Salajane vilin metsas

KRISTI KONGI & MARI-LEEN KIIPLI “SALAJANE VILIN METSAS”

25.10-2.12.2018 Kogo galerii
Avamine 24. oktoobril kell 19.00

Näitusel eksponeeritud teosed on inspireeritud valgusest, varjust ja erinevate eluvormide vaheliste piiride hägustumise ideest. Koos loovad kunstnikud maagilise keskkonna, kus näituse külastajal on võimalus tajuda elu iseeneses, olemuslikult iseorganiseeruva võrgustikuna.

KRISTI KONGI maaliinstallatsioon on geograafiline valguslabürint, mis haarab endasse erinevaid kohti Mehhiko džunglist Lõuna-Eesti metsadeni. Valguse metafoori kaudu ähmastuvad inimese ja looduse vahelised piirid ning metsast saab utoopilise geomeetria allikas. Posthumanistlikus evolutsiooniprotsessis muudab valgus inimesed taimedeks ja hirm hakkab võrduma soojusega.
Kristi Kongi (1985) on maalihariduse omandanud Tartus, Tallinnas ja Lahtis ning hetkel elab ja töötab Tallinnas. Kongi kunstipraktika keskne teema, materjal ja inspiratsiooniallikas on värv. Tema teoste visuaalne keel, mida on lihtne kiirelt määratleda kui geomeetrilist abstraktsionismi, keerleb valguse ja värvi süsteemsete uuringute ümber, olles eelkõige analüütiline ja organiseeritud.

MARI-LEEN KIIPLI näitab oma videoteoses kuidas seista valguse ja hämaruse, ebakindluse ja teadmatuse vahel, avastades erinevate eluvormide eksistentsiaalseid ja hägustunud kokkupuutepunkte.
Mari-Leen Kiipli (1988) on õppinud fotograafiat Tartus ja Tallinnas ning täiendanud end Viinis, praegu elab ja töötab Tallinnas. Kiipli senised suuremad sooloprojektid, mis kombineerivad fotot, videot ja installatsiooni, keskenduvad peamiselt ruumide ja situatsioonide tunnetuslikule kvaliteedile. Ta uurib teostes lähedalt ja keskendunult iseenda kohalolu spetsiifilistes, omadusteta keskkondades ning kehamälu toimimist.

Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli ühisnäitus “Salajane vilin metsas” kuulub festivali Tartu Valgus kõrvalprogrammi. Lisaks Kogo galeriile avatakse 24. oktoobril festivali põhiprogrammi kuuluv kahe galerii ühisnäitus “Vaakum kui mõtteviis”. Näitus avatakse Tartu Kunstimajas kell 17.00 ja Nooruse galeriis kell 18.00. Avamisõhtu programm liigub seejärel edasi Aparaaditehasesse, kus kell 19.00 avatakse Kogo galerii näitus “Salajane vilin metsas”. Avamiste õhtu lõpetab näituse “Vaakum kui mõtteviis” peaesineja Carl Michael von Hausswolffi kontsert Aparaaditehase Armastuse saalis kell 21.00.

Seoses TAVA2018 festivaliga on Kogo galerii 25.–28. oktoobrini erandkorras avatud kell 12.00–22.00.
Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Pühaste pruulikoda, Saku ja A. Le Coq.
Täname: Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimaja

www.facebook.com/events

———-

You are cordially invited to the opening of Kristi Kongi’s and Mari-Leen Kiipli’s duo exhibition “Secret whistle in the forest” on October 24 at 7pm in Kogo Gallery.
The exhibition is inspired by light, shadow and the idea of blurring the boundaries between different life forms. Artists create a magical space where visitors can perceive life in itself, as a self-organized substantial network.

The painting installation by KRISTI KONGI is a geographical labyrinth of light that grasps different places, from Mexican jungle to South-Estonian forests. Due to the metaphor of light, the borders between humans and plants become obscure. The forest grows into the source of utopian geometry and fear becomes equal with heat. The light turns people into plants in the process of post-humanist evolution.
Kristi Kongi (1985) studied painting in Tartu, Tallinn, and Lahti, she currently lives and works in Tallinn. The central theme, material, and inspiration of Kongi’s art practice is color. The visual language of her paintings, which are easy to define as examples of geometric abstraction, revolves around systemic studies of light and color, being in particular analytic and organized.

In her videos, MARI-LEEN KIIPLI perceives ways of standing between light and shadow, uncertainty and suspense. She explores blurred existential encounters between different forms of life and grasps the subject in the flow of relations with multiple others.
Mari-Leen Kiipli (1988) studied photography in Tartu and Tallinn, did an exchange in Vienna and currently lives and works in Tallinn. Kiipli combines photography, video, and installation, she focuses on the cognitive qualities of spaces and situations. In her work, she closely observes her presence in specific environments and the functioning of the body’s memory.

Kristi Kongi’s and Mari-Leen Kiipli’s duo exhibition “Secret whistle in the forest” is part of the architectural lighting design and light art festival Tartu Valgus | Tartu in Light satellite program. In addition to Kogo Gallery, exhibition “Vacuum as a Mindset” will also open in the evening of October 24 simultaneously in two galleries – in Tartu Art House at 5pm and in Gallery Noorus at 6pm. The opening evening program continues in the Widget Factory (Aparaaditehas) where Kogo Gallery’s exhibition “Secret whistle in the forest” will open at 7pm. Opening evening ends with a live concert by the main artist of the exhibition “Vacuum as a Mindset” Carl Michael von Hausswolff, at 9pm in the Hall of Love at Aparaaditehas.

As part of the Tartu in Light festival Kogo Gallery is exceptionally open 12pm–10pm from October 25 until October 28.
The exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia, Pühaste Brewery, Saku and A. Le Coq.
Thanks to Tartu Art Museum, Tartu Art House

www.facebook.com/events