MareVint_ArneMaasik

GEOMEETRIA JA METAFÜÜSIKA. MARE VINT JA ARNE MAASIK

6.06-25.09.2019 Eesti Arhitektuurimuuseum
Näituse avamine neljapäeval, 6. juunil kl 17.

Mare Vint ja Arne Maasik on mõlemad tuntud Eesti kunstnikud. Arhitektuurimuuseumi näitusel esinevad nad esmakordselt koos, näha saab dialoogi kahe kunstniku vahel, kus Maasiku fotod tõukuvad otseselt Vindi teostest. Spetsiaalselt selle näituse tarbeks valminud seeria „Arhitektoonika“ on arhitektuurifotograafina tuntud Maasiku omamoodi austusavaldus Vindi geomeetriliselt korrastatud pildimaailmadele, aga ka tema arusaam ideaalsest ruumist ja täiuslikust arhitektuurist. Hoolikalt läbitöötatud kompositsioonid, milles pole midagi ülearu ega puudu, kus arhitektuur on jõudnud ülima abstraktsiooni ja üldistuseni. Seni võsa ja maju kaamerasse püüdnud Maasik on seekord pildistatud objektid ise ehitanud – täpse käe ja kindla joonega tehtud maketid on ruumilised mudelid millestki, mida autor ise nimetab valgeks arhitektuuriks: „Mind huvitab metafüüsilise alge ilmnemine valges arhitektuuris, valgetes pindades ja tühjuses nende vahel. Aukudes seintes, valguses ja varjus. Minu eesmärgiks on geomeetrilise ruumi loomine.“ Näitusel eksponeeritud makettidel on perekondlik sarnasus arhitektoonidega, mis 1920. aastatel Vene avangardkunstist alguse saanud traditsiooni kohaselt tähendavad arhitektide loodud abstraktseid skulptuure, mis püüdlesid puhta geomeetrilise kunsti poole. Maasiku senist loomingut ja uut seeriat ühendab korra otsing ja selle nägemine nii tehis- kui looduskeskkonnas, soov näidata mahtudevahelist rütmi ja pinget, ehituslikke konstruktiivseid jõude, ning esitada seda publikule talle omasel objektiivsel moel, ilma liigse sentimendita.

Ka Mare Vint tegeleb ideaalse tasakaalu otsimisega pildiruumis. Tema motiivid on alati äärmiselt esteetilised, nii loodus, park või majad ilmnevad Vindi töödes täiuslikkuseni viimistletud arhetüüpidena – ideaalkujudena. Me oleme neid maastikke, müüre ja valgeid lõunamaa linnu kõik kusagil näinud, me tunneme need oma lihtsuses ära ning ometi jääme neist väljapoole, sest pole kindel, kas tegu on nägemusega minevikust või tulevast. Vindi enda sõnul on metafüüsika tema jaoks teatud eripära, ebareaalsus. „Olen muutunud ajas minimalistlikumaks. Leian, et mida napim on pilt, seda suurem võib olla tema mõju. Ja muidugi on minu lemmikteema läbi aegade olnud pargid – see on minu ideaal: eheda looduse ja inimkätega loodu vaheline täiuslikkus“. Vindi esteetikat on seostatud tema põlvkonna kunstnike reaktsioonilisusega, mis vastandus nõukogude aja inetusele ja ahistavale reaalsusele ning otsis motiive jaapanipärasest napist ilust – vihjete ja tühjuse kaudu. Ent tema arhitektuurses motiivistikus on ära tunda ka 1970. aastatel noorte arhitektide eestvõttel Eesti kunstimaailma sisenenud postmodernistlikku tunnetust – ajaloolisi hooneid, klassitsistlikke elemente, hääbumise ning varemete ilu, looduse ja linnakeskkonna suhteid.

Olgu öeldud, et kumbki kunstnik ei usu maagiasse selle nõiduslikus, salateadustega rüütatud tähenduses, nende geometrism pole kantud tähendusliku märgisüsteemi tundmisest, mis mõistetav vaid valitutele. Neid huvitab maailm nähtuna läbi ülimalt esteetilise ja abstraktse prisma, läbi kunstniku silmade, kes ainsana on võimeline meid ümbritsevasse ruumilisse kaosesse korda looma, seda läbi nägema.

Näitusega kaasneb rohkete illustratsioonidega kataloog (eesti ja inglise keeles, tekstid Elnara Taidre, Triin Ojari, kujundaja Jaanus Samma).

Mare Vint (s. 1942) on tuntumaid Eesti graafikuid, kes esineb alates 1968. aastast regulaarselt litode, serigraafiate, tuši- ja värvipliiatsijoonistustega nii Eestis kui välismaal.

Arne Maasik (s. 1971) on arhitekti haridusega fotograaf ja kunstnik, kelle huvi fookuses on niihästi suurlinnad kui ka agulid, vanad majad ja võsad ning muidu perifeerne elukeskkond.

Autorid: Mare Vint, Arne Maasik
Ruumikujundaja: Arne Maasik
Graafiline kujundaja: Jaanus Samma
Tekstid: Triin Ojari
Toetaja: Eesti Kultuurkapital

www.facebook.com/events

www.arhitektuurimuuseum.ee

 

GEOMETRY AND METAPHYSICS. MARE VINT AND ARNE MAASIK
Opening of the exhibition June 6th at 5 p.m. 2019
Museum of Estonian Architecture, Tallinn, Estonia

Printmaker Mare Vint and architect-photographer Arne Maasik, younger by one generation, are both well-known Estonian artists. However, the exhibition in the Museum of Estonian Architecture is for the first time they are presenting their works together, a specific dialogue is created where Maasik’s works are in direct response to those of Vint. The photo series Architectonics specially taken for the exhibition are like Maasik’s tribute to Vint’s architecturally organised pictorial worlds, but also reflect his understanding of the ideal space and ideal architecture as an architect. These are meticulous compositions where nothing is redundant and nothing is missing, where architecture has reached the ultimate level of abstraction and generalisation. Maasik, who had previously photographed scrubby thickets and houses, has this time constructed the photographed objects himself: the precise mock-ups with their clear and definite sense of line are three-dimensional models of something he calls “white architecture”: “I am interested in the emergence of a metaphysical origin in white architecture, white surfaces and the emptiness between them. Openings in walls, light and shade. My goal is to create a geometric space”. Maasik’s models have a familial resemblance to the “architectons” which, according to a tradition dating back to the Russian avant-garde art of the 1920s, signify abstract sculptures created by architects that strived toward pure geometric art. What Maasik’s earlier work and the new series have in common is a searching for order and seeing it in both artificial and natural environments, the desire to show the rhythm between volumes, but also the physical constructive forces, and to present it all in a rational way characteristic to him, without too much sentiment.

Mare Vint strives also for order and the perfect balance in the image space. Her motifs are always extremely aesthetic: nature, parks and houses appear in Vint’s work as perfected archetypes – as ideal forms. We have all seen these landscapes, walls and white southern cities somewhere; we recognise them by their simplicity, and yet we remain outside because they are pronouncedly inaccessible, like images from a dream. “I have become more minimalist over time. I believe that the sparer the picture, the stronger its influence may be. And of course, parks have always been my favourite theme. This is my ideal: perfection between nature and the creation of man.” Vint’s aesthetics have been associated with the reaction of the artists of her generation to the ugliness and the harrowing reality of the Soviet era. They sought motifs from minimalist Japanese beauty through references and emptiness. However, in Vint’s toolkit of architectural motifs, we can also recognise a postmodern awareness that was brought to the Estonian art scene by young architects in the 1970s – historical buildings, classicist elements, the beauty of decay and ruins, and the relationship between nature and the urban environment.

Let it be said that neither artist believes in magic in the esoteric sense. Their geometry is not carried by some system of symbols which only a few chosen ones can read. Rather, they are interested in the world seen through a highly aesthetic and abstract prism – through the eyes of an artist who alone is able to bring order in the surrounding spatial chaos and see it through.

Exhibition is accompanied by the richly illustrated catalogue (texts by Elnara Taidre, Triin Ojari, in Estonian and English).

Mare Vint (b. 1942) is a well-known Estonian printmaker, since 1968 exhibits regularly her drawings (India ink and coloured pencil), serigraphs and lithographs in Estonia as well as abroad.

Arne Maasik (b. 1971) is a photographer and artist with an education in architecture. His focus is on metropolises as well as their outskirts, old houses and the underbrush, as well as other peripheral living environment.

Authors: Mare Vint, Arne Maasik
Spatial design: Arne Maasik
Graphic design: Jaanus Samma
Texts: Triin Ojari
Supporter: Eesti Kultuurkapital

www.facebook.com/events

www.arhitektuurimuuseum.ee