connectorium_DANIEL PALACIOS

AVATUD ARS: CONNECTORIUM –
DANIEL PALACIOS

13.-14.03.2019 ARS kunstilinnak, ruumi 111

Märtsikuu AVATUD ARS: CONNECTORIUM tervitab Berliinis resideeruvat hispaania kunstnikku DANIEL PALACIOS’t, kelle loomingus põimuvad uusimad tehnoloogiad, tootmine ja käsitöö. Interaktiivse, kineetilise ja eksperimentaalse kunsti loomise meistri kunstnikuvestlus toimub 13. märtsil ning töötuba 14. märtsil ARSi kunstilinnakus ruumis 111.

Nüüdiskunsti ja tehnoloogia vahelised mitmekihilised seosed avanevad nii teoste produktsiooni kui esitluse kontekstides. Uusim tehnoloogia võimaldab luua uutlaadi kunsti, kuid sellega seoses kerkivad fookusesse ka seni käsitlemata küsimused. Daniel Palaciose eksperimentaalsed teosed käsitlevad andmete visualiseerimise, interaktiivsuse kui ka disainikriitilisuse temaatikat. “Minu loomingu keskmes on loodusnähtused meie vahetus ümbruses ja tajumise subjektiivsed aspektid,” selgitab Palacios oma kunstnikupraktikat. “Kombineerin neid tehnoloogia, materjalide ja tootmisprotsesside alternatiivsete kasutamisviiside ning avalikkuse ootuste ja eelhoiakutega vastandumisega,” lisas ta. Tallinnas toimuvas töötoas tutvustab Daniel Palacios kunstiproduktsiooniga seotud ja kunstnikuna toimetulemise keerukaid protsesse.

“Daniel on huvitav kunstnik just seetõttu, et ta on viimistlenud oma digitaalsust ja füüsilist siduvad tootmisprotsessid kellatäpsuseni,” avas Palaciose siia tulemise tagamaid Connectoriumi algataja Varvara Guljajeva. “Ta teostab ja kontrollib igat sammu, mis annab talle loomingulise vabaduse ja ka sõltumatuse, ning see teeb tema koolituse väärtuslikuks igale kunstipraktikaga tegelejale.”

Palaciose teoseid on eksponeeritud paljudes rahvusvahelistes näitusepaikades nagu Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporaneo, Hiina Riiklik Kunstimuuseum, ZKM ja Ars Electronica; samuti on kunstnik osalenud VOLTA ja ARCO kunstimessidel. Palaciose teosed kuuluvad mitmetesse kunstikogudesse (Andaluusia Kaasaegse Kunsti Keskus, Londoni Teadusmuuseum, Barcelona Teadusmuuseum). Paralleelselt isiklike teoste produtseerimisega opereerib Palaciose stuudio teiste kunstnike, disainerite ja ettevõtjate projektide teostamisele suunatud tootmisüksusena.

LOENG (13. märtsil algusega 17.30) – TASUTA!

Kunstnikuvestluse peateemadena käsitleb Palacios kunsti, disaini ja nüüdisaja alternatiivide turundust peavoolu kunstitarbijale ning  tutvustab nii enda isiklikke kui ka teiste kunstnike, disainerite ja ettevõtjate projekte, mida tema stuudios on produtseeritud.

TÖÖTUBA (14. märtsil kell 15-19) – osalemistasu 15 EUR

Töötoas keskendutakse loominguliste protsesside sügavamale analüüsile. Palacios tutvustab kunstniku tööprotsessis ja teose produktsioonis kasutatavate tööriistade ja digitaalsete lahenduste “köögipoolt” ning arutleb teoste produktsiooniks, esitamiseks ja turundamiseks vajalike võimaluste üle. Seega on töötoast osa võtma oodatud nii kunstnikud, disainerid, tootetegijad ja ettevõtjad.

Osalejad on teretulnud nõu küsima kaasavõetud projektide, ideede, visandite ja tehtud tööde osas.

Palume registreerida siin

www.facebook.com/events

AVATUD ARS: CONNECTORIUM on üritustesari kunstivaldkonna professionaalidele, mis hõlmab loenguid, töötubasid, ateljeevisiite ja individuaalkohtumisi rahvusvaheliste kunstivaldkonna ekspertide osalusel. Projekti eesmärk on kohalike osalejate inspireerimine, loomemajandusvaldkonna kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine ning loovisikute vaheliste koostöösuhete algatamine ja edendamine. CONNECTORIUMi üritused tutvustavad kohalikele kunstnikele ja kunstivaldkonna töötajatele rahvusvahelisi kontekste ja julgustavad vahetama kogemusi, oskusi, ideid ja kontakte.

CONNECTORIUMi üritustesarja algatajad ja kuraatorid on kunstnikepaar Varvara & Mar (www.varvarag.info), kes on ARSi kunstilinnaku aktiivsed majalised. Üritus toimub koostöös Eesti Kunstnike Liiduga.

Loeng ja töötuba kuuluvad ka Iberofesti programmi: www.iberofest.ee

Üritust toetavad Hispaania Suursaatkond Eestis, Tallinna Linn, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurikapital ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

—————

ENG

Who said that being an artist is easy and romantic? Behind a successful artist is always hard work, complex dynamics and thinking.
How to find a healthy and sustainable balance between artistic and commercial work? How much does cost independence for artist?
Discover how to gain independence from public funding. What are the formulas of living for artist?

In March OPEN ARS: CONNECTORIUM welcomes a Spanish artist living in Berlin Daniel Palacios, who will give an artist talk on the 13th March and a workshop on the 14th of March.

Experimental within contemporary art, Daniel Palacios’ artworks evolve through interactive installations, site-specific engravings and sculptures of data visualization as well as critical design projects.

He shows an interest in issues related to natural phenomena in our immediate surroundings, of a certain scientific nature, questioning subjective aspects of perception and investigating the alternative use of materials and production processes; confronting the preconceived ideas of the public and their expectations.
His practice has been exhibited internationally in artistic centers such as the Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporaneo, National Art Museum of China, ZKM and Ars Electronica; as well as at the VOLTA and ARCO art fairs. It is part of public art collections such as the Andalusian Center of Contemporary Art and also of scientific institutions such as the Science Museum of London and Science Museum of Barcelona.

In parallel to his own production, his studio operates as a production facility focused on helping other artists, designers, and entrepreneurs to produce their projects.

ARTIS TALK (17.30 13.03)

During the talk Daniel will introduce his artistic practice and processes. Also, the projects from other artists, designer, and entrepreneurs that have been produced in his studio will be introduced, this way framing a conversation around art, design, and contemporary alternatives to the mainstream art market. FREE ENTRANCE

WORKSHOP (15-19.00 14.04)

The workshop takes a deeper look at the creative processes offering an inside view and explaining tools and digital processes utilized for the production purposes of artistic work. We will discuss nowadays options for production, showcase, and commercialization of your work; regardless if you consider yourself an artist, designer, maker, entrepreneur or none of the above (hint: it’s all the same thing). So if you bring samples of your work, sketches or just want to get feedback on how to implement a new idea, we’ll go over it together.

Please register here

Participation fee 15 EUR

OPEN ARS: CONNECTORIUM is event series for professionals of the art field which consists of lectures, workshops, studio visits, and personal meetings with the expert guests. The project is motivated by inspiring, sharing skills, knowledge, and creative processes, and initiating new collaborations between the creative people. The aim is to introduce local artists to the international context and initiate an exchange of experience, skills, ideas and contacts.

CONNECTORIUM invites professionals from outside of Estonia in order to expand the horizons of local artists, learn from and connect to the international expert groups. CONNECTORIUM is initiated and curated by an artist duo Varvara & Mar, who are the active residents of ARS Art Factory, in collaboration with Estonian Artists Association.

Supporters: Spanish Embassy in Estonia, City of Tallinn, the Cultural Endowment of Estonia and Enterprise Estonia. The support from European Regional Development Fund gives state aid to participants.

Event takes place in ARS Art Factory, Pärnu mnt 154 Tallinn, room 111.

Lecture and workshop are also part of Iberofest program: www.iberofest.ee