AVATUD ARS: CONNECTORIUM – MARTI MANEN

16.-17.01.2019 ARS kunstilinnak, ruum 111

AVATUD ARS: CONNECTORIUM üritustesarja uueks külaliseks on rahvusvaheliselt tunnustatud kuraator Marti Manen Rootsist.

16. jaanuaril 2019 algusega 17.30 toimub ARS kunstilinnaku ruumis 111 Marti Maneni kuraatoriloeng, kus ta tutvustab läbiviidud projekte ja räägib oma kuraatorikarjäärist.

Marti Manen, kellel on üle 20 aasta kureerimiskogemust, uurib oma töös näitust kui paindlikku tööriista. Kuraatoriloengus tutvustab ta oma kuraatoriprojekte ja -praktikat, mis hõlmab kaasaegse kunsti produtseerimist ja eksponeerimist. “Loengus analüüsin oma kuraatoripraktikat kui kuraatori-kunstiku-kunstitarbija ühist võimalustekooslust,” avab Manen oma loengu lähtekohta. “Samuti käsitlen kuraatori oskust ja võimet defineerida positsioone, pakkuda ja luua sisu ning tunnetada ning aktsepteerida lähtekohana midagi, mida ei saa kirja panna ja keeleliselt fikseerida,” selgitas ta. Loengule on oodatud kõik huvilised, nii kunstnikud kui ka kunstivaldkonna teised professionaalid ja laiem kunstipublik.

17. jaanuaril kohtub Marti Manen ARS kunstilinnaku kunstnikega nende ateljeedes ning viib soovijatega läbi individuaalnõustamisi. Kohtumisteks on vajalik eelregistreerimine.

Marti Manen (s. Barcelona, 1976) on kureerinud Hispaania paviljoni väljapanekut Veneetsia Biennaalil 2015. a. ja tänavu valiti Manen Momentum10 Biennaali kuraatoriks (Moss, Norra). Manen on kureerinud näitusi üle kogu maailma, sealhulgas Museo de Historia Natural’is (Mexico City), About Art Related Activities – Aaara’s (Bangkok), Sala Rekalde’s (Bilbao), Konsthall C’s (Stockholm), Ca2M’is (Madrid) ja Miró Foundation’is (Barcelona). 1990ndate lõpul kureeris Manen viieaastast näitusteprogrammi koostöös tudengitega. Hetkel töötab Marti Manen sihtasutus Index direktorina Stockholmis. Ta on avaldanud mitmeid raamatuid, sealhulgas “Salir de la exposición (To leave the exhibition)” (väljaandja Consonni), “Contarlo todo sin saber cómo (Telling everything not knowing how)” (väljaandja Ca2M) ja “When Lines Are Time” (väljaandja Miró Foundation).

AVATUD ARS: CONNECTORIUM on üritustesari kunstivaldkonna professionaalidele, mis hõlmab loenguid, töötubasid, ateljeevisiite ja individuaalkohtumisi rahvusvaheliste kunstivaldkonna ekspertide osalusel. Projekti eesmärk on kohalike osalejate inspireerimine; loomemajandusvaldkonna kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine ning loovisikute vaheliste koostöösuhete algatamine ja edendamine. Connectoriumi üritused tutvustavad kohalikele kunstnikele ja kunstivaldkonna töötajatele rahvusvahelisi kontekste ja julgustavad vahetama kogemusi, oskusi, ideid ja kontakte.

Connectoriumi üritustesarja algatajad ja kuraatorid on kunstnikepaar Varvara & Mar (www.varvarag.info), kes on ARSi kunstilinnaku aktiivsed majalised. Üritus toimub koostöös Eesti Kunstnike Liiduga. Eelmise Connectoriumi ürituse külalisteks olid kuraator Torun Ekstrand Rootsist ja kunstnik Jan Christensen Norrast.

Eelregistreerimine:  https://goo.gl/forms/POnMDBO4oRcB6WRj1

Üritust toetavad Rootsi Suursaatkond Tallinnas, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurikapital ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Lisainfo: Varvara Guljajeva, varvarag@gmail.com, telefon: 58178424

—————

NEW OPEN ARS: CONNECTORIUM EVENT IS COMING UP!
Our January guest of OPEN ARS: Connectorium is Stockholm-based curator Marti Manen.

January 16th at 5.30 PM: lecture by Marti Manen, introducing his curator career and his projects
January 17th all day: studio meetings and individual consultations with artists

Short description of the talk: The curatorial practice as a desire for a common construction of possibilities. To work with and for the artist, to work with and for the users, to define positions, to offer and create content, to feel and accept the non-written as a starting point. Marti Manen will talk about some curatorial projects dealing with the exhibitional and possible ways of producing and presenting contemporary art. Manen has been curating exhibitions for more than 20 years working with the definition of the exhibition itself as a flexible tool.

Marti Manen (Barcelona, 1976) has curated Spanish pavilion at Venice Biennale in 2015. This year, Manen has been appointed as the curator of Momentum10 Biennial in Moss, Norway. Marti has curated exhibitions at Museo de Historia Natural (Mexico City), Aara (Bangkok), Sala Rekalde (Bilbao), Konsthall C (Stockholm), Ca2M (Madrid), Miró Foundation (Barcelona). At the end of the 90’s he curated a five year-program of exhibitions in his student room. He is also the director of Index Foundation, Stockholm. Marti Manen has published books like Salir de la exposición (To leave the exhibition) published by Consonni, Contarlo todo sin saber cómo (Telling everything not knowing how) published by Ca2M and When Lines Are Time published by Miró Foundation.

OPEN ARS: CONNECTORIUM is an event series for professionals of the art field which consists of lectures, workshops, studio visits, and personal meetings with the expert guests. The project is motivated by inspiring, sharing skills, knowledge, and creative processes, and initiating new collaborations between the creative people. The aim is to introduce local artists to the international context and initiate an exchange of experience, skills, ideas and contacts.

PAST CONNECTORIUM: in June we had our first guests curator Torun Ekstrand from Sweden and artist Jan Christensen from Norway.

Events are all in English and take place in ARS Art Factory, Pärnu mnt 154, Tallinn

Please register below for one or all events.

https://goo.gl/forms/POnMDBO4oRcB6WRj1

OPEN ARS Project is supported by Embassy of Sweden in Tallinn, the Cultural Endowment of Estonia and Enterprise Estonia. The support from European Regional Development Fund gives state aid to participants.

ARS SHOWROOM #004 –
TÕNU NOORITS

15.01-14.02.2019 ARS Showroomi galeriis

Fotokunstnik ning ARSi maja resident Tõnu Nooritsa eksponeerib laiemat tähelepanu ja äramärkimist pälvinud fotode valikut 2000ndate algusest.

Tõnu Noorits, PhD (s.1952 Tartus) lõpetas Tartu Ülikooli 1975.a. bioloogina. Doktorikraadi kaitses 1984.a. Fotokunstiga tegeleb aastast 1982.

Kaupo Kikkase sõnul on Tõnu Noorits Eesti fotokunstimaastikul põnev nähtus ja pole kahtlust, et tema looming väärib hoopis laiemat tähelepanu. Noorits on tihti vältinud Eesti kunsti peateid ja ajanud kindla nägemusega oma rida, mida võib-olla alati pole mõistetud. Tihti paikneb Noorits kuskil hallil alal, mida on raske defineerida. Kunstnike jaoks on ta fotograaf ja fotograafide jaoks kunstnik, tartlaste jaoks linnamees ning pealinna kodanike jaoks provintsipoiss.

www.facebook.com/events

Foto: Tõnu Noorits

LIISA KRUUSMÄGI
“LIMONAAD ASFALDIL”

17.01-4.02.2019 Hobusepea galerii

Avamine kolmapäeval, 16.01.2019 kell 18.00

Reedel, 18. jaanuaril algusega kell 17.00 toimub näituse raames galeriitund, mille viivad läbi Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühise kunstiõpetaja magistriõppekava üliõpilased Marjam Tamm ja Laura Linna.

Kruusmäe teostel avaldub boheemlaslik korrastamatuse esteetika ja hubane korrapäratus. Motiividena näeme taimi, raamatuid, muusikainstrumente, peegleid, veiniklaase, pudi-padi, kasse, koeri ja usse. Nartsu visatud riided lebavad kodudes, kus kunstnik on erinevatel eluperioodidel elanud. Samuti võib tähelepanelik vaataja tuvastada kujutatud ruumide seintel autobiograafilisi viiteid. Lähemal uurimisel selgub, et kunstnik maalib enda piltidel varasemaid teoseid. Kodu kujustamine on kunstnikule oluline motiiv just selle õhkkonna intiimsuse tõttu, kus moodustub esemete ja inimeste tihe tekst.

Näitusel esitletud maalid jagunevad kahte olemise kategooriasse. Esimeseks teemaks on laisa tüdruku sündroom, mis avaldub unistavate ja melanhoolsete noorte naiste enesevaatluse ja mõtisklustena. Karakterid, kes on bloom boy ja young girl ajastu introvertsed mudeltarbijad ja neoliberaalsed musterkodanik-hipsterid. Teiseks teemagrupiks on pinnalaotused detailidest ja pisiobjektidest, millel näiliselt puudub ruumiline dimensioon, tekitades tunde tasapinnast. Tekib küsimus, kas tegemist on tekstiilidisainiga, või hoopis korrastamata mõtete materialiseerunud elementidega? Meenutades populaarset elustiili blogijate teemažanrit „What’s in my bag?” segunemas Jakob von Uexkülli omailma mõistega.

Kirjeldades Kruusmäe töömeetodit, eelistab ta joonistada kiirelt, hetke emotsioone ja meeleolu kirjeldades ning suuri motiive maalides, pidades peamiseks teostes esile tulevat värvi mõju. Ta on autor, kelle puhul võib rääkida väljakujunenud käekirjast. Kruusmäe loomingut iseloomustab kiirelt paljunev joon, mis pikeneb tossudele, seintele ja arvutiekraanidele, rõhutades kunstitarbimise erinevaid modaalsuseid. Autori tunnetuslik naïveté pole niivõrd kontseptuaalne, kui just meeleolukas kaasalöömine.

Liisa Kruusmäe looming peidab eneses temaatilisi vastuolusid – tema pildikeel on karikaturistlik ja tasapinnaline, kuid samaaegselt idealistlik ja hurmav. Ühelt poolt näeme idülli ja hubasust, teisalt aga eskapismi ja melanhooliat. Taolised heitlikud sisemaastikud pole vaid omased autorile, vaid kogu generatsioonile.

Liisa Kruusmägi on sündinud Tallinnas 1988. aastal. Ta õppis Eesti Kunstiakadeemias bakalaureuse astmes maali ja lõpetas joonistamise magistrantuuri 2013. aastal. Kruusmägi on täiendanud ennast Rhode Island Schools of Design’s ja osalenud residentuuri programmides Vancouveris James Black gallery’s, AIRY’s ja Yosugas Jaapanis ja Kitokia Grafika risotrüki stuudios Leedus. Tema isikunäituseid on toimunud Portugalis, Rootsis, Kanadas, Jaapanis, USAs, Leedus, Lätis, Saksamaal ja Eestis. Lisaks sellele on ta osalenud grupinäitustel ka Londonis, Berliinis, Slovakkias, Itaalias, Soomes ja Venemaal. Liisa Kruusmägi on vabakutseline kunstnik, kes kasutab peamiselt maali ja joonistamise meediumit ning töötab illustraatorina. Ta on Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 2013.

Madli Ehasalu

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja fritz-cola.
Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

www.facebook.com/events

ARS CONCEPT: DND MODEL DRAWING 13.01.2019

13.01.2019 ARS CONCEPT, T1 Mall of Tallinn

DnD Model Drawing 1/2 Marathon 2019

Aasta esimene Drink & Draw üritus on eriline kostitus!

Kahekordse väärtusega poolmaraton!
Selle seansi jaoks paneme üles kohe kaks erinevat lava, mis hakkavad “töötama” paralleelselt. Esimesel laval jääb modell poosidesse pikemaks, kui muidu tavaliselt ning teisel laval lühikesed poosid nagu alati. Nii et ükskõik kus suunas vaatad, igal pool leiad midagi ilusat joonistamiseks!

Tulemas on 6-tunnine joonistamise sessioon 5 erineva modelliga. Suurepärane võimalus kohalike kunstnike jaoks saada kokku, joonistada, suhelda ning jagada motivatsiooni ja teadmisi. Ei ole üldse vahet, kas oled alles algaja või juba pro – tere ikka tulemast, liitu meiega ja saad oma oskusi arendada!

Hoolitseme teie vaimu ja tervise eest maratoni ajal kohvi, tee, küpsiste, võileibade ja meie lemmikute Tanker õllede abil!

Nagu alati, kohapeal on meil olemas joonistamisalused, mõned baas joonistusmaterjalid ja hunnik paberit, mida saab soovi korral kasutada. Loomulikult võta enda kunstivahendid kaasa. Molberdid on teretulnud!

Pilet uksel 25,-
* Online pilet 20,-

* Kui ostad pileti Internetist sel nädalal (enne reedet 11.01), saad -5€ allahindluse! https://www.drinkandraw.ee/events/dnd-model-drawing-1-2-marathon-2019 (maksmine hetkel ainult Paypal-i kaudu)

Istekohtade arv on piiratud. Broneeri endale koha ürituse veebileheküljel.

Vanusepiirang 15+

www.facebook.com/events

==== RUS ========================

Первое мероприятие Drink & Draw в этом году будет особенным!
Рисовальный Полумарафон – двойная выгода!
Для этого сеанса мы организуем целых ДВЕ сцены с моделями. На первой сцене будут короткие, часто меняющиеся позы, на второй – наоборот, модель будет находиться в одной и той же позе продолжительное время. Куда не посмотри – везде красота! :)

Это будет 6-часовая сессия рисования с натуры, на протяжении которой позировать будут 5 разных моделей, для художников всех уровней мастерства. Отличная возможность собраться, порисовать, пообщаться, обменяться мотивацией и знаниями друг с другом. Начинающий новичок или крутой про – не важно, мы приглашаем всех присоединиться к веселью и улучшить свой навык рисования с живой натуры!

Для поддержания хорошей моральной и физической формы художников на протяжении марафона, мы угощаем всех чаем кофе, печеньем, сэндвичами и крафтовым пивом нашего дорогого спонсора Tanker brewery!
Для участников на местах будут предоставлены доски для рисования. У нас также имеются некоторые простые материалы для скетчинга, типа карандашей и куча бумаги для эскизов. Естественно, можно принести и своё собственное “оборудование”, а также портативные мольберты приветствуются! :)

Цена билета на месте 25,-
* Билет онлайн 20,-

* Заказ билета онлайн на этой неделе (до пятницы 11.01) можно осуществить со скидкой в 5 евро! https://www.drinkandraw.ee/events/dnd-model-drawing-1-2-marathon-2019 ( оплата пока что только Paypal )

Количество мест ограничено. Пожалкйста, бронируйте места на странице мероприятия.

Ограничение по возрасту 15+

==== ENG ========================

First session of the year will be a special treat!

It may only be half the marathon, but you’ll get double the value!
For this session we are going to set up two stages. Stage one will have a model posing long poses and stage two will feature another model doing short poses. No matter where you look at, you will find something beautiful to draw!

This is going to be a 6 hour long life drawing session with 5 different models. Wonderful opportunity for artists of all levels to meet, draw, socialise, motivate and learn from each other. Whether you’re a complete beginner or a good old pro, you’re very welcome to join the fun and practice your skills!

To keep you mentally and physically fit during the marathon we will be serving tea, coffee, cookies, sandwiches and our beloved Tanker beers!

On the spot we’ve got drawingboards, some basic sketching material and heaps of sketch paper available for you to work with. Of course, you can also bring your own art gear. Molberts are welcome!

Doorticket 25,-
* Online Ticket 20,-

* If you order your ticket online this week before friday 11.1 you’ll a get 5,- discount! https://www.drinkandraw.ee/events/dnd-model-drawing-1-2-marathon-2019 ( Paypal only )

Limited seats available. You can reserve yourself a seat on the event wall.

Minimum age 15+

LAETUD OBJEKTID

12.01–17.03.2019 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

ETDM avab 11. jaanuaril 2019. aasta näituseprogrammi Eestis elava antropoloogi Francisco Martínezi kureeritud näitusega „Laetud objektid“.
Näitus suunab tähelepanu igapäevaelust tuttavatele esemetele, mis kunstnike poolt taasloodutena muutuvad „laetud objektideks“. Kuraator on kutsunud kümme kunstnikku eri maadest mõtisklema selle üle, kuidas esemed suudavad suhestuda poliitiliste teemadega ja suurendada teadlikkust ühiskonna tegelikest valupunktidest. Kasutades esemete väljenduspotentsiaali (materjal, disain, funktsionaalsus), muudavad kunstnikud igapäevaesemed kaasajast mõtlemise vahenditeks, mille abil saab käsitleda sellised teemasid nagu ränne, sugu, kestlik keskkond, digiprügi, kinnismõte muutustest ning inimese roll automatiseeritud maailmas. Projekti eesmärk on liikuda edasi asjade tootmise, analüüsimise ja kujutamise harjumuspärastest viisidest, luues emotsionaalseid suhteid nii külastajate kui ka esemete esialgse kontekstiga. Näitus panustab sel viisil ka arutelusse kunstiteose suhtest ühiskonda, aura ja tahtlikkuse küsimuste ning esemete olemuslike omaduste üle, uurides ühtlasi nüüdiskunsti, disaini, antropoloogia ja museoloogia kokkupuutepunkte.

Näituse kuraator Francisco Martínez on antropoloog, Helsinki Ülikooli järeldoktorantuuri teadur, väljaande Anthropolical Journal of European Cultures toimetuse liige. Francisco Martínezi lähenemine materiaalsele kultuurile ja objektide, sh disaini käsitlemise viisidele on ETDMi jaoks intrigeeriv ja avab oluliselt selle valdkonna käsitlemise ulatust ning tavasid.

Näituse publikuprogramm „Katsetused teadmistega“ hõlmab kunstnikuvestlusi, kriitilisi arutelusid, giidituure, avalikku loengut, kahte töötuba ja performance’it. Programmi käigus püütakse teha muuseumist kohtumis- ja mõttevahetuspaik, kus külastajad leiaks viise oskuste jagamiseks ja võimete ühendamiseks. Programmi põhisõnum on käsitleda muuseume võimaluste ruumina ning eksponaate mõtlemisvahenditena. Kavasse kuuluvad üritused pigem avavad teadmise ja teadmiseni jõudmise eri viise, kui lihtsalt pakuvad külastajatele uut infot.

Näituse avamine toimub kell 18.00, kell 18.30 astuvad performance’iga üles Mihkel Kleis ja Roomet Jakapi.

Näitusel osalevad kunstnikud: Emeli Theander, Jussi Kivi, Laura Kuusk, Camille Laurelli, Eleonore de Montesquiou, Eva Mustonen, Nino Kvrivishvili, Timo Toots, Kirill Tulin ning Varvara & Mar

Graafiline disain: Ott Kagovere
Näituse kujundus: Hannes Praks

12. jaanuaril 2019 kell 10.30–17.00 toimub ingliskeelne seminar “Experiments with Knowledge”
Moderaator: Francisco Martínez
Esinejad: Camille Laurelli, Eeva Berglund, Eleonor de Montesquiou, Eva Mustonen, Hannes Praks, Jussi Kivi, Kirill Tulin, Laura Kuusk, Ott Kagovere, Patrick Laviolette, Timo Toots, Varvara & Mar

Lisaks toimuvad kuraatori ringkäigud ja kunstnike juhendatud töötoad:
19. jaanuar 2019 – Timo Toots / kogemused flopiketastega
16. veebruar 2019 – Varvara Guljajeva / kogemused infokonservidega

Näitust ja seminari toetavad: Eesti Kultuurkapital, Soome Instituut, Helsingi Ülikool

Kuraator tänab:
Marika Agu, Eeva Berglund, Nils Hint, Karoliina Korpilahti, Kai Lobjakas, Kert Lokotar, Merly Mändla, Henri Papson, Elis Rumma, Jaan-Eik Tulve ja Vox Clamantis

Lisainfo:
Francisco Martínez
+372 5803 8079
francisco.martinez@helsinki.fi

Ketli Tiitsar
+372 552 8904, +372 627 4602
ketli@etdm.ee

www.facebook.com/events

www.etdm.ee

_________________________________________________________________

The museum opens the 2019 exhibition programme with the exhibition “Objects of Attention”, curated by Estonian based anthropologist Francisco Martínez.

In this exhibition, ordinary things are revised into objects of attention. Ten artists have been invited to reflect on the capacity of artefacts to spark political concern and raise awareness of actual social challenges. Through the engagement of these artists with and through the expressive (material, design, functional, indexical) potential of things, everyday items have been transformed into devices for thinking about the contemporary — through topics such as migration, gender, environmental sustainability, digital rubbish, obsession with changes, and the role of humans in an automated world. The project is intended to transgress conventional ways of making, analysing, and representing things, exploring alternatives ways of producing knowledge. Also, it contributes to debates about the relationship of an artwork to its society, matters of aura and intentionality, the intrinsic properties of artefacts, as well as exploring the intersections from which the dialogue between contemporary art, anthropology, design, and museum studies can be brought forward.

Francisco Martínez is a postdoctoral researcher at the University of Helsinki and part of the editorial team of the Anthropological Journal of European Cultures. Matrínez’s reflection upon the themes of material culture, objects and approach to analysing art and design are most intriguing for the museum opening significantly the scope and practice in the field.

The Public Programme of the exhibition: “Experiments with Knowledge”
The public programme intends to re-function the museum into a meeting place and point of exchange, whereby different participants have to find ways to share their expertise and connect their capacities together. A key proposition behind this programme is that museums can be thought as places where things can happen and objects can be assembled as devices for thinking. In this light, the different events are not organised to know more, but to know differently and access to alternative forms of knowledge.

11.01. at 18.00 opening of the exhibition, 18.30 the performance by Mihkel Kleis and Roomet Jakapi.

Participating artists: Jussi Kivi, Laura Kuusk, Nino Kvrivishvili, Camille Laurelli, Eleonore de Montesquiou, Eva Mustonen, Emeli Theander, Timo Toots, Kirill Tulin, and Varvara & Mar

Graphic Designer: Ott Kagovere
Spatial Designer: Hannes Praks

The exhibition is open: 12.01-17.03.2019

12.01.2019 at 11-17.00 Seminar
Working language is English
Moderator: Francisco Martínez
Participants: Eeva Berglund, Derek Holzer, Roomet Jakapi, Ott Kagovere, Jussi Kivi, Mihkel Kleis, Nino Kvrivishvili, Laura Kuusk, Camille Laurelli, Patrick Laviolette, Eleonor de Montesquiou, Eva Mustonen, Hannes Praks, Kirill Tulin, Timo Toots, Varvara & Mar

Practical workshops:
Saturday, 19 of January: Timo Toots / experimenting with floppy disks
Saturday, 16 of February: Varvara Guljajeva (from duo Varvara & Mar) / experimenting with data cans

Tours of the exhibition:
Three guided tours of the exhibition, two tours by the curator in English (19 January and 16 of March) and in Estonian (16 February).

The exhibition is supported by:
Cultural Endowment of Estonia, Finnish Institute in Estonia, University of Helsinki

Curators’ acknowledments:
Marika Agu, Eeva Berglund, Nils Hint, Karoliina Korpilahti, Kai Lobjakas, Kert Lokotar, Merly Mändla, Henri Papson, Elis Rumma, Jaan-Eik Tulve and Vox Clamantis

Additional information
Francisco Martínez
+372 5803 8079
francisco.martinez@helsinki.fi

Ketli Tiitsar
+372 552 8904, +372 627 4602
ketli@etdm.ee

KRISTA MÖLDER
“MÄRKMEID KOHAOLUST”

11.12.2018-11.02.2019 Iragui galerii, Moskva

Krista Mölder’s solo exhibition “Notes on Being Present” at the Iragi Gallery is put together based on her photo series of recent years in an active dialogue with the gallery space. Works line up in a new ensemble, a kind of whole, acquiring new meanings and premises: at the level of the image, combinations of images and their dynamic interaction with the exhibition hall. Krista Mölder’s photos are always connected to the topic of presence — being-in-a-given-place, focusing on identifying its potential as well as its structure. The structure here represents both a kind of formal orderliness and the poetic, phenomenological and philosophical essence of space, expressed through the artist’s multi-layered visual language.

www.iragui.com

www.facebook.com/events

Nimetu II seeriast SINA/SINA, 2015 

KINGI EHE

20.12.2018 ARS Concept, T1 Mall of Tallinn

Parim jõuluehe ei ripu kuuse otsas, vaid kõrvas või kaelas! Neljapäeval, 20.12.2018 kell 12 kuni 20 saab uudistada ja osta ARS Conceptis (T1 Mall of Tallinn) esindatud ehtekunstnike ühepäevaselt laiendatud teoste valikut.
Esinevad: MAARJA NIINEMÄGI, KERTTU TUBERG, KAIRE RANNIK, ANNELI TAMMIK, JULIA MARIA KÜNNAP ja FRONT.

Nii naistele kui meestele mõeldud ehete valikut iseloomustavad isikupärane vormikeel, väärikad materjalid ja teostuse kõrge tase. Kuidas ehe valmib ning mis kunstniku ja kandja jaoks oluline on, sellest räägib neljapäeval kell 16 kuni 20 ARS Conceptis huvilistele Miikael Danieljants (FRONT).

Üritus on TASUTA

www.facebook.com/events

CHIENPO DRAWING LABORATORY

11.-16.12.2018 LVLup! videomängude muuseum, ARS kunstilinnak

LVLup! videomängude muuseum korraldab 11.-16. detsembril muuseumis üritust Chienpo Drawing Laboratory, mille lõpus avame teisel korrusel näituse. Külla tuleb prantsuse digitaalkunstnik Chienpo, kes korraldab nädala jooksul mini-siiditrüki töötubasid ja VR joonistamise performance’i ning toob kohale ka mängu Papertronics, mida saab nädala jooksul muuseumis mängimas käia. Kõik üritused toimuvad inglise keeles.

Chienpo on prantsuse kunstnik ja leiutaja, auhinnatud digitaalkunstnik, kes kasutab joonistamist tehnikana, mille kaudu ühendada virtuaalsust lähitulevikuga. Ta on kunstnikerühmituse Elshopo asutajaliige. Elshopo on 2001. aastal asutatud kollektiiv, mis läheneb mänguliselt siiditrüki tehnikale, laiendades selle tehnika kasutust nii materjalide kui meediumite osas (nad on trükkinud toiduvärvidega pannkookidele ning nende siiditrüki puhul on tihti oluline performatiivne lähenemine). Chienpo tegevus ulatub šokolaaditrükiga pannkookidest kuni eksperimentaalsete videomängude tegemiseni. Mängides kunsti, meelelahutuse, DIY ja uurimusliku lähenemise piiridega, on tema tööd tihti pop-esteetikas teostatud ning mängulised. Ta kaasab publikut tihedalt oma tööprotsessi.

Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital ja MEDIT. Suur tänu!

AJAKAVA

12.12 18.00
Holochienpo: VR performance

13.12 15.00
Mini screen: siiditrüki töötuba
Osalustasu 2€
Registreeri siin: https://goo.gl/forms/jwTGEM9NmHiPw43G2

14.12 15.00
Mini screen: siiditrüki töötuba
Osalustasu 2€
Registreeri siin: https://goo.gl/forms/jwTGEM9NmHiPw43G2

15.12 18.00
Chienpo näituse avamine

Iga päev Papertronics mäng LVLup! muuseumis

Kontakt (eesti, inglise ja vene keeles):
Anneli Kripsaar
annelikripsaar@gmail.com
+372 5666 0536
LVLup! videomängude muuseum
Pärnu maantee 154

www.facebook.com/events

————————————————————–

LVLup! museum is hosting the Chienpo Drawing Laboratory on December 11-16. We are going to be visited by French digital artist Chienpo, who will host mini-silk screen workshops and a VR performance and his game Papertronics will be available to play at the museum for the week of the events. All events will be in English.

Chienpo is a French artist and inventor who uses drawing as a technique to connect virtuality with the future. He is a founding member of artistic group Elshopo, which has a fun and exprerimental approach to screen printing, expanding the technique to different unconventional materials and mediums (they print on pancakes with food colouring and a performative approach to their work is often important). Playing with the boundaries of art, entertainment, DIY and exploration, his works are often playful and carried out with a pop aesthetic. He likes to involve the public in his work process.

The event is sponsored by the Cultural Endowment of Estonia and MEDIT. Big thanks!

PROGRAM

12.12 18.00
Holochienpo: video projection VR performance

13.12 15.00
Mini screen: silkscreen making workshop
Participation fee 2€
Register here: https://goo.gl/forms/jwTGEM9NmHiPw43G2

14.12 15.00
Mini screen : silkscreen making workshop
Participation fee 2€
Register here: https://goo.gl/forms/jwTGEM9NmHiPw43G2

15.12 18.00
Opening of Chienpo exhibition

Every day Papertronics available to play at LVLup!

Contact (Estonian, English and Russian):
Anneli Kripsaar
annelikripsaar@gmail.com
+372 5666 0536
LVLup! museum
Pärnu maantee 154

www.facebook.com/events

ARSi HÜPIKMÜÜK 8.12.2018

ARSi maja 1. korrusel! UKSED ON AVATUD 11.00 – 18.00.

ARSis tuleb jõulueelne müügilaupäev, kus kunstnikud ja disainerid oma teoseid eksponeerivad ning müüvad. Hüpikmüük toimub ARSi 1. korrusel, peamiselt tulevasel renoveeritaval alal projektiruumist keraamikakeskuseni. See on publikule viimane võimalus külastada ARSi algusaegadest pärit autentse miljöö ja hiiglaslike ahjudega keraamikakeskust.

OSALEVAD KUNSTNIKUD JA DISAINERID: EKA EHTE- JA SEPAKUNSTI OSAKOND, TAMMA DESIGN, KÄRT SEPPEL, HELELIIS HÕIM, PIRET ROHUSAAR, KELLI VALK, KAGOVERE, MARI-LIIS MAKUS, MARIT LEEVIK, KRISTIINA LAURITS, KERSTI KARU, LIISA KRUUSMÄGI, KAIJA KESA, ÕPILASFIRMA CUKKUR, MERIKE HALLIK, KURESSAARE AMETIKOOLI, NAHKKÄSITÖÖ ERIALA DISAINITUDENGID, HELGI-MARET OLVET, MARIA TAMM JA MARIA MÄEMETS, AVE TAAVET, ELNA KAASIK, ENE RAUD, ARS KERAAMIKA, MARIA-KRISTIINA ULAS, ANNELI FILIPOV, MARGIT TERASMEES, RAILI KEIV, MTÜ NUKUFILMI LASTESTUUDIO, ROBIN NÕGISTO, KRISTINA PUZ, URMAS PUHKAN, FRONT, ANNE TÜRN, LEV VASSILJEV, HELLE VIDEVIK, AINO JAKOBI, EKA KERAAMIKA OSAKOND, KURESAAR DESIGN, KÖITEGARAAŽ

TÖÖTOAD:

KELL 11-14
LIISA KRUUSMÄGI: JÕULUKAARDI MEISTERDAMINE ARSi PROJEKTIRUUMIS
Lõika, kleebi, joonista, voldi, rebi, kortsuta, maali, vooli, teibi, kraabi, punu, nikerda, nokitse, meisterda materjalihunnikust niipalju jõulukaarte, kui jaksad!
Sihtgrupp: Osalema on oodatud kõik, vanuses 1 – 100!
Registreerimine: liisa.kruusmagi@gmail.com
Osalemistasu: 15 EUR

KELL 13-16
LIISI EELMAA: EBRU EHK PABERI MARMOREERINGU TÖÖTUBA ARSi RUUMIS 111
EBRU on maalikunsti stiil, millega antakse paberile või mõnele esemele marmoriseeritud välimus. Töötoas kasutame lihtsamaid meetodeid ja loomingulist lähenemist, mitte niiväga kindlaid traditsioonilisi mustreid. Võimalus meisterdada ka pühadekaarte!
Osavõtja saab ka katsetada oma individuaalset stiili erinevatele pindadele, näiteks fotodele või joonistustele, mida võib ka kaasa tuua. Muud materjalid kohapeal.
Sihtgrupp: Osalema on eelkõige oodatud lapsed!
Registreerimine: liisi.eelmaa@gmail.com. Osalejate arv on piiratud!
Osalemistasu: 15 EUR

KELL 14-15.30
JOHANNA TAMMSALU: JOTI KNOT TÖÖTUBA ARSi PROJEKTIRUUMIS
Johanna Tammsalu juhendamisel teeme ühe toreda töötoa, kus valmib äge käevõru!
Joti Knot’i ehted on jõulised, värvilised ning valmistatud kõrgtehnoloogilisest mägironimisköiest. Igal sõlmel on oma lugu ja nimi. Sõlmed on loodud köiega eksperimenteerimise käigus ja neid saate ka ise katsetada.
Seikluslikud ehted sobivad ka meestele. Johanna räägib köitest, aitab sõlmi teha ja niiti nõelale taha ajada.
Facebook: www.facebook.com/JotiKnot
Veeb: www.tammadesign.com
Sihtgrupp: Noorted (13+ a.) ja täiskasvanud
Registreerimine: johanna@tammadesign.com, kohtade arv on piiratud, töötuppa mahub kuni 8 osalejat!
Osalemistasu: 20 EUR

KELL 13-17
UBUNOIR GRAAFIKAKODA: LINOOLLÕIKES PÜHADEKAARDI TÖÖTUBA ARSi RUUMIS 141
Töötuba viivad läbi Ubunoir graafikakoja kunstnikud Gudrun Koppel ja Lauri Koppel. Töötuba koosneb pühadekaardi kavandamisest, linoolist kavandatud motiivi välja lõikamisest ja selle paberile trükkimisest graafikapressi abil. Juhendajate käe all on võimalik proovida ka mitmevärvilist linooltrükki. Kasutame erinevaid värve ja pabereid. Soovi korral võib eelnevalt valmistada kuni 15×21 cm suuruses pühadekaardi kavandi.
Ubu Noir on graafikakoda, mille ajalugu ulatub Soome revolutsioonilisse Imprimo töökotta. 1980. aastatel viis see töökoda läbi revolutsiooni, meie põhjanaabrite graafika muutus suureformaadiliseks ja värviliseks. Praegu on Tallinnas asuvas Ubu Noiris võimalik kasutada ofset litograafia, sügavtrüki ja kõrgtrüki tehnikaid. Töökoda hoiavad praegu töös Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga Graafikud Lauri Koppel ja Gudrun Koppel.
Sihtgrupp: koolilapsed ja täiskasvanud
Registreerimine: laurikoppel@gmail.com.
Osalemistasu: 15 EUR

KELL 10-15
SKIZZE ARS GEELKÜÜNLA MEISTERDAMISE TÖÖTUBA
ARSi hoovimajas SKIZZE kunstitarvete poe ruumides
Sihtgrupp: oodatud on kõik
Registreerimine pole vajalik.
Osalemistasu: 2 EUR
www.skizze.ee

Hüpikmüügi päeval on avatud ka ARS Showroomi uksed ning showroomi galeriis avaneb uus väljapanek Ede Raadikult.

Samuti on laupäeviti kell 15-22 ARSis avatud arvutimängude muuseum LVLUp!

www.facebook.com/events

EDE RAADIK “09/2016–09/2017”

8.12.2018-4.01.2019 ARSi showroomi galeriis

Ede tutvustab oma väljapanekut: “Näitusel on väljas valik fotosid ajavahemikust 09/2016–09/2017. Tegemist on autoportreelise seeriaga, kus reaktsioonina psüühiliselt traumeerivale elusündmusele on enesesäilituslik käitumine vähenenud ja terviklik minapilt lagunenud. Fragmentaarsed kujutised (kogumaht 21 050) on psühhoteraapia aegse pideva enesejälgimise ja kognitiivse restruktureerimise tulem.”

Ede Raadik (s 1989) omandas magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas (2015). Sellele järgnesid isikunäitused “Mina ja minu kujuteldavad sõbrad” Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis (2016), “kindlasti ei peaks keegi suvaliselt töösse suhtuma, eriti SINA …” Hobusepea galeriis (2016) ja Haapsalu Linnagaleriis (2017), “ Edekene, kas sa siis ei tea, et sellest ei räägita” Hobusepea galeriis (2018). 2019. aasta kevadel on tal tulemas isikunäitused Kogo galeriis ja Kraam artist-run space’s. Ede Raadik topeltkehastub oma loomingus kord kalkuleerivaks statistikuks, kord subjektiivseks kogejaks.

Eelneva loominguga saab tutvuda aadressil https://cargocollective.com/ederaadik

www.facebook.com/events

Ede töid on võimalik ka osta, täpsem info kohapeal.