ARS KLUBI_9-04-19

ARS KLUBI:
SOTSIAALTEADUS JA KUNST

ARS kunstilinnak, ruum 310
kell 18.00

Sotsiaalteadlased uurivad inimkäitumise sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte, tegelevad ühiskondlike protsesside lahtimõtestamisega. Ka paljude kaasaegsete kunstnike eesmärgiks on tõlgendada ümbritsevat maailma ja puudutada selle valukohti. Kas sellel ühisväljal on täna, aastal 2019 lahendamata vastuolusid, loomingulist ja akadeemilist intriigi, uusi väljakutseid?

9. aprilli ARSi klubi vestlusringis on kõne all kokkupuuted, erinevused ja sarnasused kunsti ja sotsiaalteaduste vaatenurkade ja praktikate vahel, samuti tuleb juttu isiku ja institutsiooni suhetest loome- ja teadustöös. Vestlusringis osalevad Anders Härm, Karmo Kroos, Triin Lauri, Urmas Lüüs ja Kaire Põder.

Anders Härm on kuraator, Eesti Kunstiakadeemia kureerimise ja kaasaegse kunsti lektor.

Karmo Kroos on politoloogia magister ja sotsioloogia doktorant ning EBSi õppejõud.

PhD Triin Lauri on TLÜ avaliku poliitika dotsent ja Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute Tippkeskuse teadur, tema uurimishuvi on eelkõige seotud hariduspoliitika ja kaasaegse heaoluriigi väljakutsetega.

Urmas Lüüs on sepp ja metallikunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, kes ühendab oma loomingus materjalikunsti, skulptuuri, tegevuskunsti, tehnoloogilise teatri vahendid, heli ja video.

PhD ja EBSi professor Kaire Põder tegeleb peamiselt haridusökonoomikaga, tema töökogemuste pagasisse kuulub ka õppejõutöö Tartu ja Tallinna Ülikoolis.

Osalemiseks on soovitav eelregistreerimine: https://forms.gle/r4g6zhdTKcwLTFKJA

www.facebook.com/events

ARSi klubi on vaba ja arendav seltskondlik formaat, mis kutsub kõiki huvilisi kringli ja kohvitassi taga juttu ajama, ideid ja kogemusi vahetama. Võimestame ARSi kogukonda ja pingestame positiivselt kunstivälja, kaasates mõttevahetusse tugevaid teoreetikuid ja põnevaid praktikuid. ARSi klubi programm on osa projektist Avatud ARS 2, mida kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest.