SOFIA HALLIK “TANGIBILITY MATTERS”

ARSi Projektiruum
15.11.2018 kell 12-18
16.11.2018 kell 12-20, näituse lõpetamine kl 18.00

Ehtesari, mis on tehtud näituse jaoks doktoritöö raames, kujutab endast käsitöö ja digitaalse tootmise hübriidi. Luues ehet tunneb autor vajadust seda puudutada ja kompida, kuid 3D-printeriga tehtud objekt on tühi vorm, mis tuleb millegagi täita. Tehnoloogiamaailmas tunneb autor puudust füüsilisest kontaktist kunstiteosega, kuna CAD-programmiga töötamine ja 3D-printimine muudavad käeagakatsutavuse olemust. Just seetõttu autor kustutab prinditud objektilt digitaalsuse kihi käsitöö ja ehtekunsti traditsiooniliste võtetega. Nii tekib 3D-prinditud objektile emotsioon.

Näitusel välja pandud tööd on sündinud kahest vastuolulisest algest: digitaalne tootmine ja käsitöö. Need kehastavad inimese ja masina vastastikust lähedust. Teisisõnu, sel ajal, kui inimesed üha enam pöörduvad digitaalse maailma poole, muutub tehnoloogia inimlikumaks.

Sofia Hallik (s.1991) on ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia doktorant. Oma doktoritöös “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (juhendajad prof. Kadri Mälk ja dr Jaak Tomberg) keskendub noor kunstnik innovatiivsetele materjalidele ja tehnoloogiatele. Enim huvitab teda, kuidas digitaalne tehnoloogia mõjutab ehtekunsti.

Suured tänud: Kadri Mälk, Jaak Tomberg, Oskar Narusberk, Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti osakond, 3D Koda OÜ.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

www.facebook.com/events

Exhibition “Tangibility Matters” Sofia Hallik
ARS Project Room

Exhibition dates:
15.11.2018 12-18
16.11.2018 12-20
Sofia Hallik’s “Tangibility Matters” exhibition finissage takes place on Friday, November 16th, in the ARS Project Room at 18.00.

Works on display are made as a part of a PhD thesis, and consist of wearable objects that are hybrids of hand-work and digital production. While working on a piece of jewellery, the author is in need of touch and tactility, whereas an object that is made using 3D printing appears as an empty form that demands substance. In a fully technical world, the author does not come into physical contact with the work of art, since using CAD or 3D printing is a work process that excludes tangibility. That is exactly why, in these series of works, the artist erases, in a way, the digital tarnish from the surface of the printed object by implementing hand-work and traditional jewellery techniques. With this method, a 3D printed object gains emotional expressivity.

The works presented in the exhibition originate from two contradictory principles of making jewellery – digital production and hand-work – and therefore embody the mutual closeness of the human and the machine. In other words, while people approach the digital world, technology becomes more and more humane.

Sofia Hallik (1991) is a jewellery artist, designer and PhD student at the Estonian Academy of Arts. In her doctoral thesis “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (supervisors prof. Kadri Mälk and Dr. Jaak Tomberg) Sofia focuses on innovative materials and digital technologies. What interests her the most is the way digital technology influences jewellery.

Special thanks to: Kadri Mälk, Jaak Tomberg, Oskar Narusberk, EAA Jewellery and Blacksmithing department, 3D Koda OÜ.
The exhibition was made possible with the support of the Cultural Endowment of Estonia.

www.facebook.com/events

Выставка Софии Халлик “Tangibility Matters”
Проектная комната ARS

Выставка открыта:
15.11.2018 12-18
16.11.2018 12-20
В пятницу, 16-го ноября в проектной комнате ARS, в 18:00 состоится закрытие выставки Софии Халлик “Tangibility Matters”.

Серия украшений, сделанная для выставки в рамках докторской работы, представляет из себя гибрид ручной работы и дигитального производства. Работая над созданием украшения, автор чувствует потребность в прикосновении и тактильности, но объект напечатанный на 3D принтере представляется пустой формой, которую нужно чем-то заполнить. В мире технологий автору не хватает физического контакта с произведением искусства, так как процесс работы в CAD и процесс 3D печати исключают осязаемость. Именно поэтому в данной серии автор как бы стирает налет дигитальности с напечатанного объекта путем ручной работы и традиционных ювелирных приемов. Таким образом у сделанного путем 3D печати объекта появляется эмоциональная выразительность.

Представленные на выставке работы происходят из двух противоречивых начал, дигитального производства и ручной работы, и являются олицетворением взаимной близости между человеком и машиной. Другими словами, в то время как люди все больше обращаются к дигитальному миру, технология становится более человечной.

София Халлик (1991) является докторантом Эстонской академии художеств, дизайнером и художником украшений. В своей докторской работе “Hand vs. Machine: Three Methods of Jewellery Making” (руководители проф. Кадри Мяльк и д-р Яак Томберг) София сосредоточена на инновативных материалах и дигиатльных технологиях. Больше всего ее интересует как именно дигитальное производство влияет на украшение.

Отдельное спасибо: проф. Кадри Мяльк, д-р Яак Томберг, Оскар Нарусберк, отделение ювелирного искусства и кузнечного дела Эстонской академии художеств, 3D Koda OÜ.
Выставка организована благодаря поддержки эстонского фонда «Культурный капитал».

www.facebook.com/events

MARI VOLENS “VAIKNE PÖÖRD”

9.-23.11.2018 Draakoni galerii
Näituse lõpetamine 23. novembril algusega kell 17.00.

„Vaikne pöörd“ on kogu galeriiruumi hõlmav installatsioon. Terviku loomiseks kasutab kunstnik nii heli, valgust ja värvi, kui ka liikuvaid objekte. Ometi on meediumite küllusest hoolimata tulemuseks hillitsetud seisundisse juhatav ruum.
Kunstniku sõnul on teos liigsest välisest stimulatsioonist ja vajadusest selle eest varjuda. Sisemisest lülitusest endaga olemise ja teisega hakkama saamise vahel. Hetkest, kui sa istud üksi pimedas toas, vaadates välja, ning siis tule süttides ise teistele nähtavaks muutud. Vajadusest end kaitsta ja võimalusest usaldada. See on piir sisemise mõtte- ja kujutlusmaailma ning välise keskkonna vahel.

Mari Volens (1981) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna (MA 2017, BA 2013) ning täiendanud end õpingute kestel Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias. Varasemalt on ta lõpetanud Tartu Ülikooli prantsuse filoloogia erialal. Mari Volens on üks Rundum artist-run space’i asutajatest ja liikmetest.

Suur tänu: Erki Soidla, Maret Volens, Maido Juss, Mari-Leen Kiipli, Karel Koplimets, Mihkel Kivi (Murdosa OÜ), Mirja Essi (AS Sunorek), Siim Porila, Elin Kard, Sirja-Liisa Eelma, Hans-Otto Ojaste, Anne ja Toomas Volens, Henry Kasch.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

www.facebook.com/events

OOTAME OSALEMA: ARSI HÜPIKMÜÜK 8. DETSEMBER 2018

8. detsembril 2018 kell 11.00-18.00 korraldame ARSis jõulueelse müügilaupäeva, kuhu ootame kunstnikke ja disainereid oma teoseid eksponeerima ning müüma. Üritus toimub ARSi 1. korrusel, peamiselt tulevasel renoveeritaval alal projektiruumist keraamikakeskuseni. See on publikule viimane võimalus külastada ARSi algusaegadest pärit autentse miljöö ja hiiglaslike ahjudega keraamikakeskust. Lisaks kunstile on väga oodatud ka kõik esinemised ja töötoad ning pop-up kohvikud.

Oma teoste väljapanekuks „ARSi Hüpikmüügil“ tuleb koht eelnevalt broneerida täites siinse ankeedi.

Registreerimistähtajad ja hinnad:
* ARSi residentidele kuni 15. oktoober 2018 tasuta; 16.10. kuni 15.11.2018 10 eurot (kõik hinnad koos käibemaksuga).
* kunsti- ja disainitudengid ning EKLi liikmed kuni 15.10.2018 10 eurot; 16.10 kuni 15.11.2018 20 eurot.
* kõik teised disainerid ja kunstnikud kuni 15.10.2018 20 eurot; 16.10 kuni 15.11.2018 30 eurot

Ürituse korraldamisel ja osalejatele koha pakkumisel lähtume ala ruumilistest võimalustest, teoste iseloomust ning kogu valiku üldpildist (ARSi meeskond ei garanteeri kõigile esmaselt registreerujatele kohta väljamüügialal). Kõigi registreerunutega võtame täpse koha jm detailide osas ühendust jooksvalt, kuid hiljemalt 22. novembril. Lisainfona soovime kõigilt pakutavate teoste fotot ning lühikirjeldust, mida saaksime kasutada sündmuse ja osalejate individuaalses reklaamis.

ARSi Hüpikmüük toimub projekti Avatud ARS 2 raames ning seda kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Osalejad saavad sellega seoses vähese tähtsusega riigiabi.

KRIS LEMSALU LONDONIS JA VIINIS

Kris Lemsalu avab isikunäituse ‘4LIFE’ Londoni ühes uuemas näitusepaigas, Goldsmithsi Ülikooli juures äsja tegevust alustanud kaasaegse kunsti keskuses Goldsmiths Centre for Contemporary Art. Lemsalu esimesel isikunäitusel Londonis saab näha tema värskeid installatsioone ning avamisel toimub performance. Näitus on osaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise välisprogrammist.

Kuu keskel avaneb Lemsalul veel teinegi isikunäitus Viini Secessionis. Näitusel ‘Võtmed avavad uksi’ eksponeeritakse skulptuure ja installatsioone, mis põimivad loomariiki ja inimkonda ning looduslikku ja tehislikku.

Näitus Londonis:
23.11.2018 – 3.02.2019
Goldsmiths Centre for Contemporary Art, St James’, New Cross, London SE14 6AD
goldsmithscca.art

Näitus Viinis:
16.11.2018 – 20.01.2019
Secession, Friedrichstraße 12, Viin
secession.at

Kris Lemsalu. Foto: Liisa Kivi

Allikas: Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse uudiskiri

EESTI KUNSTNIKE FILMID GLASGOWS

12.-18.11.2018
Tramway kultuurikeskus, 25 Albert Drive, Glasgow

Glasgows Tramway kultuurikeskuses saab nädala aja jooksul näha Eesti kunstnike filmide skriiningprogramm-näitust ‘Katse ja eksitus’, mille temaatiliseks pidepunktiks on igapäevasus ja sellega toimetulek. Programm avab erinevail moel pidevasse katsete ja eksimuste ringlusesse haaratud argist olemist ning lihtsaid rutiine. Glasgows saab näha Flo Kasearu, Mari-Leen Kiipli, Paul Kuimeti, Laura Kuuse ja Camille Laurelli, Marge Monko, Mark Raidpere, Liina Siibi ning Ingel Vaikla teoseid. Programmi esitleb Fotokunstnike Ühendus koostöös Eesti Suursaatkonnaga Londonis ja selle kuraatorid on Kulla Laas ja Kaisa Maasik.

Programmi raames toimub 12. novembril kell 15 kuraatorituur ja samal päeval kell 19 Glasgow Kaasaegse Kunsti Keskuses (CCA) TalkSeePhotography vestlussarja osana Marge Monko kureeritud kunstnikefilmide skriining, millele järgneb diskussioon teemal ‘Kaasaegne armastus’.

tramway.org

Porposal for Happiness , 2011, Laura Kuusk ja Camille Laurelli. Kaader videost.

Allikas: Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse uudiskiri

MART VAINRE
“ENESEKÜLLASED PILDID”

8.-26.11.2018 Hobusepea galerii
Avamine kolmapäeval, 07.11. kell 18.00

Mart Vainre (1988) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, omandanud bakalaureuse kraadi maalikunsti erialal ja magistrikraadi uusmeedia erialal. Näitustel esineb alates 2009. aastast, käesolev on tema kuues isiknäitus. Mart Vainre on osalenud ka mitmetel grupinäitustel, sealhulgas kaasaegset eesti maalikunsti käsitlevatel suurnäitustel „Muutuv maalikunst“ (kuraator Eha Komissarov) 2010. aastal KUMU-s ja „Can’t go on, must go on“ / „Võimatu minna, kindlasti minna“ (kuraatorid Elin Kard ja Mihkel Ilus) 2014. aastal Tallinna Kunstihoones.

Mart Vainre teosed on enamasti vahendatud kaamera või pilditöötlusvahendite poolt, kuid on peaaegu alati materialiseerunud maalikunsti tehnikas. Kaasates protsessi ka teisi pildiloome meetodeid, soovib ta luua mitmekihilist vaatamiskogemust, kus pilt mõjuks samaaegselt nii subjektiivselt kui ka objektiivselt. Vainre teoseid võib käsitleda aeganõudvate rituaalidena, mis näitlikustavad isikliku ja üldise ristumispunkte.
Kunstniku sõnul on käesoleva näituse teosed kui „kajakambrid“, mis tsiteerivad eneses peituvaid algallikaid. Juhuslikku värvilaiku, primitiivset autoportreed ja rikkalikku pintslitõmmet taaskasutab ning suurendab Vainre selleks, et uurida nende koostist ja kuidas need tehtud on.
Olulisem küsimusest „mis?“ näib olevat küsimus „kuidas?“.

Mart Vainre: „Minu maalimismeetod lähtub soovist end võimalikult vähese abil „käima tõmmata“. Toetumata lõpututele välistele võimalustele, soovin keskenduda vaid minus eneses peituvatele nõrkadele ja arusaamatutele impulssidele, mida oma motiivi taasloova ja kordava maalimisviisiga võimendan. Värvi kaudu väljendudes ja seejärel tehtut vaadeldes näen, kuivõrd võivad olla teineteisest läbi põimunud vastandid: indiviid ja üldsus, hetk, minevik ja tulevik, segadus ja kord, ärevus ja rahu.“

Kunstnik tänab: Carl-Robert Kagge, Holger Loodus, Martin Melioranski, Elis ja Taaniel Mägi, Helena Rummo, Piret Tamm.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

www.facebook.com/events

MARI-LEEN KIIPLI & FOKU

1.4.11.2018
Endine Regina Maria Adelaide haiglakompleks, Lungo Dora Firenze 87, Torino

Fotokunstnike Ühendus esitleb Itaalias, Torinos toimuval The Others kunstimessil Mari-Leen Kiipli videoinstallatsiooni ‘Passiflora’ (2017). Teos lähtub loodusdokumentaalidest, mis on Kiipli jaoks lummav segu teaduslikest faktidest, inimteadvusest ning laiematest ühiskondlikest väärtustest. ‘Passiflora’ videomaterjalis läheneb Kiipli loodusdokumentalistikale kui ootamatutele kingitustele ning isiklikele vahetutele kohtumistele. The Others kunstimess toimub sel aastal kaheksandat korda ning on tuntud noorema kaasaegse kunsti tutvustajana Torino novembrikuise kunstinädala ajal, mil leiavad aset veel Artissima ja Dama kunstimessid ning FLAT kunstiraamatute mess.

The Others Art Fair 2018

www.facebook.com/fokuestonia

theothersfair.com

Mari-Leen Kiipli ‘Passiflora’, 2017, näitusevaade Hobusepea galeriist. Kunstniku loal

Allikas: Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse uudiskiri

ARS SHOWROOMI PIDULIK AVAMINE

Ootame kõiki kolmapäeval, 31. oktoobril kell 13 ARS Showroomi avanemisele! Pidulike kõnede saateks saab nautida kureeritud valikut ARSis loodud kunstist ja tarbekunstist.

ARS Showroom on alates novembrist publikule avatud E-R 10-16. Tule, imetle ja osta kaasa!

Kunstnikele ja disaineritele on showroom võimalus oma loomingu eksponeerimiseks ja tugi rahvusvahelistumiseks. Showroomi korraldab A_gate, kes on seni agenditeenust pakkunud Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Hollandi disaineritele ja loomeettevõtetele. A_gate aitab disaineritel laiendada müügivõrgustikku (eksport) ja leida erinevaid koostööpartnereid. Näiteks pakub A_gate abi telefonimüügis, jõulueelseks perioodiks kampaaniatoodete planeerimisel ja teistele ettevõtetele tutvustamisel. Samuti esindab A_gate disaini nii kodumaistel kui rahvusvahelistel messidel, pop-up aladel jm müügiüritustel.

www.facebook.com/events

ARS Showroom on avatud projekti Avatud ARS 2 raames ning seda kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

IMPRIMO → UBU NOIR

Ubu Noir graafikakoda avas reedel, 26. oktoobril Vilniuse Kunstiakadeemia galeriis 5 Malūnai oma arhiivinäituse Imprimo → Ubu Noir tutvustamaks Leedu kunstipublikule ja üliõpilastele Eesti ja Soome nüüdisaegseid kunstnikke kui ka klassikuid maailmast. Näha saab töid, mis ühe töökoja arhiivi on 30 aasta jooksul kogunenud. Osalevad kunstnikud: Harri Leppänen, Kristian Krokfors, Jarmo Mäkilä, Urmas Viik, Mihkel Kleis, Leonhard Lapin, Tapani Mikkonen, Lauri Koppel, Gudrun Koppel jt.

Ubu Noir on välja kasvanud Soome kunstniku, graafiku ja litomeistri Harri Leppäneni graafikakojast Albatross Editions. Leppänen oli legendaarse Soome graafikastuudio Imprimo üks asutajatest. Soome esimene iseseisev kommertsgraafika stuudio tegi Soome kunstimaailmas revolutsiooni, kuna senine enamjaolt väikseformaadiline monotoonne graafika muutus suureformaadiliseks ja värviliseks. Imprimos käidi trükkimas Eestistki: Jüri Okas, Siim-Tanel Annus ja Leonhard Lapin. 2009. aastal kolis Leppänen oma Porvos asuva graafikastuudio Tallinnasse. Harri graafikastuudiot jätkavad Ubu Noiri nime all Leppäneni õpilased Lauri ja Gudrun Koppel. Graafikastuudio asub ARSi majas, aadressil Pärnu mnt.154.

Näitus jääb avatuks kuni 18. novembrini 2018.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

www.facebook.com/ubunoir

www.lalawall.com