ARS-foto_1

18. JUUNIL KELL 17.00

ARSi arendusmeeskond tutvustab Suurbritannia loomemajanduskeskustes nähtut ja kogetut

Tallinnas tegutseva ning Eesti Kunstnike Liidule kuuluva ARSi kunstilinnaku arendusmeeskonna liikmed külastasid 20.-23. maini Manchesteri ja Liverpooli eesmärgiga kaardistada loomemajanduslikke tegutsemismudeleid ja –praktikaid Suurbritannia kunstikeskuste näitel ning edendada rahvusvahelist mõtte- ja kogemustevahetust.

Manchesteris ja Liverpoolis nähtut ja kogetut jagavad – ning mõtisklevad parimate praktikate rakendamise võimaluste üle ARSis – Vano Allsalu, Ruth-Helene Melioranski, Maria Valdma, Maris Karjatse, Indrek Köster ja teised reisil osalenud esmaspäeval, 18. juunil kell 17 ARSi majas (Pärnu mnt. 154, Tallinn) ruumis 310. Vestlusõhtule on oodatud nii ARSi kunstilinnaku residendid kui kõik huvilised.

Tunnustatud eksperdi ja mitme loomemajandusteemalise raamatu autori David Parrishi juhtimisel kohtuti terve rea loomekeskuste juhtide, töötajate ja residentidega, tutvuti ringkäikudel nii keskuste ühistööalade ja esitlusruumide kui kunstnike ateljeedega, arutleti vestluringis majanduslike, loominguliste ja sotsiaalsete küsimuste üle kunsti ja loomemajanduse sfääris. Kohtumistel tutvustati ka Eesti loomemajanduse arendamise hetkeseisu ja väljakutseid – seda keskendudes kunsti ja disaini valdkonnale ARSi kunstilinnaku oleviku ning arendusplaanide, samuti tosina ARSis tegutseva looja näitel. David Parrishi hinnangul jõuti mitmelgi kohtumisel kaugemale tavapärasest viisakast kultuuridiplomaatiast ning suudeti sõlmida sidemeid, mis peaks tooma tulevikus põnevat koostööd ja uusi võimalusi ARSi kunstnikele ning kindlustama kogemustevahetuse jätkumise managementi tasandil.

EKLi meeskonna kogemus- ja koolitusreisi toetas EAS loomemajanduse arendamise meetme tegevuse „Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine“ raames.