LauraPõld_Kunda

LAURA PÕLD X KUNDA TSEMENDIMUUSEUM

15.06-30.09.2018 Kunda Tsemendimuuseum

EV100 kunstiprogrammi suurprojekti teise näituse avamine – Laura Põld Kunda Tsemendimuuseumis!

15. juunil kell 16 avab Laura Põld oma täienduse Kunda Tsemendimuuseumi püsiekspositsioonile. Kunstnik loob muuseumi püsinäituse sisse alternatiivse teekonna, jutustades samuti linna, siinsete loodusressursside ja tootmise ajalugu, kuid tehes seda abstraktsemalt ja poeetilisemalt.

Avanädalavahetuse ajakava:

Reede, 15. juuni
Kell 11 – Buss Tallinnast Kundasse
Kell 14 – Soovijatele ekskursioon AS-i Kunda Nordic Cement tehasesse (15 kohta kiirematele registreerujatele!)
Kell 16 – Näituse avamine muuseumis
Kell 17 – Vestlus ja ringkäik kunstnikuga näitusel
Kell 18 – Soovijatele ringkäik vanal tehasemaastikul Uno Trummi juhatamisel
Kell 20 – Buss tagasi Tallinna

Laupäev, 16. juuni
Kell 18 – Ringkäik kunstnikuga näitusel
Kell 19.00–20.30 – Kunstiteadlase ja „Kunstnikud kogudes” projektijuhi Maarin Ektermanni loeng kaasaegsest Eesti kunstist

Tuusik Kundasse maksab 12 eurot.
Registreerumine: ev100@cca.ee või telefonil 510 9125

Näituse saateks:

Kunda vana tööstusmaastik, pudelahjude säilmed, AS-i Kunda Nordic Cement tänapäevase tehase tootmisprotsessid ja toormaterjali karjäärid – kõik see on inspireerinud kunstnik Laura Põldu näituse loomisel Kunda Tsemendimuuseumis. Kui vana tsemenditehase karismaatilised varemed on liiga ohtlikud, et külastajaid sinna juhtida, toob kunstnik midagi arhitektuuripärandi tunnetusest hoopis siseruumidesse, luues monumentaalsed objektid, milles on leidnud koha nii kunagine linna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu seinaleht Herilane, keraamilised objektid kui ka leitud kivistised. Kunstnikule omased voolavad vormid ja materjalikasutus ei tõmba konkreetset piiri loodusliku ja tehisliku, leitud objektide ja omaloodu, uue ja vana vahele. Olles oma loomingus väga protsessikeskne kunstnik, jõuab Põld lõpliku vormistuseni katsetades ja materjalidega mängides. Võttes seekord lähtekohaks kohaliku Lontova kihistu „sinisavi”, eksperimenteeris Põld loodusliku savikrohvi valmistamise võtetega, kohandades seda oma skulptuurilaadsete objektidega.

Projektist “Kunstnikud kogudes”

Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi suurprojekt viib kümme kunstnikku kokku kümne (väike)muuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Projekti käigus viibisid kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures residentuuris, tutvudes põhjalikumalt selle ajaloo, kogude ja igapäevase toimimisega. Residentuuride tulemuseks on kümme väga erinevat näitust, sekkumist püsiekspositsiooni või kogude uudset tõlgendamist. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja erinevaid kogukondi sidustada esmakordne.

Järgmised üritused Tsemendimuuseumis:

25. augustil – Kodukohvikute päev!
Kell 11–16 – Teetseremoonia Laura Põllu autoriloominguna valminud nõudega

29. septembril – Eesti Loodusmuuseumi Loodusretk: sada aastat tehismaastikke Ida-Virumaal
Vaata maastikku uue pilguga! Retkel külastatakse nii praeguseid kui ajalooliseid tehismaastikke, mille peamiseks kujundajaks on olnud põlevkivi kaevandamine ja töötlemine, mis sai alguse natuke enam kui 100 aastat tagasi. Retk bussiga, algus- ja lõpp-punkt Tallinnas, teejuht ELMi geoloog Sander Olo.

30. septembril – Muuseumi hooaja lõpetamine
Töötoad ja vestlused Kunda sinisavi kasutamise võimalustest – nii praktilised võtted ökoviimistluses (savikrohv) kui ka esteetiline lähenemine eksperimentaalses keraamikas ja nüüdisaegses kunstis

Rohkem infot sündmuste kohta ning „Kunstnikud kogudes” järgmised avamised http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes ja Facebookist: kunstnikud kogudes.

Täname:
Kristi Onkel
Helen Jagant
AS Kunda Nordic Cement, eriti Peeter Toom, Ülari Pai ja Allar Aamer
Triin Pruul
Dénes Farkas
Maarja Tänav
Katrin Hallas
Jānis Ābele
Inese Emma Klovina
Lukas Eggerth
Uno Trumm
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakond
Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu
Eesti Loodusmuuseum

Kunda Tsemendimuuseum, Jaama 11, Kunda, 44106, Lääne-Viru maakond
Lisainfo: Maarin Ektermann, „Kunstnikud kogudes” projektijuht, 5552 0882

www.facebook.com/events