Print

AVATUD ARS: CONNECTORIUM – MARTI MANEN

16.-17.01.2019 ARS kunstilinnak, ruum 111

AVATUD ARS: CONNECTORIUM üritustesarja uueks külaliseks on rahvusvaheliselt tunnustatud kuraator Marti Manen Rootsist.

16. jaanuaril 2019 algusega 17.30 toimub ARS kunstilinnaku ruumis 111 Marti Maneni kuraatoriloeng, kus ta tutvustab läbiviidud projekte ja räägib oma kuraatorikarjäärist.

Marti Manen, kellel on üle 20 aasta kureerimiskogemust, uurib oma töös näitust kui paindlikku tööriista. Kuraatoriloengus tutvustab ta oma kuraatoriprojekte ja -praktikat, mis hõlmab kaasaegse kunsti produtseerimist ja eksponeerimist. “Loengus analüüsin oma kuraatoripraktikat kui kuraatori-kunstiku-kunstitarbija ühist võimalustekooslust,” avab Manen oma loengu lähtekohta. “Samuti käsitlen kuraatori oskust ja võimet defineerida positsioone, pakkuda ja luua sisu ning tunnetada ning aktsepteerida lähtekohana midagi, mida ei saa kirja panna ja keeleliselt fikseerida,” selgitas ta. Loengule on oodatud kõik huvilised, nii kunstnikud kui ka kunstivaldkonna teised professionaalid ja laiem kunstipublik.

17. jaanuaril kohtub Marti Manen ARS kunstilinnaku kunstnikega nende ateljeedes ning viib soovijatega läbi individuaalnõustamisi. Kohtumisteks on vajalik eelregistreerimine.

Marti Manen (s. Barcelona, 1976) on kureerinud Hispaania paviljoni väljapanekut Veneetsia Biennaalil 2015. a. ja tänavu valiti Manen Momentum10 Biennaali kuraatoriks (Moss, Norra). Manen on kureerinud näitusi üle kogu maailma, sealhulgas Museo de Historia Natural’is (Mexico City), About Art Related Activities – Aaara’s (Bangkok), Sala Rekalde’s (Bilbao), Konsthall C’s (Stockholm), Ca2M’is (Madrid) ja Miró Foundation’is (Barcelona). 1990ndate lõpul kureeris Manen viieaastast näitusteprogrammi koostöös tudengitega. Hetkel töötab Marti Manen sihtasutus Index direktorina Stockholmis. Ta on avaldanud mitmeid raamatuid, sealhulgas “Salir de la exposición (To leave the exhibition)” (väljaandja Consonni), “Contarlo todo sin saber cómo (Telling everything not knowing how)” (väljaandja Ca2M) ja “When Lines Are Time” (väljaandja Miró Foundation).

AVATUD ARS: CONNECTORIUM on üritustesari kunstivaldkonna professionaalidele, mis hõlmab loenguid, töötubasid, ateljeevisiite ja individuaalkohtumisi rahvusvaheliste kunstivaldkonna ekspertide osalusel. Projekti eesmärk on kohalike osalejate inspireerimine; loomemajandusvaldkonna kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine ning loovisikute vaheliste koostöösuhete algatamine ja edendamine. Connectoriumi üritused tutvustavad kohalikele kunstnikele ja kunstivaldkonna töötajatele rahvusvahelisi kontekste ja julgustavad vahetama kogemusi, oskusi, ideid ja kontakte.

Connectoriumi üritustesarja algatajad ja kuraatorid on kunstnikepaar Varvara & Mar (www.varvarag.info), kes on ARSi kunstilinnaku aktiivsed majalised. Üritus toimub koostöös Eesti Kunstnike Liiduga. Eelmise Connectoriumi ürituse külalisteks olid kuraator Torun Ekstrand Rootsist ja kunstnik Jan Christensen Norrast.

Eelregistreerimine:  https://goo.gl/forms/POnMDBO4oRcB6WRj1

Üritust toetavad Rootsi Suursaatkond Tallinnas, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurikapital ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Lisainfo: Varvara Guljajeva, varvarag@gmail.com, telefon: 58178424

—————

NEW OPEN ARS: CONNECTORIUM EVENT IS COMING UP!
Our January guest of OPEN ARS: Connectorium is Stockholm-based curator Marti Manen.

January 16th at 5.30 PM: lecture by Marti Manen, introducing his curator career and his projects
January 17th all day: studio meetings and individual consultations with artists

Short description of the talk: The curatorial practice as a desire for a common construction of possibilities. To work with and for the artist, to work with and for the users, to define positions, to offer and create content, to feel and accept the non-written as a starting point. Marti Manen will talk about some curatorial projects dealing with the exhibitional and possible ways of producing and presenting contemporary art. Manen has been curating exhibitions for more than 20 years working with the definition of the exhibition itself as a flexible tool.

Marti Manen (Barcelona, 1976) has curated Spanish pavilion at Venice Biennale in 2015. This year, Manen has been appointed as the curator of Momentum10 Biennial in Moss, Norway. Marti has curated exhibitions at Museo de Historia Natural (Mexico City), Aara (Bangkok), Sala Rekalde (Bilbao), Konsthall C (Stockholm), Ca2M (Madrid), Miró Foundation (Barcelona). At the end of the 90’s he curated a five year-program of exhibitions in his student room. He is also the director of Index Foundation, Stockholm. Marti Manen has published books like Salir de la exposición (To leave the exhibition) published by Consonni, Contarlo todo sin saber cómo (Telling everything not knowing how) published by Ca2M and When Lines Are Time published by Miró Foundation.

OPEN ARS: CONNECTORIUM is an event series for professionals of the art field which consists of lectures, workshops, studio visits, and personal meetings with the expert guests. The project is motivated by inspiring, sharing skills, knowledge, and creative processes, and initiating new collaborations between the creative people. The aim is to introduce local artists to the international context and initiate an exchange of experience, skills, ideas and contacts.

PAST CONNECTORIUM: in June we had our first guests curator Torun Ekstrand from Sweden and artist Jan Christensen from Norway.

Events are all in English and take place in ARS Art Factory, Pärnu mnt 154, Tallinn

Please register below for one or all events.

https://goo.gl/forms/POnMDBO4oRcB6WRj1

OPEN ARS Project is supported by Embassy of Sweden in Tallinn, the Cultural Endowment of Estonia and Enterprise Estonia. The support from European Regional Development Fund gives state aid to participants.