UUED TEHNOLOOGIAD JA LOOMING

11.06.2019 kell 10.00-12.30 TalTech (Ehitajate tee 5)

Möödunud sügisel toimunud ülipopulaarne KOOSTÖÖSEMINAR: uued tehnoloogiad ja looming tuleb uuesti ja veelgi sisulisemalt ning praktiliste näidete varal.

Tehnoloogia ülikiire areng loob kunstis ja disainis uusi ja enneolematuid võimalusi. Tallinna Tehnikaülikool on arendamas erinevaid 3D-printimise ja kiirprototüüpimisega tehnoloogiaid, mille kasutuselevõtt muudab nii loomingu kavandamist kui teostamist.

Koostöös Eesti Kunstnike Liiduga korraldab TalTech 11. juunil kell 10.00-12.30 uusi seadmeid, nutikaid tehnoloogiaid ja tehnikateadlastega koostöövõimalusi tutvustava seminari kunsti- ja disainivaldkondade esindajatele.

Registreerumine seminarile on avatud 10. juunini või kuni kohtade täitumiseni siinsel lingil: https://forms.gle/oop4kZtUVE3vXixU9

Ruum: U05-103

Päevakava:

09:30 Tervituskohv

10:00
Tervitussõnad. Inseneriteaduskonna arendusjuht Tauno Otto
 Metalli 3D printimise kasutusvõimalused disainis ja kiirprototüüpimisel. Parimad praktikad. Kasutusjuhud – ProtoLab juht Lauri Kollo
 SmartIC projekti võimalused kompuutertomograafia suunal. Parimad praktikad. Kasutusjuhud – Kompuutertomograafia labori juht Tõnu Leemet (EMÜ)
 SmartIC projekti võimalused VR/AR suunal. Parimad praktikad. Kasutusjuhud – Vladimir Kuts
 Tehnoloogiate äriline kasutamine disaintoodete 3D printimisel. Parimad praktikad. Kasutusjuhud – Marek Jõeleht
 Plasti 3D printimise parimad praktikad. Kasutusjuhud –  Meelis Pohlak

12:00
 Laborites seadmetega tutvumine
 Metalli 3D printerite tutvustus Protolabis (PROTOLAB)
 Robootika demokeskuse ja tehisreaalsuse labori tutvustus (DEMOKESKUS, IVAR ).
 Isesõitva auto arenduslabori tutvustus (ISEAUTO)

13:15 Tagasiside ja kokkuvõtted

Seminaril osalemine on tasuta.

Seminari organisatoorset poolt korraldab EKL projekti Avatud ARS 2 ning sisu TalTech projekti SmartIC raames. Osalejate andmeid kasutatakse projektide aruannetes

www.facebook.com/events

ARS SHOWROOM #009 – LAURA KUUSK “VÕIMALUSTE VÄLI”

4.-30.06.2019 ARS Showroomi galeriis

Alates 4. juunist näitab ARSi resident Laura Kuusk ARS Showroomi galeriis oma käimasolevat installatsiooni “Võimaluste väli”, mida kunstnik alustas 2011. a. Käesolevale väljapanekule on lisatud kaks fotot 2008. aastast.

“Keegi on ruumist lahkunud, keegi alles tuleb. Väli väreleb ootuses.”

laurakuusk.com

Foto: Laura Kuusk

GEOMEETRIA JA METAFÜÜSIKA. MARE VINT JA ARNE MAASIK

6.06-25.09.2019 Eesti Arhitektuurimuuseum
Näituse avamine neljapäeval, 6. juunil kl 17.

Mare Vint ja Arne Maasik on mõlemad tuntud Eesti kunstnikud. Arhitektuurimuuseumi näitusel esinevad nad esmakordselt koos, näha saab dialoogi kahe kunstniku vahel, kus Maasiku fotod tõukuvad otseselt Vindi teostest. Spetsiaalselt selle näituse tarbeks valminud seeria „Arhitektoonika“ on arhitektuurifotograafina tuntud Maasiku omamoodi austusavaldus Vindi geomeetriliselt korrastatud pildimaailmadele, aga ka tema arusaam ideaalsest ruumist ja täiuslikust arhitektuurist. Hoolikalt läbitöötatud kompositsioonid, milles pole midagi ülearu ega puudu, kus arhitektuur on jõudnud ülima abstraktsiooni ja üldistuseni. Seni võsa ja maju kaamerasse püüdnud Maasik on seekord pildistatud objektid ise ehitanud – täpse käe ja kindla joonega tehtud maketid on ruumilised mudelid millestki, mida autor ise nimetab valgeks arhitektuuriks: „Mind huvitab metafüüsilise alge ilmnemine valges arhitektuuris, valgetes pindades ja tühjuses nende vahel. Aukudes seintes, valguses ja varjus. Minu eesmärgiks on geomeetrilise ruumi loomine.“ Näitusel eksponeeritud makettidel on perekondlik sarnasus arhitektoonidega, mis 1920. aastatel Vene avangardkunstist alguse saanud traditsiooni kohaselt tähendavad arhitektide loodud abstraktseid skulptuure, mis püüdlesid puhta geomeetrilise kunsti poole. Maasiku senist loomingut ja uut seeriat ühendab korra otsing ja selle nägemine nii tehis- kui looduskeskkonnas, soov näidata mahtudevahelist rütmi ja pinget, ehituslikke konstruktiivseid jõude, ning esitada seda publikule talle omasel objektiivsel moel, ilma liigse sentimendita.

Ka Mare Vint tegeleb ideaalse tasakaalu otsimisega pildiruumis. Tema motiivid on alati äärmiselt esteetilised, nii loodus, park või majad ilmnevad Vindi töödes täiuslikkuseni viimistletud arhetüüpidena – ideaalkujudena. Me oleme neid maastikke, müüre ja valgeid lõunamaa linnu kõik kusagil näinud, me tunneme need oma lihtsuses ära ning ometi jääme neist väljapoole, sest pole kindel, kas tegu on nägemusega minevikust või tulevast. Vindi enda sõnul on metafüüsika tema jaoks teatud eripära, ebareaalsus. „Olen muutunud ajas minimalistlikumaks. Leian, et mida napim on pilt, seda suurem võib olla tema mõju. Ja muidugi on minu lemmikteema läbi aegade olnud pargid – see on minu ideaal: eheda looduse ja inimkätega loodu vaheline täiuslikkus“. Vindi esteetikat on seostatud tema põlvkonna kunstnike reaktsioonilisusega, mis vastandus nõukogude aja inetusele ja ahistavale reaalsusele ning otsis motiive jaapanipärasest napist ilust – vihjete ja tühjuse kaudu. Ent tema arhitektuurses motiivistikus on ära tunda ka 1970. aastatel noorte arhitektide eestvõttel Eesti kunstimaailma sisenenud postmodernistlikku tunnetust – ajaloolisi hooneid, klassitsistlikke elemente, hääbumise ning varemete ilu, looduse ja linnakeskkonna suhteid.

Olgu öeldud, et kumbki kunstnik ei usu maagiasse selle nõiduslikus, salateadustega rüütatud tähenduses, nende geometrism pole kantud tähendusliku märgisüsteemi tundmisest, mis mõistetav vaid valitutele. Neid huvitab maailm nähtuna läbi ülimalt esteetilise ja abstraktse prisma, läbi kunstniku silmade, kes ainsana on võimeline meid ümbritsevasse ruumilisse kaosesse korda looma, seda läbi nägema.

Näitusega kaasneb rohkete illustratsioonidega kataloog (eesti ja inglise keeles, tekstid Elnara Taidre, Triin Ojari, kujundaja Jaanus Samma).

Mare Vint (s. 1942) on tuntumaid Eesti graafikuid, kes esineb alates 1968. aastast regulaarselt litode, serigraafiate, tuši- ja värvipliiatsijoonistustega nii Eestis kui välismaal.

Arne Maasik (s. 1971) on arhitekti haridusega fotograaf ja kunstnik, kelle huvi fookuses on niihästi suurlinnad kui ka agulid, vanad majad ja võsad ning muidu perifeerne elukeskkond.

Autorid: Mare Vint, Arne Maasik
Ruumikujundaja: Arne Maasik
Graafiline kujundaja: Jaanus Samma
Tekstid: Triin Ojari
Toetaja: Eesti Kultuurkapital

www.facebook.com/events

www.arhitektuurimuuseum.ee

 

GEOMETRY AND METAPHYSICS. MARE VINT AND ARNE MAASIK
Opening of the exhibition June 6th at 5 p.m. 2019
Museum of Estonian Architecture, Tallinn, Estonia

Printmaker Mare Vint and architect-photographer Arne Maasik, younger by one generation, are both well-known Estonian artists. However, the exhibition in the Museum of Estonian Architecture is for the first time they are presenting their works together, a specific dialogue is created where Maasik’s works are in direct response to those of Vint. The photo series Architectonics specially taken for the exhibition are like Maasik’s tribute to Vint’s architecturally organised pictorial worlds, but also reflect his understanding of the ideal space and ideal architecture as an architect. These are meticulous compositions where nothing is redundant and nothing is missing, where architecture has reached the ultimate level of abstraction and generalisation. Maasik, who had previously photographed scrubby thickets and houses, has this time constructed the photographed objects himself: the precise mock-ups with their clear and definite sense of line are three-dimensional models of something he calls “white architecture”: “I am interested in the emergence of a metaphysical origin in white architecture, white surfaces and the emptiness between them. Openings in walls, light and shade. My goal is to create a geometric space”. Maasik’s models have a familial resemblance to the “architectons” which, according to a tradition dating back to the Russian avant-garde art of the 1920s, signify abstract sculptures created by architects that strived toward pure geometric art. What Maasik’s earlier work and the new series have in common is a searching for order and seeing it in both artificial and natural environments, the desire to show the rhythm between volumes, but also the physical constructive forces, and to present it all in a rational way characteristic to him, without too much sentiment.

Mare Vint strives also for order and the perfect balance in the image space. Her motifs are always extremely aesthetic: nature, parks and houses appear in Vint’s work as perfected archetypes – as ideal forms. We have all seen these landscapes, walls and white southern cities somewhere; we recognise them by their simplicity, and yet we remain outside because they are pronouncedly inaccessible, like images from a dream. “I have become more minimalist over time. I believe that the sparer the picture, the stronger its influence may be. And of course, parks have always been my favourite theme. This is my ideal: perfection between nature and the creation of man.” Vint’s aesthetics have been associated with the reaction of the artists of her generation to the ugliness and the harrowing reality of the Soviet era. They sought motifs from minimalist Japanese beauty through references and emptiness. However, in Vint’s toolkit of architectural motifs, we can also recognise a postmodern awareness that was brought to the Estonian art scene by young architects in the 1970s – historical buildings, classicist elements, the beauty of decay and ruins, and the relationship between nature and the urban environment.

Let it be said that neither artist believes in magic in the esoteric sense. Their geometry is not carried by some system of symbols which only a few chosen ones can read. Rather, they are interested in the world seen through a highly aesthetic and abstract prism – through the eyes of an artist who alone is able to bring order in the surrounding spatial chaos and see it through.

Exhibition is accompanied by the richly illustrated catalogue (texts by Elnara Taidre, Triin Ojari, in Estonian and English).

Mare Vint (b. 1942) is a well-known Estonian printmaker, since 1968 exhibits regularly her drawings (India ink and coloured pencil), serigraphs and lithographs in Estonia as well as abroad.

Arne Maasik (b. 1971) is a photographer and artist with an education in architecture. His focus is on metropolises as well as their outskirts, old houses and the underbrush, as well as other peripheral living environment.

Authors: Mare Vint, Arne Maasik
Spatial design: Arne Maasik
Graphic design: Jaanus Samma
Texts: Triin Ojari
Supporter: Eesti Kultuurkapital

www.facebook.com/events

www.arhitektuurimuuseum.ee

KUJU JA RUUM / SHAPES AND SPACE

7.-28.06.2019 Lõputu elu galerii, LVLup! videomängude muuseum, ARS kunstilinnak

Kuju ja Ruum on näitus mis kajastab Eestis elava prantsuse tekstiilikunstniku Mathilde ROCH-PENET tööd. Tegemist on autorinime NUTH taga peituva kunstniku töö esmaesitlusega kunstigaleriis.

Akronüüm NUTH tähendab Looduslik Unikaalne Tekstiil Käsitööna (Natural Unique Textile Handmade)
Loomeprotsessi käigus kasutatakse vaid looduslikku Eesti villa, mis on töödeldud lõngaks Süvahavva Loodustalus Lõuna-Eesti villatehases. Antud tehase masinad pärinevad 19ndast sajandist ning on tänaseni kasutusel lõnga tootmisel.
Villast lõnga saades kasutab kunstnik vastavalt soovile vaid lilledest, juurvillades, vürtsist jms. saadud värve nende värvimiseks, lähtudes möödunud aegade praktikast. Selle aeganõudva protsessi taga peituv idee on tõestada võimekust teha sama mis varasemalt on tehtud vaid sellega mida loodus meile on andnud.
Antud tööd on peamiselt inspireeritud arhitektuurist ja geomeetrilstest elementidest. Tööde looja on külastanud erinevaid riike ja kohti ning jäädvustanud pilte seintest selle jaoks et tabada seinade, tänavanurkade ja tänavakunsti detaile ning kompositsiooni. Tulemusena on tekkinud suur kogus fotosid kus pildid, kujundid ning jooned leiavad ühise harmoonia ja tasakaalu autori jaoks.
Lõnga loomise ning värvimise protsess on sama vanad kui villavabrik ise. Kunstniku soov on rõhutada neid meetodeid oma töös. Materjalikasutust ning tehnikaid on kombineeritud et tekitada kaasaegseid teoseid. Tööde mõte on edasi anda Aeglase disaini (Slow design) mõtteid et taasühenduda vajalikuga ning väärtustada meid ümbritsevat loodust.

Näitus on avatud LVLup! videomängude muuseumi lahtiolekuaegadel
T–N 15–20; R-L 15–22; P 15–18
www.facebook.com/lvlupmuseum

www.facebook.com/events

_____________

Shapes and Space is an exhibition displaying the work of the artist Mathilde ROCH-PENET, a French textile artist living in Estonia. The artist creates her works behind the name NUTH, and this is the is the first time they are displayed in an art gallery.

NUTH stands for Natural Unique Textile Handmade.
The process is to use only natural wool from Estonia that is manufactured into yarn in the wool factory of Süvahavva Loodustalu in South of Estonia. In this factory all of the machines are originally from the 18s and are still working nowadays to process sheep wool into weavable yarn.
The artist dyes the wool with natural dye from flowers, vegetables, spices.. etc like it used to be done back in the days. The idea with this slow process is to prove that we can still do what was done years ago by only using what is naturally given to us.
The works are mostly insired by architecture and geometrical elements. The artist has been to different countries and places and has always taken pictures of walls in order to capture the composition of colors and shapes in streetcorners or details of street art. The result is a massive amount of pictures where colors, shapes and lines find a harmony and balance for the artist.
The weaving technique is as old as the wool factory and the natural dying proces. The arists aims to highlight these ethics methods in her work. The material use and techniques are combined to create contemporary pieces. The concept of the work is related to ideas of Slow design and aims to reconnect with the essential and value the natural environment around us.

Exhibition is open until June 28, at LVLup! Museum opening times:
Tue–Thu 15–20; Fri-Sat 15–22; Sun 15–18
www.facebook.com/lvlupmuseum
Pärnu maantee 154, 11317

www.facebook.com/events

MORGANE BAFFIER PF SPACE’is

Tervitame rõõmuga uut näitust Portfolio Space’is.
Jan Christoffer Rutströmi portfooliole järgneb juuni jooksul Jan Morgane Baffier´i oma.

Nautige!

http://www.arsimaja.ee/pf-space-morgane-baffier/

Pf space is glad to welcome this new exhibition.
After Jan Christoffer Rutström’s, Morgane Baffier’s portfolio is online for the month of june.

Please enjoy!

http://www.arsimaja.ee/pf-space-morgane-baffier-eng/

Camille Laurelli

AVATUD ATELJEEDE PÄEV 2019

17. mail 2019 kell 16-21 toimub viiendat korda ARS Kunstilinnakus igakevadine avatud ateljeede päev, mille käigus avavad linnakus töötavad kunstnikud ja disainerid oma uksed kõigile huvilistele. Toimuvad näitused, töötoad, LIVE-esinemised, avatud on kohvik.

UKSED AVAVAD: kunstnikud Liisa Kruusmägi, Laura Kuusk, Camille Laurelli, Morgane Baffier, Varvara & Mar, Jesus Rodriguez Santos, interaktiivne videomängude muuseum LVLUp!, Albert ja Liisi Kerstna (Studio 24), portselani käsimaali töökoda ARS Portselan, kübaradisaini stuudio Emma-Elfriide, ehtekunstnikud Mariliis Hopp ja Miikael Danieljants (FRONT), kunstnikud Robin ja Olivia Nõgisto, moedisainistuudio Kyllike, keraamikakunstnik Raili Keiv, kunstnik Mihkel Maripuu, tekstiilikunstnik Elna Kaasik, klaasikunstnik Maarja Mäemets, keraamik Merike Hallikkunstnik Anna-Mari Liivrandrõivadisainer Margit Salk, Diesel Arts suureformaadiliste fotode printimine ja vormistamine, Sally Stuudio kunstikool, EKA maaliosakonna magistrantide stuudio, kunstitarvete pood Skizze, ARS Showroom, ARS Keraamika jt.

Lisaks avatud ustele toimub veel palju põnevaid sündmusi:

TÖÖTOAD

Laura Kuuse ja Camille Laurelli stuudios (ruum 335) toimub kell 16-19 kuulamissessioon “Silent Session”, millel osalejad saavad valida kahe helikanali vahel ning kõrvaklappidega ringi kõndides püsida lainel ARSi majas 200m raadiuses. Sessioonil osalemise eest on oodatud vaba annetus.

Dima Maletskiy MIRGOODS nahadisaini stuudiost teeb ruumis 310 kaardihoidja või münditasku meisterdamise töötoa kell 17-18.30. Töötuba täiskasvanutele ja noortele, kus taimsest parknahast valmib Mirgoodsi stuudio omaniku Dima Maletskiy juhendamisel kaardihoidja või münditasku. Töötoa juhatab sisse Dima lühike tutvustus materjalidest, mida ta oma toodete valmistamisel kasutab. Töötoas saab korraga osaleda 4-6 inimest. Töötoa hind 40 EUR (ühe toote valmistamine) ja 60 EUR (mõlema toote valmistamine). PS! Töötuba toimub inglise keeles. Eelregistreerimine: mirgoodsshop@gmail.com.

Liisa Kruusmägi stuudios (ruum 228) kell 18-20 toimub juba mitmendat aastat menukas “Musta joone” töötuba, mida juhendab kunstnik Liisa Kruusmägi ja millest võivad osa võtta igas vanuses huvilised. Lõbus ajaviide igal juhul ning joonistamisoskus pole oluline. Kaasa võtta must vildikas või marker. Osalemistasu 10 EUR. Eelregistreerimine: liisa.kruusmagi@gmail.com

Sally Stuudios (ARSi Haridusemajas, hoovimajas B kell 16-17.30 ja 17.45-19.15) toimub “Vaba molberti” töötuba, mis pakub võimalust üheks õhtuks liituda Sally Stuudio kunstikooliga. Kell 16 algab modelli (täisfiguur) joonistamine, kell 17.45 toimub portreekursus. Oodatud on noored alates 14. eluaastast ja täiskasvanud kunstihuvilised. Juhendaja Anniki Kari. Osalemistasu 15 EUR. Eelregistreerimine: stuudio@sallystuudio.ee.

Veinitund kunsti ja Alberto Reclusaga algusega 17.00, 18.15 ja 19.30.
ARS Showroomi resident Alberto tutvustab Rioja veine – suurepärane võimalus ühendada maitseelamused loomingulise keskkonnaga. Degustatsioon algab ARS Showroomist ja jätkub esinevates kunstnike stuudiotes. Lisaks värvuse, aroomide ja maitsete tundmaõppimisele saab degusteerida nelja erinevat Hispaania Rioja piirkonna veini. Töötuba on inglise keeles ning kestab 1 tund. Osalemistasu 10 EUR, mis sisaldab nelja erineva veini degusteerimist ja suupisteid. Eelregistreerimine: Jaanika Kikkas, info@agate.ee. Kohtade arv on piiratud! NB! Vanusepiirang veiniõhtule on 18. eluaastat.

Interaktiivsete videomängude muuseum LVLup! ootab Avatud ateljeede päeval kõiki huvilisi külla kell 16-21. Muuseumis ringivaatamine sel päeval tasuta, mängusoovi korral tavapärasest soodsam pilet 3 EUR.

NÄITUSED

ARSi Projektiruumis on alates 16. maist avatud väljapanek ARSis tegutsevate kunstnike Merike Estna, LAIVI, Mihkel Maripuu ja Mart Vainre valitud teostest. Väljapanek jääb avatuks 20. maini.

ARS Showroom galeriis on mai lõpuni eksponeeritud valik ARSi residendi Marge Monko fotoseeriast “Manufaktuuri loojang”. Seeria on pildistatud 2009. a. Kreenholmi manufaktuuris, vahetult pärast vabriku tegutsemise lõppemist sealsel territooriumil (lõplikult lõpetas firma tegevuse 2010. aastal). Tühjaks jäänud vabrikukompleks mõjub kui monument 19. sajandi industrialistikule arhitektuurile ja seeria pildistamise ajal valitsev tühjuse ning mahajäetuse tunne tähistab ühe ajastu lõppu nii Euroopas kui terves läänemaailmas.

EKA maaliosakonna magistrantide Alo Valge, Triin Martsi ja Katrina Kolki tööde väljapanekut saab näha maalistuudios ruum 420.

ARS Vitriingaleriis on prantsuse kunstniku Glenn Espinosa väljapanek “Drunk for FRAM”. Glenn Espinosa on prantsuse kunstnik, kes õpib hetkel Biarritzi Kunstikoolis.
ARS Vitriingalerii on 12x67x76cm näitusepind, mis avanes ARSi maja seinal 2019. a. aprillikuus ja mille on ellu kutsunud kunstnik ja ARSi resident Camille Laurelli. Vitriingalerii väljapanekuid kureerib Morgane Baffier, Pariisi Rahvusliku Kõrgema Kunstikooli tudeng, kes viibib Camille Laurelli ateljees erialapraktikal juunikuuni 2019.

www.facebook.com/arsshowcase/

Morgane Baffier teeb samuti avatud ateljeede päeval ühepäevase väljapaneku oma joonistustest ruumis 335.

LIVE ESINEMISED

Avatud ateljeede päeval astuvad õhtu jooksul ARSi projektiruumis üles väga erineva kõlapildiga noortebändid enneolematult värske ja uue heliloominguga! Esinevad: VIBE TRAFFIC, HELL FLOWER, Товарищ Астроном, Põhja-Tallinna ja Mustamäe noored + Ипотека На Двоих, Elysian Tunes jt. Noortebändid toob ARSi projektiruumi esinema Andrejs Rusinovskis LVLUp!ist. Rohkem infot: Andrejs Rusinovskis, +372 58589262

HOBUSEPEA 2 EHTEKUNSTNIKUD ARSis
kell 16-21 ruumis 323
Avatud ateljeede päeval on harukordne võimalus tutuvuda lisaks kohalike kunstnike tegemistele ka Hobusepea 2 majas tegutsevate ehtekunstnike loomingu väljapanekuga. ARSi maja ruumis 323 eksponeerivad ja müüvad kunstnikud ja disainerid oma mitmekesist ja kõrgetasemelist loomingut. Hobusepea 2 on Eesti Kunstnike Liidu ateljeemaja, kus tegutsevad peamiselt ehtekunstnikud.

SAHTLIMÜÜK
kell 16-21, ruumis 111
Esmakordselt toimuval “sahtlimüügil” on väljas kunstnike stuudiotest pärit kraam, töövahenditest ja nipsasjadest rõivaste ja loominguni välja! Tasumine sularahas!

www.facebook.com/events

———

ARSi haldab ja arendab Eesti Kunstnike Liit. EASi abiga arendatakse projekti “Avatud ARS” raames välja promotsiooni- ja koolituskeskus, projektiruum ning keraamikakeskus. ARS toetab loojate erialast arengut, ettevõtlikkust ja rahvusvahelistumist ning on kohtumispaigaks nii kunstiprofessionaalidele kui -huvilistele. Avatud Ateljeede Päev toimub “Avatud ARS” projekti raames ning projektis osalejad saavad vähese tähtsusega abi.

ENG

This year’s OPEN STUDIOS DAY in ARS Art Factory will take place on May 17, Friday, 4pm – 9pm. Many artists and designers residing in ARS will open their studios to all those interested in arts, design and crafts!

It will be an extraordinary opportunity to walk around the studios and workshops, meet the artists and designers, enjoy making art in several workshops held specially during the evening, see exhibitions and listen to live performances.

Bring cash to purchase something cool and unique directly from artists’ studios, ARS Showroom (art and design shop) and the “spring cleaning sale” that will be held for the first time this year.
Food, snacks and drinks will be served by KUKU Cafe.

Open Studios Day provides a unique chance to meet the creative people and see the spaces where art is being made – as it is otherwise seen and experienced either in galleries or design shops.

Follow here the coming details of the programme of OPEN STUDIOS DAY!

www.facebook.com/events

4-D

16.-20.05.2019 ARSi PROJEKTIRUUMIS

16.-20. mail kell 12–18 saab ARS projektiruumis näha nelja noorema põlvkonna kunstniku näitust, keda ühendab eksperimentaalne suhtumine maalikunsti. ARS kunstilinnakus töötavate autorite Merike Estna, Laivi, Mihkel Maripuu ja Mart Vainre teosed on ARSi Avatud Ateljeede Päeva puhul toodud stuudiotest välja ning eksponeeritud kõigile huvilistele.

Näituse avamine toimub 17. mail kell 17 ARSi Avatud Ateljeede Päeva raames.

Merike Estna (1980) on kunstnik, kes tegeleb maalikunsti meediumi piiride kompamisega, olgu tulemuseks siis maal kui sisekujundus, maal kui riietus, maal kui kook või maal kui vaip. Oma töödes toob Estna paralleeli DJ-tööga: nii nagu DJ samplib muusikat, kasutab Estna maalides korduvaid elemente, emotikone, viipekeelemärke, pintslitõmbeid. Traditsiooniliste käsitöötehnikate kasutamisega tõstatab Estna ühtlasi maalikunsti maskuliinsuse küsimuse.
genialmythcraft.com

Laivi (1988) on kunstnik, kes väljendab end mitmesuguste moekäsitluste kaudu. Tema loomingut iseloomustab materjalipõhine ning eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele ja rõivastele. Laivi analüüsib riietumisviisi laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ka ekspressiivsel tasandil.
laivi.ee

Mihkel Maripuu (1987) on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab meediumiülene praktika, manipuleerides heli ja pildi, mõtte ja materjaliga ning kandes vaimseid väärtusi maisesse vormi. Ta on õppinud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna, Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ja maalikunsti õppetoolis (BA) ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna ja maalikunsti osakonna (MA).
mihkelmaripuu.com

Mart Vainre (1988) on kunstnik, kes teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on aga enamasti kaamera ja digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema jaoks kui sümboolne meetod, mis tähistab inimlikkust ja kohalolu. Digitöötlusega annab ta sellele ka tehnitsistliku mõõtme, näitab indiviidi suuremas võrgustikus ja näitlikustab isikliku ja üldise ristumispunkte. Vainre väärtustab protsessi – see, kuidas miski on teostatud, on olulisem sellest, mida on kujutatud.
martvainre.com

www.facebook.com/events

ARS SHOWROOM #008 – MARGE MONKO

3.-31.05.2019 ARS Showroomi galerii

5 fotot seeriast “Manufaktuuri loojang”.
Seeria on pildistatud 2009. aastal Kreenholmi manufaktuuris, vahetult pärast vabriku tegutsemise lõppemist sealsel territooriumil (lõplikult lõpetas firma tegevuse 2010. aastal). Tühjaksjäänud vabrikukompleks mõjub kui monument 19. sajandi industrialistlikule arhitektuurile ja seeria pildistamise ajal valitsev tühjuse ning mahajäetuse tunne tähistab ühe ajastu lõppu nii Euroopas kui terves läänepoolses maailmas.

www.margemonko.com