denes-4-17

DÉNES FARKAS

“HOW-TO-CALM-YOURSELF-AFTER-SEEING-A-DEAD-BODY TECHNIQUES”

22.04.–4.06.2017. EKKM

Kuraator / Curated by: Ingrid Ruudi

Näituse avamine reedel, 21. aprillil kell 18:00
Vernissage on Friday, April 21, at 6pm

Dénes Farkase isikunäitus “How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques” tegeleb valikute, ebakindluse ja ettevalmistumisega, näitab normaalsuste suhtelisust ning seab kahtluse alla tõe tootmise ja teadusliku ratsionaalsuse.

Näitus koosneb EKKMi ruumiga suhestuvatest heli- ja ruumiinstallatsioonidest ning uutest fotot ja tekstilist materjali kasutavatest teostest. Näituse üheks inspiratsiooniallikaks on USA-Liibanoni kirjaniku Rabih Alameddine’i teos “An Unneccessary Woman”, kust pärineb ka pealkirjana kasutatav tsitaat. Teos esitab ühe vana naise sisekõne, kes on otsustanud kellegi teadmata pühenduda väärtkirjanduse tõlkimisele araabia keelde – protsess, mis on tema jaoks intellektuaalse dialoogi võimalus ja alternatiivne reaalsus keset ümberringi valitsevat Liibanoni kodusõja kaost. Alameddine’i raamatust pärinevad tsitaadid seab Farkas poeetilisse dialoogi visuaalse materjaliga, mis on pildistatud globaalses seemnepangas Teravmägedel, ICARDA kuiva kliima toidukultuuride seemnepangas Liibanonis Terbolis ning Vavilovi-nimelises taimegeneetika instituudis Peterburis – institutsioonides, mille eesmärgiks on bioloogilise liigirikkuse säilitamine ja maailma toidujulgeoleku kindlustamine. Nii tekstiline kui visuaalne pool seostuvad minimaalselt vajaliku keha- ja vaimutoiduga, kohanemisprotsessidega ning püüdega säilitada normaalsust ebakindluse tingimustes, kuid ka ajutiselt loodud turvatunde näilisuse, hapruse ja asjaoludest sõltumisega. Samas vastanduvad ühelt poolt tulevikuhädadeks ettevalmistumise preapokalüptiline meeleolu ja seemnepankade kindlameelne teaduslikkus ning teisalt reaalse konflikti õuduste argisus; globaalse retoorika suuresõnalisus ja vahetu tegutsemise pragmaatilisus. Enesekriitilise kunstnikuna küsib Dénes Farkas muuhulgas, kuivõrd õigustatud on kasutada kellegi teise konflikte ja kannatusi oma loomingu materjalina.  Erinevate lugude ühtepõimituses ilmneb sellegipoolest universaalne tasand – farkaslikult melanhoolne arusaam tragöödia juhuslikkusest, ajaloo korduvusest ja inimliku püüdluse tühisusest.

Dénes Farkas (s 1974) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes on oma töödes keskendunud visuaalsete kujutamisviiside kriitikale, kujutise ja teksti suhetele ning ühiskondlikule etteantusele üksikisiku kogemuses.
http://denesfarkas.com

Ingrid Ruudi (s 1978) on arhitektuuriajaloolane, kriitik ja kuraator, keda huvitavad arhitektuuri ja kunsti kokkupuutepunktid ning nende suhe ühiskondliku ja avaliku ruumiga.

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus

Näitused EKKMis on avatud T-P 12-19
Põhja pst. 35, Tallinn

www.ekkm.ee

_______________________________________________________________

Dénes Farkas’ personal exhibition How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques focuses on issues of choice, uncertainty, insecurity and preparedness, highlighting the contingency of normality and casting doubt on the production of truth and scientific rationality.

The exhibition comprises of site-speficic spatial and audio installations and new works using photographic and textual material. The exhibition is inspired by the novel An Unneccessary Woman by Lebanese-American writer Rabih Alameddine, also a source of the quote used as the title of the exhibition. The book presents an inner monologue of an elderly woman who, unbeknownst to all, has decided to devote herself to translating Western literature to Arabic – a process providing an opportunity for intellectual dialogue and establishing a personal alternative reality in the midst of the chaos of Lebanese civil war. Farkas uses quotes from Alameddine’s book, set in dialogue with visual material photographed at the Global Seed Vault in Svalbard, Nowray, at the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) seed bank in Terbol, Lebanon, and at the N.I.Vavilov Institute of Plant Genetic Resources in St Petersburg, Russia – institutions established for preserving biodiversity and guaranteeing global food security. Both the visual and textual inspirations of the works refer to food for the body and food for thought, processes of adaptation, and an attempt at keeping up normalcy under the conditions of insecurity; but they also reveal the deceptiveness, fragility and contingency of temporary feeling of security. At the same time, the preapocalyptic feeling of preparing for unknkown future hardships and the rigid scientific approach of the seed banks contrasts with the commonplace of the horror of real conflicts; the eloquence of global rhetorics contrasts with the pragmatics of everyday actions. As a self-conscious artist, Dénes Farkas also addresses the ethical question of using someone else’s conflicts and suffering as raw material for his work. Nevertheless, by interweaving stories from such different sources he aims at a more universal level, conveying an idiosyncratically melancholic message about casuality of tragedy, of history repeating itself, and of futility of human ambition.

Dénes Farkas (b 1974) is a photography and installation artist mainly focusing on critique of visual representation, relationship of image and text, and the aspect of social determination in human experience.
http://denesfarkas.com

Ingrid Ruudi (b 1978) is an architecture historian, critic and curator interested in intersections of architecture and art and their relation to social and public space.

The project is supported by: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture, Estonian Artists’ Association and Estonian Contemporary Art Development Center.

Exhibitions at EKKM are open Tue-Sun 12-7pm
Põhja pst. 35, Tallinn

www.ekkm.ee