PFS

LAURA KUUSK PF SPACE’is

Tervitame rõõmuga uut näitust Portfolio Space’is.
Karel Koplimetsa portfooliole järgneb novembri jooksul Laura Kuuse oma.

Nautige!

www.arsimaja.ee/pf-space/

Pf space is glad to welcome this new exhibition.
After Karel Koplimets, Laura Kuusk‘s portfolio is online for the month of November.

Please enjoy!

www.arsimaja.ee/pf-space-eng/

Camille Laurelli