EN_invisible_logo

THE (IN)VISIBLE DREAMS AND STREAMS

3.02.-3.03.2017 ARSi PROJEKTIRUUMIS
K-P 12.00-18.00

„The (In)visible dreams and streams“ on kaasaegse kunsti näitus, mis esitleb 22 kunstnikku Põhja- ja Baltimaadest. Kuraator Maija Rudovska (LV) püüdeks on näidata ideede kasvu, muutumist ja arengut ning luua ruum võimalikuks taasloomeks, mis annaks võimaluse projektidele tagasi vaadata, neid taaselustada ja nende peale mõelda.

„The (In)visible dreams and streams“ on projekt, milles vaadeldakse kunstiteose loomist ajas, kui seda kavandatakse eri ajakategooriates, kontekstides ja olukordades. Projekti lähtekoht on soov mõtiskleda tehtud tööde üle, mis on juba ellu viidud ja arhiveeritud. Näitusel osalejatel paluti taastoota, muuta ja ellu äratada oma vanu töid, et lõpetada poolikuks jäänud projektid või pühendada tähelepanu lõpetamata asjadele, nihutades rõhuasetust sel moel olevikult minevikule ning vastupidi. Osa näitusel olevaid teoseid põhineb vanadel ideedel, mis on selleks puhuks ajakohastatud, teised jätkavad minevikus alustatud tegemisi. Mõni töö on täiesti uus ning loodud spetsiaalselt praegust olukorda ja näitust silmas pidades.

Tähtis põhimõte on teisenemine ehk hetk, mil kunstiteost saab viia ühest olekust teise, tehes teatud parandusi, kohandusi või tõstes olemasolevad elemendid üle uude olukorda või konteksti. Assigneerimine kui loomeviis. Moondamine kui mäng, mis aitab ühtaegu maskeerida ja valgustada. Seda taasloomist iseloomustavad keerulised suhted mineviku, oleviku ja tuleviku vahel.

Näitus sündis seoses 2016. aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu 25. tegutsemisaasta tähistamisega Eestis, Lätis ja Leedus. Kõik kolm esindust on kohaliku kultuurielu keskused ning teevad koostööd Põhjamaade kultuuripunktiga, et tutvustada Balti riikides Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi. Kontseptuaalses plaanis tugineb näitus Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammile (olles sellele ka pühendatud), mis on Baltimaades tegutsenud alates 2009. ja Põhjamaades alates 2007. aastast. Näitusel osalevaid kunstnikke ühendab see, et nad kõik on mobiilsusprogrammist toetust saanud ning tänu sellele saanud avardada oma silmaringi Põhja- ja Baltimaades ringi reisides. Programmi rahastavad ühiselt Põhjamaade Ministrite Nõukogu koos Eesti, Läti ja Leeduga.

Näitus on juba üleval olnud Riia Bergs Bazaaris Lätis (15.09-04.10.2016) ja Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses Leedus (03.12-15.01.2017) ning järgmisena saab seda näha ARS Projektiruumis Tallinnas, Eestis (03.02-03.03.2017), pärast mida reisib see Soome ja Põhjamaadesse.

Osalevad kunstnikud: Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Maarja Tõnisson (EE), Lina Lapelytė (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)), Rupert (Justė Jonutytė (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY).

Näituse kuraator: Maija Rudovska (LV)

Näitust korraldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Lätis koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis, Eesti Kunstnike Liidu ja ARS Projektiruumiga.

Sissepääs näitusele on tasuta.

www.facebook.com/events

“The (In)visible dreams and streams” is an exhibition presenting 22 artists and art producers from the Baltics and the Nordics. The intention of the exhibition curator Maija Rudovska has been both to show the growth of the ideas, their transformations and developments as well as to create a space for possible reenactment, giving an opportunity to look back, to resurrect and reflect on the projects.

“The (In)visible dreams and streams” is a project reflecting upon the creation of artwork in time, when it is projected in different time categories, contexts and situations. The project’s underlying premise is the desire to reflect on the past works – on those, which have been implemented and archived. The exhibition participants were asked to reproduce, transform and revive past creations; to finish what was once started or to highlight what’s incomplete, thereby shifting focus from the present to the past and vice versa. Some of the exhibition’s artworks are old ideas brought into nowadays, some are sequential continuation of old beginnings, while some works are new, created for this specific situation and the exhibition’s particular setting.

A crucial principle here has been transformation – the moment when it is possible to change from one state into another by adjusting, adapting and transferring the existing elements into a new situation or context. Appropriation as an instrument for creation; camouflage as a game, which helps both to disguise and to illuminate. In this process of re-creation the relationship between past, present and future gets complicated.

This exhibition was born in conjunction with the 25th anniversary of the Nordic Council of Ministers’ Offices in Estonia, Latvia and Lithuania, celebrated in 2016. All three offices serve as local culture points and collaboration partners to the Nordic Culture Point in making the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture visible in the Baltic countries. Conceptually the exhibition is devoted to and based on the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture which has been operating in Baltic countries since 2009 and in the Nordic countries since 2007. The programme is co-financed by the Nordic Council of Ministers and Estonia, Latvia and Lithuania.

Participants: Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Maarja Tõnisson (EE), Lina Lapelytė (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)), Rupert (Justė Jonutytė (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY))

Exhibition curator: Maija Rudovska (LV)

The exhibition has been shown in Riga Bergs Bazars, Latvia (15.09-04.10.2016) ja Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania (03.12-15.01.2017). After the Tallinn, the exhibition will be shown in Finland and other Nordics.

Organised by the Nordic Council of Ministers Office in Latvia, in co-operation with the Nordic Council of Minsters Office in Estonia, Estonian Artists’ Association and ARS Project room.

The exhibition is opened in Tallinn, ARS Project room (Pärnu mnt 154) from February 3rd until March 3rd, Wed-Sun 12.00-18.00.

The entrance to the exhibition is free of charge.

www.facebook.com/events