/about/

www.facebook.com/events

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit