PORTFOLIO SPACE

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli.
Kontakt: camille.laurelli@gmail.com

Juuli 2018
PAT AND MAT
Pat ja Mat on Tšehhi kunstnikepaar, kes on koos töötanud nime “A je to!” (“… And it’s done!”) all alates 1976. aastast. Nende omanäolised kohaspetsiifilised projektid on nii vormilt kui sisult äärmiselt eksperimentaalse loomuga. Pat ja Mat on samuti Läti fotograafi Ivars Gravlejsi assistendid.

.

Eelnevad näitused