Helena Sarin

HELENA SARINI LOENG 6.03.2019

6. märtsil 2019 algusega kell 18.00 toimub ARS kunstilinnakus, LVLUp! interaktiivse videomängude muuseumis HELENA SARINi tasuta loeng teemal “Tehisintellekt (AI) ja neuraalvõrgustikud kui kunstimeedium. Tehisintellekti rakendamine inimloovuse arendamise tööriistana.”

Helena Sarin on kunstiga tegelev tarkvarainsener, kes on alati töötanud uusimate tehnoloogiatega, muuhulgas arendanud ärikommunikatsioonisüsteeme Bell Labs’is ja viimase paari aasta jooksul töötanud sõltumatu konsultandina ning arendanud sügavõppe meetodil tehisnägemise tarkvara. Visuaalkunst ja tarkvara-alane tegevus on Sarini elus kogu aeg paralleelselt eksisteerinud. Oma loengus analüüsib Sarin tehisintellekti ja neuraalvõrgustikke kui kunstitegemise meediumeid ning tehisintellekti rakendamisviise inimloovuse arendamise tööriistana.

Hiljuti asutatud Neural Bricolage Studio eesmärk on demüstifitseerida, propageerida ja tuua nähtavale tehisintellektiga seotud kunstiloomingut. Sarini tehisintellekti-teemaline looming on leidnud kajastamist mitmetes väljaannetes, sh. BBC Futures.

Registreeru siin: https://goo.gl/forms/hOgQNb3Z89JnhmZb2

Loeng on tasuta.

www.facebook.com/events

Helena Sarin külastab ARS kunstilinnakut Kultuuriministeeriumi kutsel ning EASi toetusel.

Rohkem infot: www.neuralbricolage.com

Foto: Helena Sarin

—–

Visual artist and software engineer, Helena Sarin has always been working with cutting edge technologies, first at Bell Labs, designing commercial communication systems, and for the last couple years as an independent consultant, developing computer vision software using deep learning. While she has always worked in tech, she has moonlighted in the applied arts like fashion, food and drink styling and photography. But art and software ran as parallel tracks in her life. Save for the occasional foray into generative art with Processing and computational photography, all her art was analog… until she discovered GANs (Generative Adversarial Networks).

She found that working with generative models is not only challenging but above all exhilarating. With GANs, there is the adventure of new models and new datasets. There is an element of surprise, unlike with any other digital tool. There is a certain unpredictability that inspires, unblocks, and creates something special — something that goes far beyond InstagramPhotoshop filters or ordinary style transfer.

Recently she founded Neural Bricolage Studio to demystify, promote and display AI assisted artwork. Her AI art was featured in several publications including recently in BBC Futures: “The A-Z of how artificial intelligence is changing the world” under I, i is for… imagination!

Register here: https://goo.gl/forms/hOgQNb3Z89JnhmZb2

@glagolista