15

3.–14.05.2017

ARSi Projektiruumis
avatud kell 14-19
Näituse avamine 2.05 kell 19.00

Kunstnikud: Andre Joosep Arming, Laura Cemin, Samuli Halen, Cloe Jancis, Lee Kelomees, Elo Strauss.
Kuraator: Laura Kuusk

Näitus käsitleb tuttavlikke olukordi või etappe lääne kultuuriruumi inimese arengus: lapsepõlvemälestused sünnipäevadest, tülidest, kuuluvuse otsimisest, suhetest, kodu ostust. Näituse pealkiri viitab Edward T. Halli prokseemika ehk ruumilise käitumise antropoloogia teooriale, mille kohaselt inimese intiimne tsoon lõpeb 15 cm kaugusel kehast, sealt algab sotsiaalne tsoon, mis omakorda on piiritletud avaliku ruumiga 3,6 m kaugusel. Näitusel osalevate autorite tööd tegelevad selle intiimse ja avaliku ruumi vahele jääva tsooni kirjeldamise, mõtestamise ning taasesitamisega.
Osalevad kunstnikud on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna praegused või endised õpilased.
Iga päev kell 17.00 on näitusel Andre Joosep Armingu Taeva retrospektiiv.
Publikukohtumine Artists talk toimub 10.05 kell 18-19.

Tänud:
Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond, Eesti Kunstnike Liit, Magus Mull, Reimo Võsa-Tangsoo, Andrus Arming, Digifoto, IMarvutid, Tõnis Jürgens, Deviis OÜ, Jevgeni Lisovoi, Renee Kelomees, Anna Kaarma, Margaret Kelomees, Ilo-Ann Saarepera, Kalju Karl Kivi, Kulla Laas, Aadu Lambot, Karl-Christoph Rebane, Jaanika Šaraškin, Carina Veervald, Jaanus Veervald, Milvi Veervald, Brait Volmre, Leho Laja ja Folger

15 cm – 3.6 m
3–14 May 2017, ARS Project Space
Open 14–19
Opening on 2 May at 19:00

Participating artists: Andre Joosep Arming, Laura Cemin, Samuli Halen, Cloe Jancis, Lee Kelomees, Elo Strauss.
Curated by Laura Kuusk

The exhibition focuses on the familiar situations or stages in people’s personal development in the Western cultural sphere: childhood memories of domestic disputes, growing up, wanting to belong, buying a home, relationships. The works displayed at the exhibition are characterised by spatiality and visuality.
Everything is slightly familiar, while at the same time connected with the personal experiences of the artists in the form of memories or future scenarios.

The title of the exhibition refers to Edward T. Hall’s anthropological theory of proxemics or spatial behaviour, according to which the intimate zone ends at 15 cm from the body where the social zone begins, which in turn is limited by the public space at the distance of 3.6 m. The art works displayed at the exhibition deal with the description, conceptualisation and re-enactment of the zone between the intimate and the public.

Thanks:
Estonian Cultural Endowment, photography department of Estonian Academy of Arts, Estonian Artists Union, Magus Mull, Reimo Võsa-Tangsoo, Andrus Arming, Digifoto, IMarvutid, Tõnis Jürgens, Renee Kelomees, Anna Kaarma, Margaret Kelomees, Ilo-Ann Saarepera, Kalju Karl Kivi, Kulla Laas, Aadu Lambot, Karl-Christoph Rebane, Jaanika Šaraškin, Carina Veervald, Jaanus Veervald, Milvi Veervald

www.facebook.com/events