väike

IN PRAISE OF SMALLNESS
BY MISA ASANUMA

7.11-7.12.2019 Lõputu elu galerii, LVLup! videomängude muuseum, ARS kunstilinnak

Näitusel “In Praise of smallness” eksponeerib kunstnik Misa Asanuma enda valmistatud keraamikat ja erinevaid leide igapäevaelust. Esitledes objekte puhtas esteetilises vormis, ilma nende tavapärase kultuurilise või sotsiaalse kontekstita, kutsub kunstnik külastajaid vaatama esemeid uue, humoorika ja kummastava nurga alt.

Näituse keskseks teemaks on “väiksus”. Kunstnik peab seda iseloomujoont eriti huvitavaks – mitte ainuüksi oma sensoorse kiindumuse tõttu, vaid võttes arvesse ka etnilist tausta (Jaapan või laiemalt Aasia). Enese positsioneerimine lääne ühiskonnas on pannud teda mõistma lõhet meelte ulatuse vahel erinevates keskkondades. Toidud, ruumid, inimeste liikumine ja paljud teised faktorid on siin palju suuremad kui tema kodus. Keraamikaga töötades märkas ta, et väikesemõõtmeliste esemete valmistamine on märksa mugavam. Seda silmas pidades, peab kunstnik väiksust huvitavaks osaks oma loomingu identiteedist, käies sellega mänguliselt ümber ka käesoleva näituse kontekstis.

Galerii avatud:
T-N 15–20; R-L 15–22; P 15–18
Pärnu maantee 154, 11317

www.facebook.com/events

——————–

In her installation “In Praise of smallness”, Misa Asanuma exhibits her original ceramics and other findings from daily life. By exhibiting objects in their pure aesthetic form, rather than in object’s usual cultural or social context, she invites visitors to look at things in a new,humorous and uncanny way.

The exhibition is centered around the topic of “smallness”. The artist finds this trait particularly interesting – not only because of her sensory obsession, but also from the point of view of her ethnic background (as Japanese, or more largely as Asian). Situating herself in western society has made her realize the gap between the scale of the senses in different environments. Foods, spaces, people’s movements and many other factors are naturally larger here than at her home. While working with ceramics she noticed that it’s much more comfortable to make small-scale objects. With that in mind, she finds smallness to be an interesting part of the identity of her creation, which she happily plays around with at the exhibition.

Gallery opening times:
Tue–Thu 15–20; Fri-Sat 15–22; Sun 15–18
Pärnu maantee 154, 11317