Anna-Mari-Liivrand

„EBAÕNNESTUMINE/JÄRELELU”

Tallinna Fotokuu raames alustab stuudiovisiitide projekt „Ebaõnnestumine/Järelelu”.

Projekt „Ebaõnnestumine/Järelelu” toimub kunstnike stuudiotes, nii reaalsetes kui ka fiktiivsetes. Projekti ajendasid teemad, mis jäid õhku käesoleva aasta alguses ilmunud kunstnike stuudioruume käsitlevast raamatust „Kunstnike ruumid” ning mis tundusid vajavat lisatähelepanu – nimelt ebaõnnestumise aspekt kunstiloome protsessis ning kunstiteoste järelelu.

Kõige tavalisem kohtumispaik kunstiteostega on kunstniku või kuraatori korrastatud ja kontrollitud ruum, millesse asetatud teost peetakse valmisolevaks. Vahel on kunstiteoseks ka loome(töö)protsess ise. Veel harvemini aga näeme seda protsessi, mis eelneb ja järgneb hetkele, mil kunstiteos valmissaanuks kuulutatakse ja oma eesmärki vaatajat intrigeerides või muudmoodi mõjutades täitma asub. „Ebaõnnestumine/Järelelu” toob esile kunstiteoste loomeprotsessi erinevaid aspekte, mis näitusekonteksti asetatud teose puhul varjatuks jäävad: katsetused, ebaõnnestumised, lavastused ning tööde taaskasutus ja järelelu ehk see, mis eelneb ja järgneb teostele siis, kui nad ei paikne turvalises näitusesaalis.

„Ebaõnnestumine/Järelelu” koosneb stuudiovisiitidest, vestlustest kunstnikega ning stuudiojääkide väljapanekust ja müügist.
Osalevad kunstnikud: Anna Mari Liivrand, Kristin Reiman, Mihkel Ilus, Laura Põld, Sigrid Viir
Kuraatorid: Merilin Talumaa, Annika Toots

Avatud stuudiod

Anna Mari Liivrand & Kristin Reiman
26.–28.09 kell 15:00–19:00
ARSi maja, Pärnu mnt 154. Stuudio nr 334

Mihkel Ilus
29.09–1.10 kell 15:00–19:00
Tallinna Kunstihoone, Vabaduse väljak 8. Stuudio nr 8; helista: +372 5568 5925

Sigrid Viir
3.10–4.10 kell 15:00–19:00
Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, B-hoone. Silt „Ajutine stuudio”

Laura Põld
5.10–7.10 kell 15:00–19:00
ARSi maja, Pärnu mnt 154. Stuudio nr 226

Vestlused kunstnikega
27.09.2017 kell 18:00 Anna Mari Liivrand & Kristin Reiman, ARSi maja
01.10.2017 kell 14:00 Mihkel Ilus, Tallinna Kunstihoone
06.10.2017 kell 17:00 Laura Põld, ARSi maja

Stuudiojääkide väljapanek ja müük
7.–8.10.2017 kell 12:00–20:00
Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, B-hoone, silt “Ajutine stuudio”
Osalevad kunstnikud: Anna Mari Liivrand, Edith Karlson, Sigrid Viir, Kristin Reiman, Jaanus Samma, Mihkel Ilus, Flo Kasearu, Merike Estna, Uku Sepsivart, Kristel Saan, Pille-Riin Jaik, Karel Koplimets, Laura Põld, Mihkel Maripuu, Kristi Kongi, Timo Toots, Tõnis Saadoja

www.facebook.com/events
www.fotokuu.ee

foto: Anna Mari Liivrand

* * *

The project Failure/Afterlife is carried out in artists’ studios, both real and fictitious. The project grew out of some of the issues addressed in the book Artists’ Spaces, a publication on contemporary studio practices published early this year, but which seemed to require additional attention – namely, the aspect of failure in the creative process and the afterlife of artworks.

The main environment where we encounter artworks is the exhibition space – a space controlled and organized by artists and curators, in which the art object is considered ready. Occasionally, the creative process of making art is the artwork itself. Even more rarely we see the process that precedes and follows the moment when a work of art is declared ready and begins to fulfil its purpose by intriguing or somehow influencing the audience. Failure/Afterlife highlights various aspects of the creative processes behind art that remain hidden in the context of an exhibition: experiments, failures, recycling and the work’s afterlife, that is, everything that precedes and follows the artworks outside of the secure exhibition space.

Failure/Afterlife consists of studio visits, artist talks and a pop-up exhibition with sales of studio remnants.

Artists: Anna Mari Liivrand, Kristin Reiman, Mihkel Ilus, Laura Põld, Sigrid Viir
Curators: Merilin Talumaa, Annika Toots

Open studios
Anna Mari Liivrand and Kristin Reiman
26.09–28.09 3pm–7pm
ARS building, 154 Pärnu mnt, Studio no 334

Mihkel Ilus
29.09–01.10 3pm–7pm
Tallinn Art Hall, 8 Vabaduse väljak, Studio no 8; call: +372 5568 5925

Sigrid Viir
03.10–04.10 3pm–7pm
Telliskivi Creative City, 60a Telliskivi, B-building, follow the sign „Ajutine stuudio” (Temporary Studio)

Laura Põld
05.10–07.10 3pm–7pm
ARS building, 154 Pärnu mnt, Studio no 334

Artist talks
27.09.2017 6pm Anna Mari Liivrand and Kristin Reiman, ARS building
01.10.2017 2pm Mihkel Ilus, Tallinn Art Hall
06.10.2017 5pm Laura Põld, ARS building

Pop-up exhibition and sales of studio remnants
07.–08.10.2017 12pm–8pm
Telliskivi Creative City, Telliskivi 60a, B-building, follow the sign „Ajutine stuudio” (Temporary Studio)
Participating artists: Anna Mari Liivrand, Edith Karlson, Sigrid Viir, Kristin Reiman, Jaanus Samma, Mihkel Ilus, Flo Kasearu, Merike Estna, Uku Sepsivart, Kristel Saan, Pille-Riin Jaik, Karel Koplimets, Laura Põld, Mihkel Maripuu, Kristi Kongi, Timo Toots, Tõnis Saadoja