Arduino

ARDUINO TÖÖTUBA ALGAJALE

2.05, 4.05, 8.05.2018 Varvara & Mar stuudio 312

Arduino on väike arvuti, mida on võimalik ise programmeerida ning ühendada erinevate andurite ja elektroonikakomponentidega. Tulemuseks võib olla väike robot, süntesaator, alarm või hoopis midagi iseäralikku. Arduino on pälvinud suurt tähelepanu disaini, kunsti, ja hobi-elektroonika maailmas. Arduinot on eelkõige mugav kasutada prototüüpimisel ja katsetamisel. Samas kasutatakse Arduinot ka lõpplahendustes, nii tootedisainis kui ka interaktiivsetes- ja kineetilistes installatsioonides.
Arduino on vabavara projekt (www.arduino.cc).

Töötuba on mõeldud eelkõige neile, kes ei ole varem elektroonikaga või Arduinoga kokku puutunud.
Töötoa konkreetsed eesmärgid:
Tutvustada Arduino riistvara
Tutvustada Arduino IDE (tarkvara)
Tutvustada Arduino keelt (kood)
Näidata läbi praktiliste ülesannete, kuidas Arduino suhtleb välismaailmaga, kasutades sensoreid ja muid sisend-/väljundseadmeid.

Sihtrühm: Tehnoloogiahuviga professionaalsed kunstnikud, tarbekunstnikud, disainerid jt huvilised.

PROGRAMM:
1. päev (17-20.00, 02.05)
Tutvume Arduino platvormi ja võimalustega.
Näidisprojektid ja demo.
Käed külge: õpime Arduino keelt, kirjutame esimese programmi ja laeme selle Arduino mikrokontrollerisse.

2. päev (17-20.00, 04.05)
Teeme esimesed iseseisvad katsetused sensoritega.
Õpime koodi juurde ja katsetame erinevate mootorite, ekraani ja helidega.

3. päev (17-20.00, 08.05)
Osalejad saavad valida näidisprojekti, mida ise ehitada.
Julgemad võivad proovida ise midagi välja mõelda ja valmis meisterdada.

Töötuba toimub kolmel õhtul kell 17.00 kuni 20.00
Kuupäevad: 2., 4., ja 8. mai. Kokku 9h-ne kursus.

Töötoa viivad läbi: Varvara & Mar (ARSi maja, Pärnu mnt. 154, III korrus, ruum 312, Tallinn) www.var-mar.info

Osalustasu: 99 eurot (sisaldab KM-i)
Kaasa võtta palun arvuti, muu materjali saab koha pealt.

Registeerumine (lõpeb 30.aprill): varvarag@gmail.com
Töötuba toimub, kui on vähemalt 6 osalejat. Maksimaalne osalejate arv on 20.

www.facebook.com/events

———————————-

ENGLISH

Arduino for beginners workshop.

Arduino is very popular among the beginners in electronics, but also designers, artists, hobbyist, and engineers. Arduino can be used for fast prototyping and also for final product design, interactive and kinetic installations.
Arduino is an open-source platform used for building electronics projects. Arduino consists of both a physical programmable circuit board (microcontroller) and a piece of software (IDE Integrated Development Environment) that runs on a computer, used to write and upload computer code to the physical board.
See some projects done with Arduino: http://blog.arduino.cc/
During the course participants will be introduced to Arduino hardware and software, its possibilities and use in the creative sector. The participants will learn how to use Arduino for reading sensors, controlling motors, making tones and more.

PROGRAM:
1st day (5pm-8pm, 2nd May)
What is Arduino and its possibilities?
Example projects and usage.
Hands-on time: we will learn how to use Arduino IDE platform and how to write simple code. We will become familiar with uploading software into microcontroller and try to use first electronic components together with Arduino.

2nd day (5pm-8pm, 4th May)
More practical exercises with new components like light sensor, motors, LCD display, piezo, etc.

3rd day (5pm-8pm, 8th May)
You will be free to choose one example projects to realize. Of course, you can also work on your personal project/idea.

The course is 3-evenings long, 9h in total.

Hosts: Varvara & Mar (www.var-mar.info) (ARSi maja, Pärnu mnt. 154, studio 312, Tallinn)

Fee: 99 eur (includes VAT)
Please take with you a laptop, other material will be provided.

Register by sending an email to before 30th April: varvarag@gmail.com
Minimum participant number is 6 and the maximum is 20.

www.facebook.com/events