PORTFOLIO SPACE

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli.
Kontakt: camille.laurelli@gmail.com

November 2017
LAURA KUUSK
Laura Kuusk on õppinud semiootikat, fotograafiat ja vabasid kunste. Kuusk lähtub oma töös (kaasaegsest) pildikasutusest, esitades läbi video-, foto- ja installatsioonimeediumi küsimusi pildi kasutuse ja tähenduste kohta. Teda huvitab narratiiv ning antropoloogiline lähenemine.
photo by Terje Ugandi