PORTFOLIO SPACE

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli.
Kontakt: camille.laurelli@gmail.com

Märts 2018
PAOLO CODELUPPI ja KRISTINA SOLOMOUKHA

Paolo Codeluppi ja Kristina Solomoukha on koos töötanud alates aastast 2012.
Nende installatiivsete vormidena, videona või kuraatorprojektidena väljenduv kunst sünnib dialoogide ja arutluste tulemusena, kasutades tööriistadena ajalugu, antropoloogiat ning sotsiaalseid konstruktsioone.