Kulla Laas_Õhust ankur

KULLA LAAS “ÕHUST ANKUR”

10.-27.04.2019 Draakoni galerii
Kolmapäeval, 10.04.2019 kell 18.00 avab KULLA LAAS Draakoni galeriis isiknäituse „Õhust ankur”.

Kunstnik käsitleb näitusel kohalolu ja puudumise paralleelsust. Mõjutustega fotograafiale omasest kaadri valikulisusest, teatri- ja filmiruumist ning teadvustades vaataja kohalolu, luuakse alus mitmekihiliseks ruumikogemuseks, milles on samaaegselt tulekut ja minekut, lähedust ja kaugust, esikülge ja tagatuba, pealispinda ja sisikonda.

Kulla Laas: “Jätkan näitusega koha- ja vaatepunktispetsiifiliste installatsioonide seeriat, mille keskmes on argine füüsiline keskkond – asjade seis ning selle psühholoogiline mõõde. Mind huvitab kuidas saab igapäevase mateeria kaudu avada sellesse justkui salvestunud inimlikke otsinguid ja emotsionaalseid seisundeid. Sel korral mängib esitamisele tuleva olukorra fragmentaarsus end välja aga natuke teisiti kui varasemate teostega. Esiplaani illusioon ei taotle mitte terviklikkust, vaid eelkõige asetatakse vaataja silmitsi tühja nurgaga, mis järgmisel sammul paljastub hoopis puuduva kohana ühest teisest ruumist.”

Kulla Laas on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna (MA 2017, BA 2013) ning täiendanud end õpingute kestel Emily Carr University of Art+Design’is Vancouveris, Kanadas. Laas on üks Rundum artist-run space’i asutajatest ja liikmetest. Hetkel töötab ta meistrina Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas, annab loenguid, koordineerib Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali publiku- ja haridusprogrammi ning assisteerib Kohila Sümpoosioni korraldamisel. Tema viimaste isiklike projektide hulka kuulub isiknäitus “The Place I Was Looking to Find” Reykjavíkis galeriis Harbinger (aprill 2018) ning Tramway kultuurikeskuses Glasgows koos Kaisa Maasikuga kureeritud Eesti kunstnikufilmide programm “Katse ja eksitus” Tramway kultuurikeskuses (november 2018).

Kunstnik tänab: Sandra Mirka, Matis ja Meinar Mäesalu (Random Solutions), Katarina Klett, Eve Laas, Doris Tääker, Ott Kartau, Reimo Võsa-Tangsoo, Tõnis Jürgens, Cloe Jancis, Veiko Iliste (Deviis OÜ), Holger Orek (Säästva Renoveerimise Infokeskus)
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond.
Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

www.facebook.com/events

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

KULLA LAAS “ANCHOR OF AIR”

KULLA LAAS will open her personal exhibition Anchor of Air in Draakon gallery at 6pm on Wednesday, April 10th, 2019.

The artist approaches the parallel of presence and absence. While being influenced by the selective quality of the photographic frame, theatrical and film sets and taking into account the presence of the viewer, Laas creates a basis for multi-layered space of experience which simultaneously involves the notions of arrival and departure, closeness and distance, front and back, surface and innards.

According to the artist, the exhibition continues with her series of site and view specific installations that focus on the everyday physical environment – the state of things and its psychological dimension. She is interested in how human aspirations and emotional states can be opened up as if stored in the everyday matter. Compared to her previous works the fragmentation of the situations plays itself out a bit differently this time. At first the illusion on the foreground does not seek for a wholeness but the viewer is faced with an empty corner, which on the next move reveals itself as a missing spot from another space”.

Kulla Laas studied photography and fine arts at the Estonian Academy of Arts (BA 2013, MA 2017) and has completed her studies at the Emily Carr University of Art + Design in Vancouver, Canada. Laas is one of the co-founders and members of Rundum artist-run space. At the moment she works as a technician in the department of photography at the Estonian Academy of Arts, holds lectures, coordinates the education and public programming for the Tallinn Photomonth contemporary art biennial and assists with organising the annual Kohila Symposium. Her most recent personal projects include a solo show “The Place I Was Looking to Find” at gallery Harbinger in Reykjavík (april 2018) and an Estonian artists’ moving image programme “Trial and Error” co-curated with Kaisa Maasik at Tramway, Glasgow (november 2018).

The artist thanks: Sandra Mirka, Matis ja Meinar Mäesalu (Random Solutions), Katarina Klett, Eve Laas, Doris Tääker, Ott Kartau, Reimo Võsa-Tangsoo, Tõnis Jürgens, Cloe Jancis, Veiko Iliste (Deviis OÜ), Holger Orek (Säästva Renoveerimise Infokeskus)

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and the department of photography at the Estonian Academy of Arts.
Exhibitions in Draakon gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia and Estonian Ministry of Culture.