KAHN_A2.cdr

KAHN. Saarlane

11.-22.05.2018 ARSi PROJEKTIRUUMIS
E-P 12-18

KURAATOR HEIE TREIER
FOTOD ARNE MAASIK
KIRJATÜÜP MARTIN PEDANIK

ARS-i majas asuv Arne Maasiku ateljee on kujunenud omamoodi Kahni uurimise staabiks Tallinnas. Siin on toimunud Kahni Tallinna uurimisgrupi kõik olulisemad koosolekud ja fotode läbivaatlused alates 2012. aastast.

Nüüdne pop-up näitus ARS-i maja projektiruumis austab Kahni kahel viisil – valik varemnähtud fotosid annab sügavuse ja tähenduse uudsele Kahni kirjatüübile.

Näitusel esmaesitletakse Martin Pedaniku disainitud Kahni kirjatüübi prototüüpi. Selle loomine sai alguse 2016. aastal vajadusest anda Kuressaare lossis toimuvale näitusele „Kahn. Saarlane“ visuaalne identiteet. Martin Pedanik disainis K-tähe sisenaljana, vanakooli magnetofoni rewind-nupuna (kerides makilinti tagasi ajalukku). Naljast sai aga alguse USA-s palju positiivset tagasisidet saanud kirjatüüp, mida on nüüdseks kogu alfabeedi ulatuses edasi arendatud.

Martin Pedaniku Kahni kirjatüübi prototüüp lähtub Kahni meetodist küsida telliskivilt, mida see tahab. Iga kirjatähte on käsitletud iseseisva isiksusena ning viidud selle kuju maksimaalse lihtsuseni lähtuvalt ruudust, ringist ja kolmnurgast. Samas pole Martin Pedanik taotlenud tähtede illustratiivset seost Kahni hoonetega.

Arne Maasik esitab uues kontekstis valiku 2009.-2017. aastal pildistatud Kahni-fotodest. Näitusel on kolm võtmefotot Kuressaare lossist ning üle kolmekümne foto Kahni hoonetest.

Näitusel on fotod grupeeritud ehitiste põhiselt. USA idakaldal pildistatud mustvalged fotod esitavad järgmisi hooneid: Exeteri akadeemiline raamatukogu New Hampshire’s, supelusmaja Trentonis, Richardsi laboratooriumid Philadelphias, Eshericki elumaja Chestnut Hill’is, tütarlaste ühiselamu Bryn Mawr’is. Omaette ruumi on kontsentreeritud värvifotode valik Kahni peateosest – Bangladeshi parlamendihoone kompleksist pealinnas Dhakas.

 

Neljapäeval, 17. mail kell 18 toimub projektiruumis näituse kuraatori ja Kahni-uurija Heie Marie Treieri loeng 20. sajandi ühe mõjukaima arhitekti loomingust, selle allikatest ja seostest Eestiga. Järgneb Arne Maasiku artist talk, teemaks 2009.-2017. aasta uurimisreisid Saaremaale, USA-sse ja Bangladeshi, eesmärgiga avastada fotokaamera abil uusi tahke ja seoseid Kahni loomingus. Neljapäevasel üritusel on võimalik näitusel eksponeeritud teoseid kokkuleppel autoriga ka omandada.

———-

Arne Maasik’s photos and Martin Pedanik’s typeface KAHN BOLD

Arne Maasik’s studio, which is located in the ARS building (ARS-i maja, Estonian Artists’ Association), has become a kind of headquarters for Kahn research in Tallinn. This is where Tallinn’s Kahn research group has held its meetings and photo reviews since 2012.

This pop-up exhibition in the project room in the ARS building honours Kahn in two ways – a selection of previously exhibited photos provides depth and meaning to the new Kahn typeface.

The prototype of the Kahn typeface designed by Martin Pedanik will be tested for the first time. Its creation in early 2016 was motivated by the need to give a visual identity to the “Kahn. The Islander” exhibition that was to take place at the Kuressaare Castle. Martin Pedanik designed the letter K as an inside joke – as the rewind button on an old-school tape recorder (that rewinds the tape back into history). This was the beginning of a typeface that has received positive feedback and has now been developed into an entire alphabet.

The prototype of Martin Pedanik’s Kahn typeface is based on Kahn’s method of asking bricks what it is they want. Every letter has been treated as an individual, and its form simplified to the maximum, based on squares, circles and triangles. At the same time, Martin Pedanik has not aspired to create an illustrative connection with Kahn’s buildings.

Arne Maasik presents a selection of the Kahn photos taken between 2009 and 2017 in a new context. The exhibition includes three key photos of Kuressaare Castle and thirty photos of Kahn’s buildings.

The photos in the exhibition are grouped according to structures. The black-and-white photos shot on the East Coast of the U.S. depict the following buildings: Phillips Exeter Academy Library in New Hampshire; the Trenton Bath House; Richards Medical Research Laboratories in Philadelphia; the Esherick House in Chestnut Hill; and Erdman Hall Dormitories at Bryn Mawr. A selection of colour photos of Kahn’s Jatiya Sangsad Bhaban or National Parliament in Dhaka, Bangladesh is exhibited in a separate room.

Heie Marie Treier, exhibition curator
May 10th, 2018

Exhibition opening in the project room at the ARS building on May 11th at 6 p.m.
The exhibition is open daily from May 11th to 22nd from 12 noon to 6 p.m.

www.facebook.com/events