4D_veeb

4-D

16.-20.05.2019 ARSi PROJEKTIRUUMIS

16.-20. mail kell 12–18 saab ARS projektiruumis näha nelja noorema põlvkonna kunstniku näitust, keda ühendab eksperimentaalne suhtumine maalikunsti. ARS kunstilinnakus töötavate autorite Merike Estna, Laivi, Mihkel Maripuu ja Mart Vainre teosed on ARSi Avatud Ateljeede Päeva puhul toodud stuudiotest välja ning eksponeeritud kõigile huvilistele.

Näituse avamine toimub 17. mail kell 17 ARSi Avatud Ateljeede Päeva raames.

Merike Estna (1980) on kunstnik, kes tegeleb maalikunsti meediumi piiride kompamisega, olgu tulemuseks siis maal kui sisekujundus, maal kui riietus, maal kui kook või maal kui vaip. Oma töödes toob Estna paralleeli DJ-tööga: nii nagu DJ samplib muusikat, kasutab Estna maalides korduvaid elemente, emotikone, viipekeelemärke, pintslitõmbeid. Traditsiooniliste käsitöötehnikate kasutamisega tõstatab Estna ühtlasi maalikunsti maskuliinsuse küsimuse.
genialmythcraft.com

Laivi (1988) on kunstnik, kes väljendab end mitmesuguste moekäsitluste kaudu. Tema loomingut iseloomustab materjalipõhine ning eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele ja rõivastele. Laivi analüüsib riietumisviisi laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ka ekspressiivsel tasandil.
laivi.ee

Mihkel Maripuu (1987) on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab meediumiülene praktika, manipuleerides heli ja pildi, mõtte ja materjaliga ning kandes vaimseid väärtusi maisesse vormi. Ta on õppinud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna, Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ja maalikunsti õppetoolis (BA) ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna ja maalikunsti osakonna (MA).
mihkelmaripuu.com

Mart Vainre (1988) on kunstnik, kes teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on aga enamasti kaamera ja digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema jaoks kui sümboolne meetod, mis tähistab inimlikkust ja kohalolu. Digitöötlusega annab ta sellele ka tehnitsistliku mõõtme, näitab indiviidi suuremas võrgustikus ja näitlikustab isikliku ja üldise ristumispunkte. Vainre väärtustab protsessi – see, kuidas miski on teostatud, on olulisem sellest, mida on kujutatud.
martvainre.com

www.facebook.com/events