ARSi LOOMELINNAK.
TAUST JA VISIOON

MTÜ Eesti Kunstnike Liit (EKL) omab Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 154 kinnistut suurusega 18749 m², mis on eelkõige tuntud sellel asuva nn ARSi maja järgi. EKL kavandab antud kinnistul arendustegevust eesmärgiga kujundada unikaalne keskkond, kus loomelinnaku funktsioonid on põimitud klassikalise äritegevusega, traditsioonid innovatsiooniga.

Meie nägemuses ühendab 21. sajandi ARS innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused. Kaasaegse kunstilinnaku keskmeks on professionaalsete kunstnike stuudiod, töökojad ja galeriid; teenuste ja ressursside ristkasutus toetab efektiivsust, loomeinimeste kokkupuutes sünnivad uued tooted ja teenused. Kujutavate ja rakenduskunstnike ning disainerite kõrval on ARSi maja asukateks loovisikud ja loomemajanduslikud ettevõtjad kõige laiemas mõttes – teiste hulgas nt arhitektuuri- ja reklaamibüroosid, IT-valdkonna ja teiste kultuurialade esindajaid.

EKLi sooviks on kujundada ARSist kunsti tõmbekeskus Tallinnas ja terves Eestis – koht, kuhu inimesed teavad ja tahavad tulla kunsti kogu selle mitmekesisuses looma ning tarbima nii omandamise kui vaatamise ja nautimise mõttes. Professionaalsele tuumikule toetuvad avalikkusele suunatud hariduslikud ja meelelahutuslikud funktsioonid, erinevad kunsti- ja disainiteoste näituse- ja müügiformaadid, valdkondlikult seostuvad teenused.

Funktsionaalselt terviklik ARSi kompleks peaks toimima ideede kasvulavana, vaba ja loomingulise atmosfääriga kultuurikeskusena – omamoodi värskendava „oaasina“ linnaruumis, kus on meeldiv olla ja töötada (ning miks mitte ka elada) kõigil uudishimulikel, loovatel ja tegusatel inimestel.

Eesti Kunstnike Liit planeerib ARSi loomekeskuse arendamisel koos strateegiliste partneritega ette järgmisi etappe:
Alates 2016 – ARSi peahoone ja hoovimaja korrastamine
2017 – arhitektuurikonkursi korraldamine kogu kinnistu hoonestamiseks
Alates 2017 – detailplaneeringu koostamine toetudes arhitektuurikonkursi tulemustele; ehituslik ja sisuline arendustegevus.

Meie eesmärgiks on arendada koostöös Eesti visuaalkultuuri valdkonna silmapaistvate institutsioonidega ARSi alal astateks 2020-2025 välja terviklik loomelinnak.