PORTFOLIO SPACE

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli.
Kontakt: camille.laurelli@gmail.com

Juuli 2017
JAANUS SAMMA
Jaanus Samma on õppinud Eesti Kunstiakadeemias vabasid kunste. Ta kasutab oma praktikas erinevaid meediumeid alates tekstiilist kuni video ja installatsioonini. Samma tööd on keskendunud queer- ja soolisuse temaatikale, vaadeldes neid muuhulgas linnaruumi ja ajaloo perspektiivist.