1iJ_EKKM

1 iJ

4.08.–9.09.2018 EKKM

Avamine 3. augustil kell 18.00

Kuraator: Ekaterina Shcherbakova

Kunstnikud: Johannes Büttner, Elisa Giardina Papa, Hannah Heilmann, Norma Jeane, Florence Jung, Helena Keskküla, KIWA, Dominique Koch, Kaarel Kurismaa, Camille Laurelli, Psaiko, Eva Rank, Tabita Rezaire, Karl Saks ja Dora Way

Graafiline disain: Ott Kagovere

38 päeva jooksul muutub EKKM lavaks Ekaterina Shcherbakova kureeritud projektile „1 iJ“. Hiljuti edukalt katsetatud Browni kadudeta teabemootori (Lossless Brownian Information Engine) struktuurilise kujundina omastanud „1 iJ“ võtab kuju kunstnike mitmekülgsete eesmärkide kaudu, mis flirdivad ja liituvad üksteisega, katkestavad ja hävitavad üksteist. „1 iJ“, mis käsitleb andmeid nii kütuse kui ka toote, põhjuse kui ka tagajärjena, toodab katkematult jutustusi, mis on läbi põimunud bioloogilise ja tehnoloogilise teadlikkuse, geograafilise ja situatsioonilise kohalolu, mütologiseeritud ja bürokraatlike identiteetidega.

1 iJ on üks infodžaul. 1 iJ on võimalikkuse platvorm, mille selgroog on andmed. 1 iJ ei ole näitus. 1 iJ on poollavastatud katse. 1 iJ peegeldab igavest teabemootorit. 1 iJ toodab andmeid. 1 iJ kasutab andmeid kütusena. 1 iJ on identiteedinihe. 1 iJ on asendusprotsess. 1 iJ on elusolend. 1 iJ on kõrgema entroopia astmega tuba. 1 iJ on nakkav. 1 iJ on vaimne masin, mis on kontrolli alt väljunud. 1 iJ on Maxwell Deemoni kontrolli all. 1 iJ koosneb eri osakestest. 1 iJ on tähenduste, märkide, varjude, liikumiste, sõnade ja helide tehas. 1 iJ on üleskutse apofeeniale. 1 iJ lubab surematust. 1 iJ märkab kõiki, kes tasse sisenevad. 1 iJ juba käib. 1 iJ ei kao kunagi. 1 iJ on sul peas. 1 iJ on meta1iJ. 1 iJ on tähenduslik müra. 1 iJ leiutab ennast pidevalt uuesti ja kutsub teisi sama tegema. 1 iJ on ekraanidel ja mõistatustes. 1 iJ on vahel peidus. 1 iJ muudab persooni persona’ks ja persona personaažiks. 1 iJ esitab katkestatust. 1 iJ soodustab killustunud identiteeti. 1 iJ on mitmekülgne. 1 iJ tajub tervikut rohkema kui selle osade summana. 1 iJ tajub tervikut vähema kui selle osade summana.

„1 iJ“ avaldub nii püsivalt kohalolevate sekkumiste kaudu kui ka ajutiste ülesastumistega EKKMis ja Sõpruse kinos Tallinnas ning Kopenhaagenis.

„1 iJ“ avaldumised:
03.08 kell 18:00 Psaiko
04.08 kell 22:00 Norma Jeane
09.08 kell 18:00 Eva Rank
10.08 kell 18:30 Tabita Rezaire
10.08, 17.08 ja 23.08 kell 18:00 Helena Keskküla
17.08 kell 18:30 Hannah Heilmann
06.09 ja 07.09 kell 18:00 Karl Saks
6.–19.08. Elisa Giardina Papa (kinos Sõprus)

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, EV Kultuuriministeerium, Taani Kunstide Fond, Šveitsi Kultuurifond Pro Helvetia.
Tänud: kõigile osalevatele kunstnikele; Andrey Blokhin, Larisa Blokhina, Dénes Farkas, Henri Eek.

www.ekkm.ee

* * *

04.08.–09.09.2018 EKKM

Opening: Friday, August 3 at 6 pm

Curator: Ekaterina Shcherbakova

Artists: Johannes Büttner, Elisa Giardina Papa, Hannah Heilmann, Norma Jeane, Florence Jung, Helena Keskküla, KIWA, Dominique Koch, Kaarel Kurismaa, Camille Laurelli, Psaiko, Eva Rank, Tabita Rezaire, Karl Saks and Dora Way.

Graphic design: Ott Kagovere

Over 38 days EKKM will transform itself into a stage for the project 1 iJ curated by Ekaterina Shcherbakova. While appropriating the recently successfully tested Lossless Brownian Information Engine as a structural metaphor, 1 iJ will be fleshed out through manifold authorial intentions that flirt and coalesce, interrupt and devour each other. Considering data both as fuel and product, cause and result, 1 iJ incessantly generates narratives that interlace biological and technological consciousnesses, geographical and situational presence, mythologized and bureaucratic identities.

1 iJ is one information Joule. 1 iJ is a platform for potentialities where data is the core structural element. 1 iJ is not an exhibition. 1 iJ is a half-staged experiment. 1 iJ mirrors the eternal information engine. 1 iJ produces data. 1 iJ uses data as fuel. 1 iJ is a shift of identities. 1 iJ is a process of replacements. 1 iJ is a living organism. 1 iJ is a room with a higher degree of entropy. 1 iJ is contagious. 1 iJ is a mental machine that went out of control. 1 iJ is controlled by Maxwell Demon. 1 iJ consists of various particles. 1 iJ is a factory of meanings, signs, shadows, movements, words, sounds. 1 iJ calls for apophenia. 1 iJ promises immortality. 1 iJ notices everyone that steps into it. 1 iJ is already on. 1 iJ will never disappear. 1 iJ is in your head. 1 iJ is a meta1iJ. 1 iJ is a meaningful noise. 1 iJ constantly reinvents itself and invites others to do the same. 1 iJ is on screens and in riddles. 1 iJ sometimes hides. 1 iJ turns person into persona and persona into personage. 1 iJ manifests discontinuity. 1 iJ fosters fragmented identity. 1 iJ is versatile. 1 iJ perceives the whole as more than the sum of its parts. 1 iJ perceives the whole as less than the sum of its parts.

1 iJ unfolds via permanently present interventions as well as temporary appearances at EKKM, Sõprus Cinema (Tallinn) and in Copenhagen

The appearances of 1 iJ:
03.08 at 18:00 Psaiko
04.08 at 22:00 Norma Jeane
09.08 at 18:00 Eva Rank
10.08 at 18:30 Tabita Rezaire
10.08, 17.08 and 23.08 at 18:00 Helena Keskküla
17.08 at 18:30 Hannah Heilmann
06.09 and 07.09 at 18:00 Karl Saks
6.–19.08. Elisa Giardina Papa, at Sõprus Cinema

Supported by: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture, Danish Arts Foundation (Statens Kunstfond), Pro Helvetia Swiss Arts Council.
Thanks: to all the artists and participants of the project; Andrey Blokhin, Larisa Blokhina, Dénes Farkas, Henri Eek.

www.ekkm.ee