ARS KUNSTILINNAK.
PROJEKTID

MTÜ Eesti Kunstnike Liit (EKL) omab Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 154 kinnistut suurusega 18749 m², mis on eelkõige tuntud sellel asuva nn ARSi maja järgi. EKL kavandab antud kinnistul arendustegevust eesmärgiga kujundada unikaalne keskkond, kus loomelinnaku funktsioonid on põimitud klassikalise äritegevusega, traditsioonid innovatsiooniga.

AVATUD ARS

Projekti „Avatud ARS“ tuumaks on Eesti Kunstnike Liidule kuuluva legendaarse kunstikombinaadi ARS (Pärnu mnt. 154, Tallinn) ruumilis-funktsionaalne avamine, keskse promotsiooni- ja koolituskeskuse, projektiruumi ning keraamikakeskuse väljaarendamine. 21. sajandi ARS ühendab innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused.
Projekti „Avatud ARS“ toetab EAS (toetuse summa: 384 000 eur).

AVATUD ARS 2: sisutegevuste arendamine

Projekti „Avatud ARS 2“ raames on kavandatud erinevaid produktsiooni- ja esitlusvõimalusi ning tugiteenuseid hõlmavate teenuspakettide väljaarendamine ja piloteerimine nii loomemajanduse valdkonnas alles alustavatele kunstnikele kui juba rahvusvaheliselt tunnustatud loovettevõtjatele, nende erialase arengu, koostöö ja müügitegevuse toetamine. Turundus­ ja ekspordistrateegia väljatöötamisega suureneb ARSi ja sellega seotud loovettevõtjate nähtavus ja võimekus suunduda välisturgudele.
Projekti „Avatud ARS 2“ toetab EAS (toetuse summa: 156 618 eur).

MISSIOON JA VISIOON

ARSi funktsionaalselt tervikliku kunstilinnaku missiooniks on pakkuda tarbekunstnikele, disaineritele ja kaasaegse kunsti väljal töötavatele kunstnikele inspiratsiooni, loomeruumi ja tuge loomingu teostamiseks, eksponeerimiseks ja rahvusvahelistumiseks, toetada loovisikute erialast arengut, ettevõtlikkust ja võrgustumist. ARSi arenguvisiooniks on kujuneda rahvusvaheliseks disaini, tarbe- ja kaasaegse kunsti tõmbekeskuseks Läänemere regioonis ja laiemaltki.