PORTFOLIO SPACE

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum.
Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli.
Kontakt: camille.laurelli@gmail.com

Mai 2018
ANDREA SANDRAZ
Andrea Sandraz elab ja töötab Grenoble’i (Prantsusmaa) ja virtuaallainete vahel.
Huvitatud interneti subkultuuridest ja erinevatest platvormidest nagu Instagram, Twitter, Soundcloud, Grindr, Youtube, Tumblr jt. .

Previous exhibitions