ARS SHOWROOM #016 – EVA VOLMERSON JA LAURA PÕLD “TULEB ISE / BEAUTIFUL NECESSITY”

14.01.2020–29.02.2020 ARS Showroomi galerii

Pisikeses ARSi Showroomis aeglaselt ülesehitatud kooslust võib vaadelda kui Eva Volmersoni ja Laura Põllu ühist mõtteharjutust, vestlust materjalide ja objektide kaudu.

Kümne päeva jooksul kasvada lastud materjalikihistustest seadeldis ei lähtu kunstnike viimastest näitustest ega suubu väga otseselt eelolevate näituste mõttevihku. Talvine külm vitriini moodi ruum sunnib otsima teistsugust alguspunkti olemisele ja vaatamisele.

Ingliskeelne pealkiri “Beautiful Necessity” on näpatud Kay Turneri uurimusest, mis kirjeldab naiste poolt kombineeritud koduseid altareid üle maailma. Privaatsete altarite püstitamine tundus Turneri raamatu illustratsioonide põhjal väga tuttavlik, sarnanedes kunstniku uurimustööga, mida juhib eneseusaldus ja soov luua sildu enese ja teiste vahele. Teoreetiliseks suunaandjaks on USA filosoofi ja öko-materialisti Jane Bennetti tekstid loodusest, eetikast, objektidest väljaspool kitsast inimkogemust.

Eva Volmerson (1994) on kunstnik ja disainer, kelle eelismeediumiks on keraamika ning fotograafia. Ta on sündinud Moskvas, alates 2016. aastast elab ja töötab Tallinnas ning õpib Eesti Kunstiakadeemias keraamika erialal. Volmerson on enne seda õppinud Ülevenemaalises Riiklikus Kinematograafia Ülikoolis animatsiooni ning hiljuti täiendanud end Dublini Riiklikus Kunsti- ja Disainikolledžis.

Laura Põld (1984) on kunstnik, kes tunneb huvi materjalide olemuse vastu ja kombineerib oma töös savi, keraamikat, mitmesuguseid orgaanilisi materjale jpm. Ta on sündinud Tallinnas, alates 2010. aastast elab ja töötab osaliselt Viinis. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamika erialal, Tartu Ülikoolis maalikunsti erialal ning Linzi Kunstiülikoolis plastiliste kontseptsioonide ja keraamika erialal. On osalenud arvukatel näitustel Eestis ja rahvusvaheliselt ning saanud mitmeid auhindu.

Täname Eesti Kultuurkapitali, Mihkel Lemberit, Katrin Hallast, Indrek Köstrit.

www.facebook.com/events

Beautiful Necessity
Eva Volmerson and Laura Põld
ARS Showroom, 14.01.2020 – 29.02.2020

The slowly constructed installation in the small ARS Showroom gallery can be viewed as Eva Volmerson and Laura Põld’s conceptual exercise and common conversation through materials and objects.

The multi-layered installation of various materials that has been growing for ten days does not relate to the artists’ recent exhibitions nor does it directly emphasize the conceptual prism of those yet coming up. The cold, hibernal showcase-like gallery makes the artists’ search for a different kind of a starting point for being and looking.

The title “Beautiful Necessity” has been borrowed from Kay Turner’s research that focuses on describing domestic altars combined by women all over the world. According to the illustrations in Turner’s book, erecting private altars seemed to be very familiar, resembling an artist’s research process driven by self-trust and desire to build bridges leading to other people. The theoretical guide behind the current exposition lies in the texts by philosopher and eco-materialist Jane Bennett (USA) who has been writing on nature, ethics and objects outside narrow human experience. Bennet insists observing/acknowledging non-human’s active participation in ongoing processes from the political theory.

Eva Volmerson (1994) is an artist and designer whose favourite mediums are ceramics and photography. Born in Moscow, Volmerson lives and works in Tallinn since 2016 and currently studying in the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts. Volmerson has formerly studied in Gerasimov Institute of Cinematography, Moscow and recently also in the National College of Art and Design, Dublin.

Laura Põld (1984) is an artist who is intrigued by the essence of various materials and combines clay, ceramics and various organic materials in her artistic practice. Born in Tallinn, since 2010 living and working partly in Vienna. Põld has studied in the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts, in the department of painting at the University of Tartu and in the department of sculptural conceptions and ceramics at the University of Arts and Industrial Design Linz. The artist has participated in numerous exhibitions both in Estonia and abroad as well as received several awards.

The artists’ gratitude goes to: Cultural Endowment of Estonia, Mihkel Lember, Katrin Hallas, Indrek Köster.

Tuleb ise / Beautiful Necessity
Eva Volmerson ja Laura Põld
ARS Showroom, 14.01.2020–29.02.2020

Инсталляцию Эвы Вольмерсон и Лауры Пыльд в крошечной галерее ARS Showroom можно рассматривать как концептуальный эксперимент и разговор друг с другом через материалы и объекты.

Выросшая в течение десяти дней многослойная, собранная из разных материалов инсталляция лишь отдаленно соотносится с последними работами художников и не претендует на роль отправной точки нового концептуального вектора их будущего творчества. Зимнее холодное витринообразное пространство направляет на поиски иной исходной точки существования и созерцания.

Название “Beautiful Necessity” (“Прекрасная необходимость”) было заимствовано из книги Кей Тернер (Kay Turner), исследующей роль и место алтаря в жизни женщин по всему миру. Когда изучаешь иллюстрации книги, воздвижение личных алтарей кажется чем-то знакомым, похожим на исследовательский процесс художника, который основывается на доверии к себе и желании создать связь между собой и другими.

Теоретической основой выставки стали тексты американского философа и эко-материалиста Джейн Беннетт (Jane Bennett) о природе, этике и предметах, находящихся за пределами узкого человеческого опыта.

Эва Вольмерсон (Eva Volmerson, 1994) – художник и дизайнер, чьи основные профессиональные интересы лежат в области керамики и фотографии. Родилась в Москве, с 2016 года живет и работает в Таллинне, учится в Эстонской академии художеств на отделении керамики. До этого училась в Институте кинематографии им. Герасимова (ВГИК) по специальности художник-аниматор. В 2019 году прошла стажировку в Национальном колледже искусств и дизайна в Дублине.

Лаура Пыльд (Laura Põld, 1984) – художник, с интересом изучающий характер материалов и сочетающий в своих работах глину, керамику, органические и другие материалы. Родилась в Таллине, с 2010 года частично живет и работает в Вене. Училась в Эстонской академии художеств на отделении керамики, в Тартуском университете по специальности «живопись» и в Художественном университете в Линце (направление пластических концепций и керамики). Участвовала в многочисленных выставках в Эстонии и за рубежом, является лауреатом различных премий.

Благодарим Эстонский Культурный капитал, Михкеля Лембера, Катрин Халлас, Индрека Кёстера.

LIINA SIIB “HULDUFÓLK / VARJATUD RAHVAS”

16.01.-3.02.2020 Hobusepea galerii

Avamine kolmapäeval, 15.01.2019 kell 18.00.

Hobusepea galerii kahel korrusel oleva installatsiooni „Huldufólk“ keskmes on fotodest kokkupandud tummtragikoomiks, tuletatud sõnadest tragikomöödia, tummfilm ja koomiks.

Tragikoomiksi talvine tegevuspaik asub ühe Reykjaviki ööpäevaringse toidupoe tagaukse ümbruses. Geograafial ei ole siin rohkem tähendust kui suuremad kalakastid, pikem öörežiim ning temperatuuride ja ilma kiire vaheldumine; piltidel aset leidvaid tegevusi ja neid saatvaid atribuute võiks leida mujaltki. Päevastes ja õhtustes stseenides näeb lahtise tagaukse ees üksi või mitmekesi suitsu tõmbavaid poetöötajaid, kes aeg-ajalt korrastavad oma kitsukesel territooriumil kõrguvaid kastivirnu. Kuu lõpus astuvad „lavale“ erinevaid puhastustöid tegevad Ida-Euroopa ja teised mittekohalikku päritolu inimesed. Nii nagu kauplus on avatud 24 tundi, ei rauge poetaguses maailmas prügikastide sisust huvituvate inimeste tegevus. Kõigi neil tegelastel tundub olema oma koht, et täita rolli kaupade vahetuses ja liikumises.

„Huldufolk“ tähendab islandi keeles „varjatud rahvast“ – üleloomulikke olevusi, kes näevad välja nagu inimesed ja käituvad sarnaselt inimestega, kuid toimetavad oma paralleelses maailmas. Nad võivad teha ennast inimestele nähtavaks. Inimesed võivad neid näha läbi värvilise klaasi.

Foto- ja filmimaterjal on kogutud 2018. aastal, mil kunstnik viibis residentuuris Steina ja Woody Vasulka arhiivis Islandi Rahvusgalerii juures.

Liina Siib on õppinud graafikat ja fotograafiat Eesti Kunstiakadeemias. Alates 2015. aastast töötab ta EKAs graafikaprofessorina.
Oma töödes kasutab Liina Siib installatsiooni, fotograafia- ja filmivahendeid. Teda huvitavad inimeste igapäevaelu praktikad ja sotsiaalne ruum. Tal on olnud isiknäitusi Eestis, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes ja Lätis. 2011. aastal esindas tema projekt „Naine võtab vähe ruumi“ Eestit 54. Veneetsia kunstibiennaalil.
Hiljutiste näituste seas on 1. Riia biennaal, isiknäitused „Linnasümfoonia e-moll I–II“ Võrus ja Helsingis ning isiknäitus „Paradiisi poliitika“ Tallinna Kunstihoones 2019. aasta veebruaris-aprillis.

www.liinasiib.com/biography/

Palju tänu: Vasulka Chamber Islandi Rahvusgalerii juures, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Kristin Schewing, Ragnheidur Vignisdottir, Sandra Fritz, Terry Gunnell, Mark Fisher, Mánudjass, 10-11 toidukauplus Reykjavik, Reimo Võsa-Tangsoo, Corina Apostol, Rait Miltorp, Fred Reeds, Kaire Rannik, Maria Izabella Lehtsaar ja Liis-Marleen Verilaskja.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital,
Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

www.facebook.com/events

ARKAADIA

9.01-9.02.2020 Lõputu elu galerii ja LVLup! videomängude muuseum, ARS kunstilinnak

Avatud:
T-N 15–20, R-L 15–22, P 15–18

Olete oodatud grupinäituse “Arkaadia” avamisele 9. jaanuaril kell 19.00, Lõputu elu galeriis ja LVLup! muuseumis, ARSi majas. Näitus jääb avatuks kuni 9. veebruarini.

Näituse “Arkaadia” temaatiliseks ja kontseptuaalseks lähtekohaks on traditsiooniline kujutelm Arkaadiast – kättesaamatu, lausa müütiline arusaam kaunist ja ohutust loodusest ning idüllilist elu elavast inimesest selle keskel. Võttes arvesse lähenevat kliimakatastroofi, võib esmapilgul kujutelm Arkaadiast ja loodust puudutav idealism tunduda tänapäeva kontekstis naiivse ja absurdsena. Kaasajal domineerivad looduse ja inimese vahelise suhte kujutamisel kunstis ennekõike düstoopia ja katastroofi narratiivid. Ent ehk võiks soovkujutelm Arkaadiast kannustada meid tulemuslikele tegudele, mis pidevalt kuulutatud maailmalõpu hoopis ära hoiavad. Heites kaasaegse pilgu Arkaadia müüdile kutsub näitus looduse ja inimese vahelist suhet rohkem tähtsustama. Näitusega küsime, millistes vormides Arkaadia ideaalmaastik tänapäeval edasi elab. Kas oleme võimelised visualiseerima ideaalmaastikku, mis vastaks tänase inimese ootustele, unistustele ja vajadustele maastikuga suhestumisel? Mil määral oleme maastikke tajudes ja ette kujutades mõjutatud juba kogetud kultuurilistest representatsioonidest? Mõtestades inimese ja looduse vahelise suhte ambivalentsust, vaatleb näitus “Arkaadia”, kuidas kujutada kaasaegset ideaalmaastikku ning millised on need maastikuga suhestumise viisid, mis seda kujutamist mõjutavad.

Näitusega kaasnev eriürituste programm vaatleb tänapäeva Arkaadia avaldumise vorme. 17. jaanuaril kell 19.00 toimub helikunstiõhtu “Helide Arkaadia”, mille raames saab kogeda eripalgelisi helimaastikke. Lisaks on Metsiku Toidu kollektiivi eestvedamisel kavas läbi viia koriluse teemaline töötuba ning koostöös Eesti Metsa Abiks esindajatega korraldatakse keskkonnakaitse teemaõhtu. Sündmuste täpsed kuupäevad selguvad peatselt. Näituse lõpetuseks leiab 9. veebruaril Kadri Kangilaski ja Toomas Tõnissoo juhendamisel aset väljasõit Lilleorgu, pealkirjaga “Uurimisretk sisemaailma, joonistades”. Huvilistel on võimalus tutvuda sealse ökoküla kui ühe võimaliku tänapäeva Arkaadiaga. Info väljasõidu kohta avaldame peatselt.

Näitusel osalevad kunstnikud: Bita Razavi, Johanna Ruukholm & Katarina Kruus, Helle Ly Tomberg, Kristen Rästas, Moonika Maidre, Anna Kaarma, Bruno Quast & Jose Aldemar Muñoz, Sarah Elizabeth Johnston.

Kuraatorid: Brigit Arop, Kleer Keret Tali, Laura Elisabeth Konsand, Magdaleena Maasik, Maria Ravaev, Olesja Semenkova.

Graafiline disain: Elisabeth Juusu, Mikk Oja

Näitust toetavad: LVLup! videomängude muuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Nobenaps

Täname: Anders Härm, Tiit Konsand, Camille Laurelli, Sigrid Liira, Mihkel Peterson, Andrejs Rusinovskis, Risto Rõõmus, Indrek Sirkel, Patrick Zavadskis

Grupinäitus “Arkaadia” on Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistrantide ühisprojekt, mida juhendab Anders Härm.

www.facebook.com/events

You are cordially invited to the opening of group exhibition “Arcadia”, on January 9 at 7pm, in Infinite life gallery and LVLup! Museum, at ARS House. The exhibition will remain open until February 9.

The thematic and conceptual starting point of the exhibition “Arcadia” is the traditional image of Arcadia – an unattainable, even mythical concept of nature as a beautiful and harmless place, in its midst a human living an idyllic life. Given the impending climate catastrophe, the idealism of Arcadia and nature may seem at first glance naive and absurd. In contemporary art, narratives of dystopia and catastrophe predominate the relationship between nature and humans. However, perhaps the desire for the Arcadia could spur us toward effective action, which could instead prevent the constantly proclaimed end of the world. Taking a contemporary look at the myth of Arcadia, the exhibition calls for a greater emphasis on the relationship between human and nature. The exhibition contemplates the forms in which the Arcadian ideal landscape still lives on today. Are we able to visualize an ideal landscape that meets the expectations, dreams, and needs of today’s person in relation to the landscape? To what extent are we influenced by the cultural representations we’ve experienced while perceiving and imagining landscapes? Considering the ambivalent relationship between human and nature, the exhibition “Arcadia” looks at how to depict the modern ideal landscape and what are the ways of interacting with the landscape that affect this depiction.

The programme of events accompanying the exhibition examines how Arcadia manifests today. A sound art evening “Arcadia in Sounds” takes place on January 17th at 7pm, during which various soundscapes can be experienced. In addition, a foraging workshop will be held by Metsik Toit and an environmental protection themed evening will be organized in cooperation with representatives of Estonian Forest Aid. The exact dates of the events will be announced soon. To conclude the exhibition, an excursion to Lilleorg titled “Exploring the inner world by drawing”, conducted by Kadri Kangilaski and Toomas Tõnissoo, will take place on February 9th. Those interested will have the opportunity to explore the ecovillage there as an example of modern day Arcadia. Information about the excursion will also be announced soon.

Participating artists: Bita Razavi, Johanna Ruukholm & Katarina Kruus, Helle Ly Tomberg, Kristen Rästas, Moonika Maidre, Anna Kaarma, Bruno Quast & Jose Aldemar Muñoz, Sarah Elizabeth Johnston.

Curators: Brigit Arop, Kleer Keret Tali, Laura Elisabeth Konsand, Magdaleena Maasik, Maria Ravaev, Olesja Semenkova.

Graphic design: Elisabeth Juusu, Mikk Oja

Supported by: LVLup! museum, Estonian Academy of Arts, Cultural Endowment of Estonia, Nobenaps

We want to thank: Anders Härm, Tiit Konsand, Camille Laurelli, Sigrid Liira, Mihkel Peterson, Andrejs Rusinovskis, Risto Rõõmus, Indrek Sirkel, Patrick Zavadskis

The group exhibition “Arcadia” is a joint project of the curatorial students of the Estonian Academy of Arts, supervised by Anders Härm.

Infinite life gallery
LVLup! interactive video game museum
Pärnu mnt 154

Opening times:
Tue-Thu 15–20
Fri-Sat 15–22
Sun 15–18

MERIKE ESTNA “PÄRLITE EMA”

4.01-2.02.2020  Haapsalu Linnagalerii

“Pärlite ema” ,osa kaks, koosneb teostest, mis on valminud viimase kolme aasta jooksul ja mida ei ole varem Eestis eksponeeritud. “Pärlite ema” esimene osa oli esmakordselt esitatud Mexico City`s Karen Huber`i galeriis kevadel 2019. Kuraator Alberto Ríos de la Rosa. Haapsalu Linnagaleriisse jõuab näitus täiendatud variatsioonidega ja spetsiaalselt Haapsalu Linnagalerii jaoks valminud uute teostega. Näitus “Pärlite ema” koosneb suureformaadilisest autobiograafilisest maalist “Flying banana/angel, flew over my head, on the 7th floor, above the seabed” 2017 (5m x 3m) mis asetub galerii põrandale, kui piknikulina. Lisaks seeriast väiksematest maalidest (2018, 2019), keraamilistest anumatest (2019), mesilasvahast skulptuuridest (2018) ning vitraazist (2019). Uue teosena lisandub suureformaadiline maal kui sirm (2020), mis jaotab galerii mõtteliselt kaheks, ja valik väiksemaid maale seeriast “I wish you all the best” 2019.

Alberto Ríos de la Rosa kuraatoritekst: Merike Estna loomingu keskne tees on maalikunsti kasutamine elava elemendina, mis ületab selle formaalse ja loomingulise väljenduse, või visuaalse ja ajaloolise arhiivi. Võimsa otsekohesusega määratleb kunstnik “Performatiivset maalimist” kui dünaamilist üksust, ühist territooriumi, kus ühiskonnad viivad läbi oma kõige lihtsamaid kollektiivseid rituaale; ruumi järelemõtlemiseks, vaimsuseks ja meditatsiooniks; ja kui materjalide kihtide keerulist süsteemi, mis taotleb sügavamaid ja intiimsemaid emotsioone neis, kes neid kogevad. “Pärlite ema” puhul kasutab kunstnik pärlmutrit kui sümbolit. Pärlmutter kui orgaaniline ja sillerdav materjal, kus pärlid sünnivad, et laiendada selle abil oma uurimistööd maalivaldkonnas. See tööde kooslus, palub meil mõista maali dünaamilise, utilitaarse ressursina ning kontekstide ja füüsiliste olukordade loojana, käsitledes autobiograafilisi, mütoloogilisi, sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid.

Klassikalise maalimisstrateegia disartikulatsiooni raames kasutab kunstnik erinevaid materjale, mis on seotud erinevate kandjatega, näiteks keraamikat või veelgi vähem ortodoksseid koostisosi, näiteks mesilasvaha. “Sticks from the Woods hints from the Hood “ on rühm mesilasvahast küünaldest, mis võivad valgustada ruumi, muutes selle justkui kabeli sarnaseks, tekitades hetkeks mõtiskluse mesilaste rolli kohta keskkonna tasakaalus ja nende väljasuremisohust. Ruumi metamorfoosi täiendab vitraaž mis mõtteliselt valgustab pimendatud ruumi ja milles peitub viide vaimseks meditatsiooniks mõeldud paikade sümboolses tähtsuses ja selle sügavas seoses kunsti esitlusega.

Estna kustutab lõplikult käsitöökunsti eristanud kaanonid, valmistades esemeid, mida saab justkui kasutada muudel eesmärkidel, mis pole pelgalt imetlemiseks. “Lendav banaan/ingel, lendas üle mu pea, 7. korrusel, merepõhja kohal” on performatiivne maal, mis on teatud juhtudel ette nähtud kasutamiseks piknikumatina. Ühelt poolt õnnestub kunstnikul kujutatava meediumi olemus relvastada, muutes mõtiskleva kasutuse utilitaarseks. Samal ajal sõnastatakse erinevad sotsiaalsed ja kultuurilised rituaalid, mis ilmnevad nendes stsenaariumides, kui neid näidatakse maailma eri paigus. Veelgi enam, värvikihid ja seega ka nende valmistamise tehnika ehitavad ideaalset stsenaariumi ja genereerivad seeria täiendavat lugemist molbert-maalidele ja anumatele, mis täiendavad näituseruumi. Kunstniku looming on transtsendentaalne, toetades etenduse ja pildilise meediumi vastavust. Maali ja etenduse suhe on Merike Estna lavastuse mõistmiseks hädavajalik. “Pärlite ema” pakub põlvkondade dialoogi ja järelemõtlemisruumi meediumi uutest piiridest ja selle võimest ühiskondlikku mõju avaldada.

Graafiline disain: Martina Gofman
Installeerimine: Valge Kuup ja Haapsalu Linnagalerii

Kunstnik tänab: Alberto Ríos de la Rosa , Karen Huber galerii, Art Allmägi, Heldur Lassi, Andrea Bustillos, Karen Huber, Evelyn Raudsepp, Agur Kruusing, Helin Tikerpuu

www.facebook.com/events

EDGAR TEDRESAARE JA STEN SAARITSA “MUST KULD”

21.12.2019-16.02.2020 Tallinna Linnagalerii

Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa näitus „Must kuld“, püüab maalide, video ja heli vahendusel aimu anda fossiilsete kütuste tööstuse poolt hõivatud maa-ala ulatusest. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Kuigi inimkond on osanud naftat puurida ja lambiõliks töödelda juba aastatuhandeid, algas selle ulatuslik ammutamine alles 19. sajandi keskel, kui teadus tegi suuri edusamme nafta sünteesimisel erinevateks uuteks aineteks, nagu bensiin, diisel, plastikud ja väetised. Näitus „Must kuld“ tegeleb just selle tumeda ainega, mis nüüdseks on saanud meie olulisimaks energiaallikaks. See voolab kõiges meie ümber. Kui mitte sõna otseses mõttes kütusena, siis kaudselt energiana, mis on kulunud meie seadmete, riiete ja toidu transpordile, meie hoonete, taristu ja sõidukite ehitamisele. Maakera kattev musta kulla armkude aina laieneb.

Just maastik ja maakasutus on teemad, mis seovad omavahel Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa loomingu. Mõlemad on maastikukogemust ühel või teisel viisil abstraheerinud ja töödelnud. Näitusel „Must kuld“ kombineeruvad Tedresaare lo-fi ja Saaritsa hi-fi vastseks hübriidseks monokroomseks visuaalkeeleks, mille abil otsivad kunstnikud koos midagi uut selles kõikvõimsas tumedas viskoosses vedelikus. Tedresaar vormib lõuendeid Gröönimaa, Alaska, Kanada jt naftarikaste piirkondade pinnavormide järgi. Saarits kombineerib satelliidifotosid helide ja animatsioonidega, et kuidagigi aimu anda musta kulla hõivatud maa-ala ulatusest.

Edgar Tedresaar (1984) on maalikunstnik, kelle loomingus on olulise kohal materjalide upcycling ehk väärtustav taaskasutamine. Tema suuremõõtmelised abstraktsed maalid on valmistatud naturaalsete pigmentidega toonitud lõuendijääkidest. Viimased isikunäitused olid „Teekond vabadusse“ Tartu Kunstimajas (2016) ja “Muuseumi valik 2014: Edgar Tedresaar” Tartu Kunstimuuseum (2014).

Sten Saarits (1987) on heli- ja installatsioonikunstnik, keda huvitab indiviidi suhe end ümbritsevate objektidega ning tema paiknemine sündmuste ahelas. Viimased isikunäitused olid „Zero G Tonic“ (koos Kristel Saaniga) Hobusepea galeriis (2018), „Stuff“ Hobusepea galeriis (2015), „Mu silmad petavad mind, ma proovin midagi näha, aga siin ei ole midagi“ (koos Erika Stöckeliga) Haapsalu linnagaleriis (2014).

Kunstihoone 2019. aasta näituseprogramm pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ning ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Selle teemaderingi ümber koondub viis näitust, millest käesolev on järjekorras viimane. Eelmised näitused olid grupinäitus “Hea olemise kunst” Kunstihoone suures saalis ning Taavi Suisalu, Britta Benno ja Jane Remmi soolonäitused galeriides. Näitustekobara kuraator on Siim Preiman.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstnike Liit, AkzoNobel, Tartu Kultuurkapital, Põhjala pruulikoda

www.facebook.com/events

www.kunstihoone.ee

Starting from 21 December, the exhibition by Edgar Tedresaar and Sten Saarits, “Black Gold” will be open at Tallinn City Gallery. With paintings, video and sound, the exhibition seeks to give an idea of the amount of land occupied by the fossil fuel industry. The exhibition is curated by Siim Preiman.

The exhibition will open on Friday, 20 December at 6pm and will remain open until 16 February.

Although people have known how to drill for oil and use it to prepare kerosene for thousands of years, large-scale exploitation of this mineral resource only began in the mid-19th century when scientific advances led to the development of petrol, diesel, plastics and fertilisers. “Black Gold” deals precisely with this dark matter that has now become our chief energy resource. It flows inside everything that surrounds us, either as fuel or in more indirect ways, as energy used in the production of our devices, the transportation of our clothes and food, the construction of our houses, vehicles and infrastructure. The scar tissue from black gold covering the globe is constantly expanding.

It is the topic of landscape and land use that bring together Edgar Tedresaar and Sten Saarits. Both artists have, in one way or another, worked with conceptualising and building on landscape experience. In “Black Gold”, Tedresaar’s lo-fi and Saarits’ hi-fi are combined in a new hybrid monochrome visual language, which the artists use to search for something new in this all-encompassing dark and viscous fluid. Tedresaar shapes canvases to match the landforms of Greenland, Alaska, and other oil-rich areas. Saarits combines satellite photographs with sound and animation to try to give an indication of the amount of land occupied by black gold.

Edgar Tedresaar (1984) is a painter whose work focuses on the upcycling of materials. His large-scale abstract paintings are made from canvas scraps tinted with natural pigments. His most recent solo exhibitions were “Journey to Freedom” at Tartu Art House (2016) and “Museum Selection 2014: Edgar Tedresaar” at Tartu Art Museum (2014).

Sten Saarits (1987) is a sound and installation artist who is interested in the individual’s relationship with their surrounding objects and their position in the chain of events. His recent solo exhibitions include “Zero G Tonic” (with Kristel Saan) at Hobusepea Gallery (2018), “Stuff” at Hobusepea Gallery (2015) and “My Eyes Are Going Crazy, I Am Trying to See Something but There’s Nothing Here” (with Erika Stöckel) at Haapsalu City Gallery (2014).

The 2019 exhibition programme at Tallinn Art Hall directs special attention towards the possibility of being good and ecologically responsible in the circumstances of certain ruin. Five exhibitions congregate around this set of themes of which this one is the last. Previous exhibitions in the series were the group exhibition “The Art of Being Good” in the main hall of Tallinn Art Hall and solo exhibitions by Taavi Suisalu, Britta Benno and Jane Remm in the galleries. The curator of the series is Siim Preiman.

Thanks to: Estonian Cultural Endowment, Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Estonian Artists Association, AkzoNobel, Tartu Cultural Endowment, Põhjala Brewery

UNSCREW IT

13.12.2019–3.01.2020 Lõputu elu galerii, LVLup! videomängude muuseum, ARS Kunstilinnak

Kunstitudengid Lucas Hubert ja Arthur Leray on pärit Prantsuse linnadest Poitier ja Angers. Tallinna on toonud neid praktika Camille Laurelli juures, kes on prantsuse kaasaegne kunstnik ja üks LVLup! muuseumi asutajatest.

Nende tegevust mõjutavad internetikultuur ja suhtlusvõrgustikes levivad visuaalid. See seab igapäeva elu küsimuse alla läbi huumoriprisma.

Teosed näitusel on DIY eksperimendid. Lõbusad, mängulised ja interaktiivsed objektid tehtud odavatest ja käepärastest materjalidest. Siit võib leida pöörleva masina püstoli jaoks, jõutreeningu masina koos kasutusjuhendiga, seeria kadunud plakatitest, pasta ketšupiga ja inspireeriva video kuulsatest kunstnikest.

Galerii avatud:
T-N 15–20; R-L 15–22; P 15–18

—————————

Lucas Hubert and Arthur Leray are art students of Poitier and Angers in France. They are currently doing an internship in Tallinn with Camille Laurelli, a french contemporary artist and one of the founders of LVLup! museum.

Their practice is influenced by internet culture and the imagery conveyed by social networks. It tries to question everyday life through humor.

The works shown here are DIY experiments, funny, playful and interactive objects made from poor and domestic materials. You will find a reel machine for revolver, a weight training machine and it’s tutorial, a series of missing posters, a plate of ketchup pasta, and an inspiring video from famous artists.

Opening of the exhibition takes place on 13th December 18:00.
Exhibition stays open until 3rd January 2020.

Gallery opening times:
Tue–Thu 15–20; Fri-Sat 15–22; Sun 15–18

www.facebook.com/events

ARS SHOWROOM #015 – ELNA KAASIK “TAGASIVAADE”

12.12.2019–3.01.2020 ARS Showroomi galeriis
Avatud E-R 10-16
Näituse esitlus kolmapäeval, 18. detsembril kell 17.00.

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik on muutuste teel, 24 aastat ARSi maja esimesel korrusel töötanud kunstnik on kindlasti üks legendaarsemaid majalisi. Nii väärikat ajalugu omavad vaid vähesed. Elna ei koli ära, vaid ainult korrus ülespoole, jätkamaks oma tegevust uutes tuultes. Seda sammu tähistab ta väljapanekuga ARS Showroom-is.

„Toon näitusele viimasena valminud põimevaiba ja meenutan fototriipudel pikka loometeed ARSi Maja ateljees. Algab töö uues ateljees, teisel korrusel, kas ka uues loomevõtmes? Vaibakangastelg ei mahu enam ateljeese ja jääb oma aega ootama. Põimetehnikas villane põrandavaip on üks ARSi sümbolitest, mida toodetud selles majas aastakümneid ja nüüd on see traditsioon lõppenud. Aeg muutub ja „iga lõpp on uue algus” – alanud on koostöö vaibafirmaga Tekero. Võimalus disainida põimevaiba kavandeid moodsate vaibatehnoloogiate jaoks on intrigeeriv väljakutse”.

/Elna Kaasik/

Elna Kaasik on olnud seotud ARS-i majaga alates keskkooli lõpetamisest, 1976, kui ta alustas töötamist tekstiiliateljees teostades oma esimesed autoritiraažis tööd. Vahepeal õpingud ERKI-s ja suunamisaeg vabrikus „Keila”. 1988-1995 töötas Kaasik dekoratiivkudumise atljee kunstilise juhina ja pärast Arsi lagunemist juba oma firmaga Viru Vill ning praegu teostab oma loomingut üksi autorifirmas Elnadisain.

facebook.com/events

ARSi HÜPIKMÜÜK

ARSi hüpikmüük toob suure värvika valiku professionaalsete kunstnike loomingust

Laupäeval, 7. detsembril kell 11 kuni 18 toimub ARS Kunstilinnakus (Pärnu mnt 154, Tallinn) jõulueelne hüpikmüük, mis toob üheks päevaks „keskpõrandale kokku“ suure valiku professionaalset tarbekunsti ja disaini. Huvilistel on võimalus uudistada ja osta unikaalloomingut ning teoseid väiketiraazhidest, mille loojaks on nii ARSis tegutsevad kui valitud külaliskunstnikud. Hüpikmüügi alal osaleb oma personaalse väljapanekuga 50 autorit ja kaubamärki, lisaks leiab ARS Showroomist valiku 58 kunstniku ja disaineri loomingust.

Möödunud aastal ülimalt populaarseks kujunenud hüpikmüügi tulipunktis on tänavu keraamika – nimelt avatakse ARSis uue aasta alguses Eestis ainulaadne keraamikakeskus, mille tegevuse toetamiseks annetavad osa müügitulust Viive Väljaots, Ingrid Allik, Urmas Puhkan, Kärt Seppel, Merike Hallik, Mart Vaarpuu, Evelin Varik, Triin Lehismets, Kairit Mäeots ning mitmed teised. Töödest on esindatud nii disaintooted, tarbevormid kui pisiplastika. Piret Kändler toob müügile lustlikud portselanist lauanõude sarjad Tsirkus ja 365, Ene Raud-Mägi lastenõude seeria ning Anne Türn portselanist ja fiibrist valgusobjektid, värskete teostega esinevad klassikud Helle Videvik ja Kersti Karu. Klaasikunsti osas on üheks põnevamaks kahtlemata Kersti Vaksi objektid ja ehted ning Maarja Mäemetsa käsitsipuhutud vaasid-kausid ja klaasehete seeria Glitch.

Moemaailma esindavad ARSis kvaliteetsete rõivaste ja aksessuaaridega nii majalised Piret Kuresaar, Küllike Tuvikene ja Anu Samarüütel kui külalistena näiteks loomingulisust ja piirideta mõtteviisi väärtustav k u u l design ja Kristina Puz oma rahvajuttudest inspireeritud siidrätikutega Vetka.

Põnevust leiab ka ehete osas: Liina Lelov ja Valdek Laur, kes ühendavad klassikalised kullassepavõtted 3D-tehnoloogiaga oma autode iluvõredest inspireeritud seerias “Grille”, eesti mütoloogiast ja seto kultuurist inspireeritud hõbeehetega esinevad EHE ELO ja Evar Riitsaar, ARSi asukaid esindab FRONT – põhjamaine ehtebränd, milles põimuvad kuumus ja jäisus, kirg ja kargus.

Taaskasutuse eest vastutavad Marta Cycles oma zero-waste ehk jääkideta lõigete järgi valminud rõivaste ja aksessuaaridega ning köitekunsti taustaga BRäND, kes pakub märkmikke, külalis- ja heade soovide raamatuid. Ruumide lõbusamaks muutmiseks loovad lahendusi Tamma Designi kiiged. Puusepp Andres Ansper esitleb aga minimalistlikke puidust esemeid ja ehteid, mis sobivad nii kingituseks kui kuuse külge riputamiseks. Ruumis 407 müüb ARS Portselan käsitsi maalitud portselani üksikesemetest serviiside ja suveniirideni välja, valikust ei puudu ka legendaarsed kuldse sisemusega kohvitassid.

Tavapäraselt on ARSi hüpikmüügil tugevalt esindatud ka kujutav kunst – näiteks alternatiivsetele keskkonnasõbralikele trükivõimalustele keskenduv platvorm graafika.ee koosseisus Helen Tago, Kaija Kesa, Lilli-Krõõt Repnau ja Marilyn Piirsalu. Kelli Valk pakub mitmevärvilisi graafilisi lehti, rahvusvaheliselt videokunstnikuna tunnustatud Kai Kaljo mängulisi vitraazhe ja Olivia Nõgisto humoorikaid tööpsühholoogia teemalisi digiprinte. PhD Fideelia-Signe Roots esineb aga seekord nii professionaalse kunstniku kui kondiitrina, pakkudes kanepipulbriga kevadlille-küpsiseid, mille müügitulu läheb tema tänavalt päästetud kasside ravifondi.

Hüpikmüügi publik saab laupäeval kätt harjutada ka igal täistunnil aset leidvas Galerii-G talgikivi töötoas või proovida siiditrükki Skizze töötoas või vahakriibet Olesja Katshanovskaja-Mündi töötoas “Külmas on Soe”. Kohvik Q pakub aga hüpikmüügilistele sooja suppi, käsitsi valmistatud pirukaid ja hõõgveini. Samuti on ARSis nii suurte kui väikeste rõõmuks kell 15-22 avatud interaktiivne arvutimängude muuseum LVLup!

Hüpikmüügil pakuvad oma teoseid ja tooteid järgmised kunstnikud, disainerid ja loovettevõtted: Anu Samarüütel, Piret Kändler, Kai Kaljo, Kelli Valk, Olivia Nõgisto, Maarja Mäemets, Küllike Tuvikene/KYLLIKE, Piret Kuresaar, Kristina Puz, Tamma Design, Ene Raud-Mägi, Kristian Saks, Olesja Katshanovskaja-Münd, Kaie Pungas, Fideelia-Signe Roots, Karin Kivisild, Maarja Raudsepp, Andres Ansper, k u u l, Ehe Elo ja Evar Riitsaar, Elika Hunt keraamika, Maarit Mälgi, Liisi Elken, Anne Türn, Liina Lelov ja Valdek Laur, BRäND, Marta Cycles, Helle Videvik, Kersti Vaks, graafika.ee, FRONT, ARS Portselan, Galerii-G, ARS Keraamikakeskus, Viive Väljaots, Ingrid Allik, Urmas Puhkan, Kärt Seppel, Merike Hallik, Mart Vaarpuu, Evelin Varik, Triin Lehismets, Kairit Mäeots, Kristina Kivirand, Tiia Külv, Eva Berg, Epp Ilveste, Viljo Naarits, TUUB, Raili Keiv jt.

Need, kes soovivad „kala“ ehk kunstiteose asemel kinkida jõuludeks „õnge“ ehk kunstitarbed, leiavad kõik vajaliku kauplusest Skizze ARS, kus kuu lõpuni kehtib hinnasoodustus 25%.

Hüpikmüük toimub ARSi peahoone (Pärnu mnt 154) uues keskuses 1. korrusel (ligipääs nii hoovilt (korstna kõrvalt) kui linnapoolsest peauksest). Parkimine hoovil hüpikmüügi külastajale 2 h tasuta. Ühistransport: bussi- ja trammipeatus Kalev, rongipeatus Tondi.

Hüpikmüük annab ühtlasi kunstihuvilistele võimaluse heita poolteist kuud enne ametlikku avamist pilk hoopis uutmoodi ARSile – nimelt valmib EASi toel toimunud rekonstrueerimistööde tulemusena legendaarse kunstikombinaadi peahoones jaanuariks 2020 kaasaegne projektiruum ning täna Eestis puuduva gaasipõletusega keraamikakeskus, samuti tarbekunstigalerii ja multifunktsionaalne kunsti inspiratsiooni- ja koolituskeskkond.

Lisainfot kunstnike ja teoste ning töötubade kohta leiab hüpikmüügi Facebooki ürituse lehelt:

www.facebook.com/events

www.instagram.com/ars_kunstilinnak

Lähem teave:
Jaanika Kikkas
info@agate.ee, 56651858

Maria Valdma
mariavaldma@gmail.com, 5112350

Fotol/plakatil: Maarja Mäemetsa vabapuhutud klaasvaaside seeria ¨under W¨.

RAILI KEIV “NIHKES”

29.11-17.12.2019 HOP galerii
Reedel, 29. novembril kell 17.00 avatakse HOP galeriis Raili Keivi näitus „Nihkes”.
Näitus on välja kasvanud Raili Keivi ja Hanna Dis Whiteheadi koostööna sündinud näituseprojektist “Nõiaring”, mis toimus 2016. aastal Eesti Disaini-ja Tarbekunstimuuseumis ning 2019. aasta märtsis Islandi Disaninädala raames Islandi Kunstimuuseumis.
Näituse “Nihkes” esmane versioon leidis aset septembris ARS Showroomis. Selle loomise eri etappides tegeles kunstnik ringi ja kera mõistete analüüsi ja dekonstrueerimisega. Tulemuseks on portselanist nõude seeria ning seda toetavad kolm ruumiinstallatsiooni.
Ring on täiuslik kujund, kuid samas oma lõpmatus tsüklilisuses ahistav. Otsides väljapääsu sellest ahistavusest, esitasin küsimuse, kuidas ringi omaenese nõiaringist vabastada ja mida see endaga kaasa toob. Seekordsel väljapanekul jätkan seda teemat, lahustades täiusliku ringi peegelduste abil, miskaudu jõuan illusioonide maailma, kus lõputus kordub nihestuste kaudu taaskord lõputult.
/R. Keiv/
Ühtlasi on Hop galeriisse valminud seeria materjalide dialoog metalli ja portselani vahel, mis on mõtteliseks jätkuks Keivi eelnevatele seeriatele “Portselan kohtub betooniga” ja “Portselan kohtub puiduga”.
Raili Keiv on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia keraamika eriala (2009 BA) ja tootedisaini eriala (2013 MA). Lisaks on ta olnud vahetusõppes Taani Kuningliku Kunsti- ja Disainiakadeemias ning Kunsti- ja Disainiülikoolis Halles, Saksamaal.
Keiv osaleb näitustel aastast 2007, nii Eestis ja väilsmaal.
Tema töid leidub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, Stalowa Wola muuseumis, Poolas ja Günther Raithel’i arhiivs, Saksamaal.
Raili Keivile on omistatud Eesti Kultuurkapitali stipendium „Ela ja sära“ (2019) ning ta on pälvinud Eesti tootedisaini auhinna „Bruno“ eripreemia (2018).
Näituse kujundaja on Kaisa Sööt.
Foto: Epp Kubu
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitusi Hop galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Liviko AS.

EESTI KERAAMIKUTE LIIDU
AASTANÄITUS 2019 “Õ”

15.11-8.12.2019. Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus
Tallinna mnt 3b, Rapla, avatud T-P 15-18
Näituse avamine 15.11 kell 18.00

Eesti Keraamikute Liit tähistab meie armsale emakeelele pühendatud aastat. Aastanäitus pealkirjaga “Õ” ongi pühendatud eesti keelele ja meie erilisele õ tähemärgile. Õ kui õhkõrn õielumi või õnnelik õunauss, Õ kui Tõde ja Õigus või Õ kui õõnesvorm. Me tunneme uhkust õ lisandumise üle eesti keele alfabeeti, sest õ tähega kõlabki „kõik“ paremini kui keik.

Osalevad autorid:
Mare Vichmann, Haidi Ratas, Kersti Karu, Maia Noorväli, Kärt Seppel, Kattri Takklaja, Kersti Laanmaa, Eliisa Ehin, Anne Türn, Kadi Hektor, Merike Hallik, Reeli Haamer, Rave Puhm, Helena Tuudelepp, Georg Bogatkin, Eva Berg, Kadri Jäätma, Ann Nurga, Karin Kalman, Külli Kõiv, Urmas Puhkan, Anu Rank – Soans, Rita Randmaa, Pille Kaleviste, Ene Tapfer, Üllo Karro, Tiina Kaljuste, Aigi Orav, Margit Mald, Margit Terasmees, Henriette Nuusberg – Tugi, Marget Tafel – Vahtra, Leena Kuutma, Jarõna Ilo

Näituse kujundaja Üla Koppel
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital

Lisainfo:
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus
Tel: +372 5340 3124
E-post: kairi.orgusaar@mail.ee

facebook.com/Eesti-Keraamikute-Liit