SAAL

LAT.EST – KATRĪNA NEIBURGA, AUSTRA HAUKS, JĀNIS SNIĶERS, EMER VÄRK

23.11.2018 Kanuti Gildi SAAL
kell 19:30

Omanäoline kahe riigi videokunstnike kohtumine. Õhtu jooksul näitavad omi vähem või rohkem auhinnatud töid nii helis kui pildis Katrīna Neiburga, Austra Hauks ning Emer Värk.

Pilet: eelmüügis Piletilevis ja kohapeal 8/12 EUR

Austra Hauks on Lätist pärit kunstnik. Ta õppis Jānis Rozentāls’i kunstikeskkoolis (JRRMV) must-valge fotograafia kallakuga klassis, samuti on ta lõpetanud stsenograafia erialal Läti kunstiakadeemia. Ta alustas tegutsemist teatri ja video vallas 2013. aastal. Olgugi et Austra peab stsenograafiat ja videokunsti oma põhisuundadeks, meeldib talle eksperimenteerida – aeg-ajalt loob ta kostüümikujundusi ja töötab interdistsiplinaarsetes projektides. 2016 oli ta Läti teatri kunstiauhindade nominent “Aasta uue kunstniku” kategoorias. Sel aastal (2018) on ta nomineeritud “Aasta videokunstniku” kategoorias.

Jānis Sniķers on Lätist pärit kunstnik. Ta on saanud tuntuks laial tegevusväljade spektril – tal on kraad elektroonika teadustes, lavastamise alal ning ta õpib hetkel stsenograafiat Läti kunstiakadeemias. Ometi on tema põhitegevusväljaks valguskujundus, mis on tema tuumikvaldkonnaks… see ei ole olnud takistuseks tegevuse jätkamisele video programmeerimise väljal. Alates 2011. aastast on Janis Snikers olnud aktiivselt tegev teatrižanris. 2016 oli ta nomineeritud Läti teatri kunstiauhinnale kui “Aasta valguskujundaja” ja sel aastal (2018) on ta nomineeritud samas kategoorias.

Kombineerides dokumentaalseid materjale ja fiktsiooni, loob Katrīna Neiburga (Riia) isiklikul kogemusel põhinevaid lugusid, milles selliste ainulaadsete kategooriate nagu üksinduse ja armastuse kõrval on võimalik leida ka märke nii naiste sotsiaalsetest rollistruktuuridest kui kultuurilis-ajaloolistest viidetest või ka kriitilisi kommentaare nüüdisaegsele ühiskonnale. Kunstnik väljendab end imepäraselt video kaudu, mida täiendab spetsiifilisel viisil välja töötatud helimaterjal ning mis seeläbi annab tulemuseks imetabase ja tundliku tundevärvingu loo jutustamisel. Ta on huvitatud inimeste eludest, nagu näiteks teeseene kasvatajate eriskummalise kogukonna, paneelmajade elanike, ööklubi tualettruumides kohatud tüdrukute, taksojuhtidena töötavate naiste omadest. Katrīna töid on näidatud Sidney ja Moskva biennaalidel, ta on olnud Ars Fennica kunstiauhinna kandidaat (2008) ja on Purvīša Art Prize’i laureaat (2008). Ta teeb regulaarselt koostööd stsenograafi ja videokunstnikuna helikunstnik Andžonis’ega ja Läti rahvusooperiga.
www.neiburga.lv

Emer Värk on vabakutseline kunstnik, kes tegeleb peamiselt video ja valgusega ning sellega, kuidas need mõjutavad meie tajusid, emotsioone ja tundeid.
www.emervark.ee

LAT.EST festival saab teoks vahetult pärast Läti 100.sünnipäeva Kanuti Gildi SAALis ning tutvustab Läti kaasaegseid (etendus)kunstnike ning nende mõtteid ja tegemisi. Samuti on see pühendatud koostööle ja kõigele mis meid ühendab.
LAT.EST festivali korraldab Kanuti Gildi SAAL koostöös Läti Uue Teatri Instituudiga ning see kuulub nii EV100 kui LV100 kultuuriprogrammi.

***************

LAT.EST festival will take place at Kanuti Gildi SAAL right after the centennial of Latvia and will introduce the thoughts and deeds of the contemporary Latvian (performing) artists. It is also dedicated to the collaboration and to all that brings us together.

Austra Hauks is an artist from Latvia. She studied at the Professional Art High School (JRRMV) with the specialty in a black and white photography, as well as graduated from the Art Academy of Latvia in the field of Scenography. She started her activities in the field of theater and video in 2013. Although Austra considers scenography and video art as her main direction, she likes to experiment – time to time she creates costume designs and works in interdisciplinary projects. In 2016, she was nominated for the Latvian Theater Art Award in the category – New artist of the year. And this year (2018) she is nominated in a category – Video artist of the Year.

Jānis Sniķers is an artist from Latvia. He has gained knowledge in a wide spectrum of fields – he has a degree in Electronics sciences, degree in stage directing and he is currently studying Scenography at the Latvian Academy of Arts. However, as the main field, he pursues the Lighting design, which is his core work area now… which has not been any obstacle to pursue Video programming field as well. Since 2011 Janis Snikers is actively working in the theater genre. In 2016 he has been nominated for the Latvian Theater Art Award as Lighting designer of the Year and this year (2018) he is nominated in the same category.

Combining documental materials with fiction, Katrīna Neiburga (Riga) creates stories based on personal experience, in which, alongside such unique categories as solitude or love, it is possible to find indications both to the woman’s social role structures and cultural historical references or critical commentaries on modern society. The artist wonderfully expresses herself through video which, supplemented by specifically elaborated sound material, results in an amazing and sensitive intonation of narration. She is interested in the lives of people, such as the peculiar community of tea mushroom growers, block housing inhabitants, girls met at nightclub bathrooms, women that work as taxi drivers. Katrīna has exhibited her works in Sidney and Moscow biennale, has been a candidate for Ars Fennica art prize (2008) and is the Purvīša Art Prize winner (2008). She regularly collaborates with the sound artist Andžonis and with the Latvian National Opera as scenographer and video artist.
www.neiburga.lv

Emer Värk is an Estonian artist primary focused on projections and light in the space and its influences on our perception, mood and emotions.
www.emervark.ee

LAT.EST is organized by Kanuti Gildi SAAL in collaboration with New Theatre Institute of Latvia and is part of the culture programmes EV100 and LV100.