PFS

JAANUS SAMMA PF SPACE’is

Tervitame rõõmuga uut näitust Portfolio Space’is.
Serge Comte portfooliole järgneb juulikuu jooksul Jaanus Samma oma.

Nautige!

www.arsimaja.ee/pf-space

Pf space is glad to welcome this new exhibition.
After Serge Comte, Jaanus Samma‘s portfolio is online for the month of July.

Please enjoy!

www.arsimaja.ee/pf-space-eng

Camille Laurelli