avatud_ARS

AVATUD ARS

Eesti Kunstnike Liidu pressiteade 18.11.2016

Kunstnike liit sai projekti „Avatud ARS“ elluviimiseks EASi toetuse

Eesti Kunstnike Liit (EKL) pälvis hiljuti lõppenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise meetme konkursil projekti „Avatud ARS“ elluviimiseks toetuse suurusega 384 tuhat eurot. Kokku investeerib EAS üheksa Eesti loomeettevõtte arendusprojektidesse 4 miljonit eurot.

Projekti „Avatud ARS“ tuumaks on EKLile kuuluva legendaarse kunstikombinaadi ARS (Pärnu mnt. 154, Tallinn) ruumilis-funktsionaalne avamine nii majas tegutsevate professionaalsete kunstnike, disainerite ja loovettevõtete kui kunstitarbijate ning koostööpartnerite jaoks – selleks on kavandatud keskse promotsiooni- ja koolituskeskuse, projektiruumi ning keraamikakeskuse väljaarendamine.

EKLi nägemuses ühendab 21. sajandi ARS innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused. Kaasaegse kunstilinnaku keskmeks on professionaalsete kunstnike stuudiod, töökojad, ühiskasutatavad loomealad, esitlus- ja müügipinnad; teenuste ja ressursside ristkasutus toetab efektiivsust, loomeinimeste kokkupuutes sünnivad uued tooted ja teenused.

ARSi funktsionaalselt tervikliku kunstilinnaku missiooniks on pakkuda disaineritele, tarbekunstnikele ja kaasaegse kunsti väljal töötavatele kunstnikele inspiratsiooni,
loomeruumi ja tuge loomingu teostamiseks, eksponeerimiseks ja rahvusvahelistumiseks, toetada loovisikute erialast arengut, ettevõtlikkust ja võrgustumist. ARSi arenguvisiooniks on kujuneda rahvusvaheliseks disaini, tarbe- ja kaasaegse kunsti tõmbekeskuseks.

ARSi ajalugu algab 1944. aastal ning erinevatel perioodidel on kunstikombinaadi koosseisu kuulunud keraamika-, nahkehistöö-, metallehistöö-, tekstiili-, dekoratiivkudumis-, kujundustöö- ja monumentaalkunstiateljee. ARSi tooted olid kuulsad üle kogu Nõukogude Liidu, aga samuti Põhjamaades – ning vähemalt sama armastatud ja hinnatud Eesti kodudes. Aastal 2016 tegutseb ARSi loomekeskuses enam kui 70 kunstnikku, disainerit ja loovettevõtet, toimuvad erinevad üritused ja programmid nii kunstiprofessionaalidele (Tegusad Teisipäevad) kui kunstihuvilistele (Loomingulised Laupäevad), samuti avatud ateljeede päevad.

Projekti „Avatud ARS“ eesmärkide saavutamisel teeb EKL koostööd Tallinna Loomeinkubaatori, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Keraamikute Liidu, Tartu Kunstikooli, Läti ja Leedu kunstnike liitude ja mitmete teistega.

Eesti Kunstnike Liit on oma ligemale tuhande liikme ja 19 alaliiduga Eesti suurimaid loomeliite ning ühtlasi kunsti valdkonnas suurima loometaristu valdaja ja arendaja. Liidu eesmärgiks on kunstivaldkonna arendamine ja selle kandepinna laiendamine Eestis, kunstnike huvide kaitsmine ja nende loomingulise tegevuse toetamine.

Lisainfo:
Vano Allsalu
Tel: 5130555, vano.allsalu@eaa.ee

Elin Kard
Tel: 5285324, elin.kard@eaa.ee