ANA CARDOSO & MERIKE ESTNA

“SEEMET VÕIB INITSEERIDA JUHUSLIKULT”

19.05-19.09.2017 Temnikova ja Kasela galerii
Avamine reedel, 19. mail kell 18.00
Galerii on avatud 19.05-17.06 K-L 15-19. Alates 17. juunist kuni 19. augustini avatud kokkuleppel.

Näitusel on väljas New Yorgis elava portugali kunstniku Ana Cardoso (1978) ja Tallinnas elava kunstniku Merike Estna (1980) uusi teoseid.

Maalikunstnikud Ana Cardoso ja Merike Estna on kokku tulnud kahes erinevas geograafilises ja ajalises punktis, et uurida meediume, mis ei ole traditsiooniliselt seotud klassikalise maalikunstiga. Näituse “Seemet võib initseerida juhuslikult” (“The Seed Can Be Initialized Randomly”) esimene ülespanek oli avatud 2016. aastal Portos, Portugalis. Kunstnikud uurisid toona traditsioonilisi Portugali kahhelkive kui maalikunsti meediumi.

Tallinnas 19. mail avatav näitus jätkab tööd sellega, mida sageli peetakse rahvakunsti ja käsitöö materjaliks – mõlemad kunstnikud töötavad maalidega, mis on ümber tõlgendatud traditsioonilisel viisil valmistatud vaipadeks.

Näituse täispikk pealkiri on “Seemet võib initseerida juhuslikult või alternatiivselt valida skelettpunkti funktsioonina, partitsioneerides terve sisendruumi kontseptuaalselt ruudustikuks pikkusega δ ning kasutades selle lahtri id-koordinaate, kus asub x” (“The seed can be initialized randomly or alternatively it can be chosen as a function of the skeleton point by conceptually partitioning the entire input space with a grid of lenght δ, and using the id of the cell occupied by x in this grid”). Kunstnikud sattusid sellele lausele juhuslikult ning valisid selle käesoleva ühisnäituse pealkirjaks, sest seda võiks ühtlasi tõlgendada poeetilise käsitlusena ruumilistest ja kontseptuaalsetest läbirääkimistest kahe erineva kunstniku koostöö puhul. Ana Cardosot ja Merike Estnat seovad nende piire nihutavad maalid, aga ka teoste performatiivne protsess ja ajapõhised aspektid. Nende kunst kajastab kontseptuaalselt tänapäeva ühiskondlikke murekohti, viidates digitaalsele ja nostalgilisele, ning avaldades romantilist austust inimeksistentsi eri osade suhtes, mis on muundumas, hääbumas ja minema libisemas.

Merike Estna koduleht: www.genialmythcraft.com
Ana Cardoso koduleht: www.anacardoso.net
Graafiline disain: Viktor Gurov

www.facebook.com/events

Näitust toetavad Kultuurikapital ja Valmierzula.

www.temnikova.ee

ANNA MARI LIIVRAND “KILDUMATU”

17.05-5.06.2017 Hobusepea galerii
Kolmapäeval, 17. mail kell 18.00 avab ANNA MARI LIIVRAND (1993) Hobusepea galeriis isiknäituse “Kildumatu”.

Näituse pealkiri „Kildumatu“ viitab lamineeritud klaasi omadusele purunemisel mitte kilduda. Klaasile on kantud kile, mis mõranemisel hoiab ära selle laiali pudenemise.
Kunstnik vaatleb meie endi püüdlusi midagi koos hoida, kasutades selleks igapäevaseid praktikaid ja kujundeid, mis tulenevad vajadusest säilitada objekte, mõtteid ja olekuid esialgsest võimalikult muutumatuna.

Anna Mari Liivrand on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna installatsiooni ja skulptuuri eriala (2016). Õpingute käigus on ta end täiendanud mitmetes töötubades ja vahetusõpingutel Islandi Kunstiakadeemias. Näitustel osaleb 2011. aastast ning aastal 2014 tunnustati teda Noore Skulptori preemia Grand prix’ga. Loomingus tegeleb Liivrand igapäevaste materjalide ja kogemuste mõtestamisega, asetades neid uude konteksti ning luues seeläbi omanäolisi ruumiinstallatsioone.

Kunstnik tänab: Helena Keskküla, Valev Sein, Villem Tomiste.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

LIISA JUGAPUU “KÕNE”

16.-21.05.2017 ARSi Projektiruumis
kell 17.00-20.30
Avamine 16. mai kell 18:00

“Las ma ütlen sulle, kuidas mina seda näen. Sa annad endast seda, mida mina ei taha vastu võtta, ja samal ajal ei anna ma sulle vastu ka seda, mida sina tahaksid vastu võtta… see olengi mina… ja see on kõne minule. Teadlikult. See on vestlus iseendaga endast.”

Filosoof Martin Buber toob välja kolm dialoogi vormi: tõeline dialoog – kahekõnelus, mis võib väljenduda nii sõnades kui ka vaikimises; tehniline dialoog, mis tuleneb üksteisest objektiivse arusaamise vajadusest; dialoogiks maskeeritud monoloog, mille eesmärgiks on edevuse rahuldamine ja enesekindluse suurendamine.

Antud näitus on Liisa Jugapuu (s 1990) magistritöö lõpunäitus. Kunstnik vaatles oma lõputöös abstraktse mõistmise ja kogemise võimalusi kaasaegses maalis. Näitusel eksponeeritud tööde läbi on kunstnik vaadelnud oma enda isiklikku protsessi, mida ta nimetab visuaalseks monoloogiks, aga ka kõneks iseendale.

Seoses abstraktse, mittekujutava lähenemisviisiga, töötab Jugapuu , läbi selle, kuna leiab, et see on kõige ausam hetkelise, praeguse olukorra ülekanne. Loomingulises protsessis peab ta oluliseks just seda hetke iseeneses, mis on oma olemuselt pidevalt muutuv ja liikuv. Oma loominguprotsessi jaotab Jugapuu kolmeks etapiks, esimese osa sellest moodustab alateadvus, teise osa tunne ja kolmanda osa tunde teadlik defineerimine ehk teadvus.

Samuti lisab ta, et oma teostega ei saa ta vaatajale lubada mingit absoluutset kindlust või tõde. Siinkohal ei pea ta oma praeguses lloomingulises protsessis oluliseks õigete või valede vastuste otsimist, kus eesmärk ei ole vastata küsimustele nagu, mida mingi maal kujutab või ei kujuta, vaid kus eesmärk on pigem esitada küsimusi, nagu mis ajendas seda maali maalima.

https://liisajugapuu.wordpress.com/about/

www.facebook.com/events

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit

 

3.–14.05.2017

ARSi Projektiruumis
avatud kell 14-19
Näituse avamine 2.05 kell 19.00

Kunstnikud: Andre Joosep Arming, Laura Cemin, Samuli Halen, Cloe Jancis, Lee Kelomees, Elo Strauss.
Kuraator: Laura Kuusk

Näitus käsitleb tuttavlikke olukordi või etappe lääne kultuuriruumi inimese arengus: lapsepõlvemälestused sünnipäevadest, tülidest, kuuluvuse otsimisest, suhetest, kodu ostust. Näituse pealkiri viitab Edward T. Halli prokseemika ehk ruumilise käitumise antropoloogia teooriale, mille kohaselt inimese intiimne tsoon lõpeb 15 cm kaugusel kehast, sealt algab sotsiaalne tsoon, mis omakorda on piiritletud avaliku ruumiga 3,6 m kaugusel. Näitusel osalevate autorite tööd tegelevad selle intiimse ja avaliku ruumi vahele jääva tsooni kirjeldamise, mõtestamise ning taasesitamisega.
Osalevad kunstnikud on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna praegused või endised õpilased.
Iga päev kell 17.00 on näitusel Andre Joosep Armingu Taeva retrospektiiv.
Publikukohtumine Artists talk toimub 10.05 kell 18-19.

Tänud:
Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond, Eesti Kunstnike Liit, Magus Mull, Reimo Võsa-Tangsoo, Andrus Arming, Digifoto, IMarvutid, Tõnis Jürgens, Deviis OÜ, Jevgeni Lisovoi, Renee Kelomees, Anna Kaarma, Margaret Kelomees, Ilo-Ann Saarepera, Kalju Karl Kivi, Kulla Laas, Aadu Lambot, Karl-Christoph Rebane, Jaanika Šaraškin, Carina Veervald, Jaanus Veervald, Milvi Veervald, Brait Volmre, Leho Laja ja Folger

15 cm – 3.6 m
3–14 May 2017, ARS Project Space
Open 14–19
Opening on 2 May at 19:00

Participating artists: Andre Joosep Arming, Laura Cemin, Samuli Halen, Cloe Jancis, Lee Kelomees, Elo Strauss.
Curated by Laura Kuusk

The exhibition focuses on the familiar situations or stages in people’s personal development in the Western cultural sphere: childhood memories of domestic disputes, growing up, wanting to belong, buying a home, relationships. The works displayed at the exhibition are characterised by spatiality and visuality.
Everything is slightly familiar, while at the same time connected with the personal experiences of the artists in the form of memories or future scenarios.

The title of the exhibition refers to Edward T. Hall’s anthropological theory of proxemics or spatial behaviour, according to which the intimate zone ends at 15 cm from the body where the social zone begins, which in turn is limited by the public space at the distance of 3.6 m. The art works displayed at the exhibition deal with the description, conceptualisation and re-enactment of the zone between the intimate and the public.

Thanks:
Estonian Cultural Endowment, photography department of Estonian Academy of Arts, Estonian Artists Union, Magus Mull, Reimo Võsa-Tangsoo, Andrus Arming, Digifoto, IMarvutid, Tõnis Jürgens, Renee Kelomees, Anna Kaarma, Margaret Kelomees, Ilo-Ann Saarepera, Kalju Karl Kivi, Kulla Laas, Aadu Lambot, Karl-Christoph Rebane, Jaanika Šaraškin, Carina Veervald, Jaanus Veervald, Milvi Veervald

www.facebook.com/events

MART VAINRE “MULLID”

5.05-4.06.2017 Tallinna Linnagalerii

Alates 5. maist on Tallinna Linnagaleriis avatud Mart Vainre isikunäitus „Mullid“, kus noor maalikunstnik otsib võimalusi filtrimullist väljamurdmiseks. Kuidas filtrimulli üldse portreteerida? Millised näevad välja kajakambrisse lukku jäänud tegelased, kelle sotsiaalmeedia vood on täis värvikaid sissekandeid nende elust ja ümbrusest?

Näituse avamine toimub neljapäeval, 4. mail kell 18.00

Näitusel „Mullid“ jäljendab maalikunstnik Mart Vainre pintsli, värvi ja lõuendiga digitaalseid pilditöötlusvahendeid. Ta püüab masinat kehastades sotti saada nutimaailmas kehtivatest infokäitlemise mehhanismidest, mille abil kasutaja eelistusi ennustavad algoritmid meid niinimetatud filtrimulli lukustavad. Iga Vainre maal sünnib paarist üksikust, aga läbimõeldud pintslitõmbest, ning kõik järgnevad värvilisandused on taastöötlused ehk sämplid sellest vähesest algmaterjalist.

„Maalid, mis on koostatud näiliselt uuest informatsioonist, kuid tegelikult esitlevad vaid juba olemasoleva lõputut kaja, muutuvad nii täielikult eneseküllaseks. Selline sämplimine on sarnane digitaalsete käitumismustrite analüüsiga, mille alusel otsingumootorid ja sotsiaalmeedia keskkonnad kasutajate infovälja kureerivad. Ajastul, mil peaks olema tagatud ligipääs kõikvõimalikule uuele teabele, paiskavad algoritmid kasutajatele tagasi hoopis pisivariatsioone sellest, mida nad on juba aktsepteerinud,“ selgitab Vainre käesoleva näituse maalitehnika tagamaid. Nii näeme näitusel erinevate filtrimullide kehastusi, mis lähemal vaatlusel ei koosne millestki muust kui iseenda algelementide lõpututest variatsioonidest ja kordustest.

Vainre looming flirdib nii formalismi kui ka kontseptualismi tunnustega. Tema tööd on truud traditsioonilisele maalikunstile, kuid otsivad uuendusi ning käsitlevad tänapäevaseid ja aktuaalseid teemasid. Maalikunstnik Kristi Kongi on Vainre kohta öelnud: „Arvan, et Mart on praegu üks põnevamaid maalikunstnikke Eestis. Tema töödes toimub korraga nii palju – need on kineetilised, elavad ja värvirohked ning neis on alati ära tunda kunstniku kohalolu. Usun, et igaüks leiab tema töödest punkti, millest kinni haarata, sest lisaks vormiga tegelemisele on Vainre loomingus alati olulisel ja nähtaval kohal ka parasjagu käsitletav teema.“

Näituse helikujunduse autor on helilooja Ekke Västrik, kes 2015. aasta lõpus andis välja sooloalbumi „Chasm“ ning käesoleva aasta aprillis esitles Eesti muusika päevade raames Estonia kontserdisaali fuajees heliinstallatsiooni „Kontakt kontserdisaaliga“.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Veinisõber

www.kunstihoone.ee