web_exhibit_onscroll_03

@exhibit_onscroll / ARTIST TALK + INSTALMENT FINISSAGE

Kert Viiart & Kristina Õllek 28.02.2017 / 18:00
Rundum (ARSi maja, Pärnu mnt 154, 3rd floor, r. 304)

The infinite screen of content invites to scroll through.
In a moment things flash and seeing becomes inhabiting.

To see the detail, tap on the image.
Tap-tap, no tap water coming, but another sip of new pixels.

Refresh and scroll further.
Refresh again and the circle is doing another round or two.
Scroll down for more.

Pixels opening up another space of grids.
View from above melts under your fingertip.

Amount of Now and There,
the melanopic light of the screen takes you.

———————————

Teisipäeval, 28.veebruaril kell 18:00 toimub Rundumis vestlus Kert Viiarti ja Kristina Õllekiga nende Instagrami näituseprojektist @exhibit_onscroll, mida modereerib Aap Tepper. Sellele järgneb EXHIBIT_ONSCROLL näituse online installeerimise viimane faas, mis seekord toimub füüsilises ruumis avaliku üritusena.

@exhibit_onscroll on Kert Viiarti ja Kristina Õlleki koha-spetsiifiline online näituseprojekt Instagramis, mis suhestub antud platvormi eksponeerimis- ja toimimisloogikaga. See vaatleb Instagrami kui nähtust ja näituseformaati, küsitledes selle mõju vaatajale ning kaasaegse kunsti praktikatele ja näituse tegevusele. @exhibit_onscroll näituse kogemiseks palume seda jälgida läbi nutitelefoni Instagram’i rakenduse, pöörates telefoni 90° (vastupäeva) ja lastes enda sõrmel olla näituse teejuht.

Kristina Õllek (1989) on visuaalne kunstnik, elab ja töötab Tallinnas. Tema loomingu keskmes on fotograafia, video- ja installatsioonikunst, keskendudes ruumi, objekti ja pildi vahelistele suhetele. Tema teosed tegelevad kaasaegse pildikultuuriga, analüüsides representatsiooni tähendust tänapäeva ühiskonnas. Sellele täiendavalt on ta huvitatud kunstinäitusest kui formaadist ja selle dokumenteerimise nähtusest, vaadeldes kunstiteose dematerialiseerumise küsimusi ja digitaalkujutise mõju vaatajale.
Kristina Õllek on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna magistriõppe (2016) ning täiendanud ennast Rotterdamis ja Berliinis. Ta on 2013. aastast tegutseva Rundumi platvormi üks asutajatest ning Noore kunstniku preemia laureaat (2016, 2013).

Kert Viiart (1989) on graafiline disainer ja kunstnik, elab ja töötab Tallinnas. Tema tööd keskenduvad kaasaegse visuaalse kommunikatsiooni kasutustele ja muutustele praeguses ühiskonnas. Oma loomingus analüüsib ta tehnoloogia arengu mõjutusi visuaalsele keelele ja uurides virtuaalsete represetatsioonide suhet igapäeva objektide ning keskkondadega. Alates 2013.aastast teeb Kert Viiart koostööd Carl-Robert Kaggega, kellega nad moodustavad disaini kollektiivi Stuudio Le60. Lisaks on ta töötanud Eesti Kunstiakadeemia siiditrüki stuudio meistrina ja graafilise disaini osakonnas külalisõppejõuna.

Rohkem infot:
www.instagram.com/exhibit_onscroll
www.instagram.com/kert.viiart
www.kristinaollek.com

www.facebook.com/events

Tänud: Aap Tepper, Anu Rieberg, Stacey Koosel, Martin Rünk, Hanna Laura Kaljo, Mari Volens, Rundum.

Kontakt: Kristina Õllek
56631727, kristina.ollek@artun.ee

Rundumit toetab: Eesti Kultuuriministeerium.

www.rundumspace.com

———————————

On Tuesday, 28th February at 6pm at Rundum will take place an artist talk with Kert Viiart and Kristina Õllek about their online exhibition project @exhibit_onscroll. The talk will be moderated by Aap Tepper. It will be followed by the last part of the online instalment, which is carried out as a live event in the physical space.

@exhibit_onscroll is an exhibition*grid by Kert Viiart and Kristina Õllek. This site-specific project engages with Instagram as an exhibition format and addresses its influence on the viewer, contemporary artistic practice and exhibition making. To fully experience @exhibit_onscroll please follow it via your smartphone’s Instagram app. View the exhibition by rotating your phone 90° CCW and let your finger be your guide.

Kristina Õllek (b. 1989) is a visual artist based in Tallinn, Estonia. She works in the field of photography, video and installation, within she questions the relations between space, object and image, considering the context of an original and a copy. Her work examines the contemporary image culture, the possibilities of how representation can be dealt with and how does it influence our perception. She’s specifically interested in the format of an exhibition making and in the phenomenon of art documentation, regarding how has its position changed in contemporary art today, in the digital age.

Kristina Õllek has graduated with a MA and BA degree from Estonian Academy of Arts (Fine Arts, Photography), as well as completed her studies at Piet Zwart Institute, Rotterdam (2016) and Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012). She’s been the laureate of the Estonian Academy of Arts Young Artist Prize 2013 (BA) and 2016 (MA). Since 2013 she’s the co-founder and member of artist-run space Rundum.

Kert Viiart (b. 1989) is a graphic designer and artist based in Tallinn, Estonia. His work analyses the usage of contemporary visual communication and its changes in today’s society. In his practice he deals with technological development influence on the visual language by researching the virtual representations relations to everyday objects and environments. Since 2013 he has been collaborating with Carl-Robert Kagge, together they form a design collective Studio Le60. Additionally he has worked in the Estonian Academy of Arts as the master of silk screen printing studio and as a guest lector at the Department of Graphic Design.

Thanks to: Aap Tepper, Anu Rieberg, Stacey Koosel, Martin Rünk, Hanna Laura Kaljo, Mari Volens, Rundum.

More info:
www.instagram.com/exhibit_onscroll
www.instagram.com/kert.viiart
www.kristinaollek.com

www.facebook.com/events

Contact: Kristina Õllek
56631727, ristina.ollek@artun.ee

Rundum is supported by: Estonian Ministry of Culture.